1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

Kimya Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Kimya eğitiminde probleme dayalı öğrenme, kavramsal anlama ve kimyasal bağ öğretiminde model oluşturma ile ilgili yayınları olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

Öğretim Yöntem ve Teknikleri hakkında kitapları bulunmak. Uygulamalı Dilbilim Yaklaşımlı Sistematik Yabancı Dil Öğretimi Yöntemleri konusunda kitapları bulunmak. İlkokulların seçmeli ders (Kuran-ı Kerim Öğretimi) müfredatına uygun ders kitabı hazırlamış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sigortacılık

Sigortacılık

Profesör

1

Muhasebe Bilim alanında Doçent olmak. Muhasebe, Denetim ve Sigortacılık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Aktüerya

Aktüerya

Profesör

1

İstatistik alanında Doktora yapmış olmak, nicel karar yöntemleri alanında Doçent unvanı almış olmak. İstatistik, sigorta ve aktüerya konularında çalışmaları bulunmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sigortacılık

Sigortacılık

Doçent

1

Yönetim ve Strateji Doçenti olmak, Sigortacılık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

-

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Profesör

1

Farmakoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Diyabet, alzheimer ve invitro konularında çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

Biyokimya alanında Doçent unvanı almış olmak. Doktora eğitimini Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Eczacılık) alanında yapmış olmak. K vitaminine bağımlı proteinlerle ilgili araştırma deneyimi ve yayın yapmış olmak. Kök hücre ile ilgili araştırma deneyimine sahip olmak. Sitotoksisite, antikanserojenik etki mekanizmalarıyla ilgili araştırmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

-

Profesör

1

Dilbilimi (Sosyolinguistik ve Çok Dillilik) üzerine çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

Top tipi ftalosiyaninlerin sentezi ve fungusit tayini için türevlendirmeyle HPLC yönteminin geliştirilmesi konularında SCI indeksli dergilerde yayınları olmak, tez yönetmiş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Fotoğraf

Profesör

1

Reklam Fotoğrafçılığı konusunda çalışmalarda bulunmuş olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

Makro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak, Enerji ve Regülasyon konularında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Psikolojisi

Profesör

1

Din Psikolojisi alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Profesör

1

İslam Felsefesi alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Mantık

Doçent

1

Felsefe ve Din Bilimleri/ Mantık alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

Temel İslam Bilimleri/ Tefsir alanında Doçent olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

Aile işletmeleri ve uygulamada strateji konularında akademik çalışmalar yapmış olmak. Yönetim ve Organizasyon lisansüstü programlarında ders vermiş olmak ve bu alanda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak. Örgüt kültürü, Kurumsal iletişim yönetimi, İnovasyon yönetimi ve Sosyoloji alanında ders vermek. İnsan kaynakları yönetimi ve Yönetim organizasyon alanında akademik çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; ergonomi ve yalın üretim konularında yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Doçent

1

Doçentliğini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bilim alanında almış olmak; elektromagnetik teori, düz ve ters saçılma problemleri konularında yayınları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe)

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Profesör

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları bilim alanında doçent doktor unvanına sahip olmak. Yerel yönetimler, temsil, özerklik ve büyükşehir sistemi üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)

Devletler Hukuku

Doçent

1

Milletlerarası Kamu Hukuku (Devletler Hukuku) bilim alanında doçent doktor unvanına sahip olmak. Uluslararası hukuk, uluslararası örgütler hukuku, Avrupa Birliği hukuku, uluslararası insan hakları hukuku vb. konularda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler

Doçent

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında doçent doktor unvanına sahip olmak. Kırsal alanlar, yerel yönetimler, kent ve çevre konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Endokrinolojisi alanında doçentlik unvanı olmak, diyabet alanında çalışmaları olmak, kütle-spektrometri temelli analizle ilgili deneyimi olmak,

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak, Yoğun Bakım Uzmanı olmak, Microarray Tekniği ve Fonksiyonel Genomic hakkında deneyim sahibi olmak, Diyafram Ultrasonografisi hakkında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Deneysel ateroskleroz oluşumunda proteomik profil belirlenmesi/ analizleri konusunda SCI-Expanded dergilerde yayınlanmış birden fazla makalesi olmak. İleri ekokardiyografik görüntüleme teknikleri ile ilgili eğitim almış ve sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

Tıbbi Biyoloji ve genetik yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak, Meme kanseri konusunda uluslararası yayın sahibi olmak ve bu alanda proje yapmış olmak, Tıbbi Biyoloji Doçenti olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi

Profesör

1

Tıp Eğitimi Doktora programını tamamlamış olmak ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalında tam zamanlı çalışma deneyimine sahip olmak, Doçentliğini tıp eğitimi ile ilgili alanlardan birinden almış olmak, Tıp eğitiminde eğitici gelişimi, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde profesyonel tutum ve davranışların gelişimi ve değerlendirilmesi alanlarında deneyim ve bilimsel çalışmalara sahip olmak, Ulusal ve kurumsal düzeyde tıp eğitimi programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde yer almak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesinden mezun olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, Mikrobiyoloji Doçenti olmak, Rutin Mikrobiyoloji laboratuvarında özellikle Anaerop Bakteriyoloji, Mikobakteriyoloji ve Mikoloji birimlerinden her birinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yeterlilik (Board) sertifikasına sahip olmak, Ekokardiyografi ve Ultrasonografi eğitimleri almış olmak; Göğüs Cerrahisi, Karaciğer ve Akciğer Transplantasyonu Anestezisi ve Yoğun Bakım konusunda deneyimli olmak ve bu konularda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Gastrointestinal Cerrahi Yan Dal Uzmanlığı olmak, obezite cerrahisi deneyimi olmak. İltihabi bağırsak hastalıkları cerrahisi deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak, Obstetrik Cerrahi deneyimli ve bu alanda yayını olmak, Üreme Sağlığı Araştırmaları konusunda eğitimli olmak, Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi (ÜYTE) Sağlık Bakanlığı tescilli sertifikaya sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

El Cerrahisi uzmanı olmak. Mikrocerrahi alanında eğitici faaliyetlerde bulunmuş olmak. Mikrocerahi eğitimi konusunda ulusal ve/veya uluslararası deneyimi olmak. El ve üst ekstremite cerrahisi konusunda yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı olmak, Hemodiyaliz ve hemodiyafiltrasyon alanında deneyimi olmak. Böbrek taşı, reflü nefropatisi immünolojisi konularında yayın yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik doktora derecesine sahip olmak, Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve inflamatuvar bağırsak hastalıkları alanında uluslararası yayın sahibi olmak ve bu alanlardan birinde proje yapmış olmak, Tıbbi Biyoloji Doçenti olmak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.