1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. EKDERS KANUNU VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMALIDIR
EKDERS KANUNU VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMALIDIR

EKDERS KANUNU VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMALIDIR

EKDERS KANUNU VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMALIDIR

A+A-

652 sayılı Teşkilat Yasası 14 Eylül 2011 tarihinde yayınlandıktan sonra 439 sayılı Ek Ders Ücretleri Kanunu ile Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklikler yapılmasına ilişkin kararın,  KHK ye uygun hale getirilmesi gerekirdi. Ancak şimdiye kadar yapılmadı. 652 sayılı KHK ile 439 sayılı Kanun ve Ek Ders Saatleri Kararları arasında çelişki meydana gelmiştir. Bu çelişkiyi gidermek için, 439 sayılı Kanun ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda yer alan ve KHK ile çelişen aşağıda kırmızı ile belirtilen hükümler metinlerden çıkarılmalıdır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN(439Sayılı Kanun)

Ek-Madde 1

Belirtilen kurumlarda öğretmen ve yönetici olarak görev alanlarla diğer eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alanlardan kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı, öğretmen ve yöneticilere haftada verilecek zorunlu ek ders sayısı ve diğer hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri uyarınca düzenlenir.

İkinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil denetim elemanlarına da ek ders ücreti ödenir.

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;

d) Ders niteliğinde yönetim görevi: Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ileBakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli personelin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen etkinlikleri,

m) Yönetici: Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ileher derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetim görevi alanları, ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ek Ders Görevinden Sayılan Hâller

Ders niteliğinde yönetim görevi

MADDE 10-(1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;

a)Bakanlık merkez teşkilâtında görevli; müsteşar, müsteşar yardımcısı, talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyeleri, teftiş kurulu başkanı, strateji geliştirme başkanı, genel müdür, I. hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, bakanlık başmüfettişi, bakanlık müfettişi, bakanlık müfettiş yardımcısı, bakanlık müşaviri, hukuk müşaviri, savunma sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, daire başkanı, müdür, şube müdürü, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, malî hizmetler uzmanı, mali hizmetler uzman yardımcısı,(4)savunma ve sivil savunma uzmanı, uzman, şef ve raportörlerin haftada 15 saati,

b) Bakanlık taşra teşkilâtında görevli; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, sivil savunma uzmanı, uzman, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı ve şeflerin haftada 15 saati,

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller

MADDE 16-(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

 (2) (Ek fıkra :24/11/2008-2008/14575 B.K.K.)  Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

Yürürlükten kaldırma

EK MADDE 1 – (1) (24/11/2008-2008/14575 B.K.K.)  İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir.

Öğretmen unvanlı olmayan bazı personel

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 26/1/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bakanlığa devredilen personelden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilir.

 652 sayılı KHK yayınlandıktan sonra bu kararların 16. Maddesinin 2. Bendine göre milli eğitim müdürlüklerinde, geçici görevlendirilen öğretmen ve yöneticiler,  ek ödeme almaktadırlar. Aynı şekilde şube müdürleri ve il eğitim denetmenlerine ek ders ücreti yerine ek ödeme ödenmektedir. Gerçi 666 sayılı yasanın yayınlanmasından sonra ise geçici görevlendirmelerin durumu daha karışık bir hal almıştır. Ancak fiili durum ile ücret esasları arasında bir çelişki mevcuttur.

 

Davut ÇALIŞKAN

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum