1. HABERLER

  2. Kamu İhale Tebliği (No: 2014/1)
Kamu İhale Tebliği (No: 2014/1)

Kamu İhale Tebliği (No: 2014/1)

30 Ocak 2014 Tarihli ve 28898 Sayılı Resmî Gazete

A+A-

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2014/1)

MADDE 1 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2013 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2013 Aralık ayının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı % 6,97) esas alınarak güncellenmiş olup Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 6.791.568,- TL (Altımilyonyediyüzdoksanbirbin beşyüzaltmışsekiz Türk Lirası), 7.264.940,- TL (Yedimilyon ikiyüzaltmışdörtbindokuzyüzkırk Türk Lirası).

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 811.897,- TL (Sekizyüzonbirbin sekizyüzdoksanyedi Türk Lirası), 868.486,- TL (Sekizyüzaltmışsekizbin dörtyüzseksenaltı Türk Lirası).

2) (b) bendinde belirtilen 1.353.164,- TL (Birmilyon üçyüzelliüçbin yüzaltmışdört Türk Lirası), 1.447.479,- TL (Birmilyon dörtyüzkırkyedibin dörtyüzyetmişdokuz Türk Lirası).

3) (c) bendinde belirtilen 29.769.751,-TL (Yirmidokuzmilyon yediyüzaltmışdokuzbin yediyüzellibirTürk Lirası), 31.844.702,-TL  (Otuzbirmilyon sekizyüzkırkdörtbin yediyüziki Türk Lirası).

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 88.578,- TL (Seksensekizbin beşyüzyetmişsekiz Türk Lirası), 94.751,- TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası).

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen  88.578,- TL (Seksensekizbin beşyüzyetmişsekiz Türk Lirası), 94.751,- TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 1.476.421,- TL (Birmilyondörtyüzyetmişaltıbin dörtyüzyirmibir Türk Lirası), 1.579.327,- TL (Birmilyon beşyüzyetmişdokuzbinüçyüzyirmiyedi Türk Lirası).

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 1.476.421,- TL (Birmilyon dörtyüzyetmişaltıbindörtyüzyirmibir Türk Lirası), 1.579.327,- TL (Birmilyon beşyüzyetmişdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası).

ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 147.633,- TL (Yüzkırkyedibin altıyüzotuzüçTürk Lirası), 157.923,- TL (Yüzelliyedibin dokuzyüzyirmiüç Türk Lirası).

d) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 44.287,- TL (Kırkdörtbin ikiyüzseksenyediTürk Lirası), 47.373,- TL (Kırkyedibin üçyüzyetmişüç Türk Lirası), 14.755,- TL (Ondörtbin yediyüzellibeşTürk Lirası), 15.783,- TL (Onbeşbin yediyüzseksenüç Türk Lirası).

e) 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 295.276,- TL (İkiyüzdoksanbeşbin ikiyüzyetmişaltı Türk Lirası), 315.856,- TL (Üçyüzonbeşbin sekizyüzellialtı Türk Lirası).

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 669.503,- TL (Altıyüzaltmışdokuzbin beşyüzüç Türk Lirası), 716.167,- TL (Yediyüzonaltıbin yüzaltmışyedi Türk Lirası), 1.336,- TL (Bin üçyüzotuzaltı Türk Lirası), 1.429,- TL (Bin dörtyüzyirmidokuz Türk Lirası),  1.339.009,- TL (Birmilyon üçyüzotuzdokuzbin dokuz Türk Lirası), 1.432.337,- TL (Birmilyon dörtyüzotuzikibin üçyüzotuzyedi Türk Lirası),  2.675,- TL (İkibinaltıyüzyetmişbeş Türk Lirası), 2.861,- TL (İkibin sekizyüzaltmışbir Türk Lirası),  4.013,- TL (Dörtbin onüçTürk Lirası), 4.292,- TL (Dörtbin ikiyüzdoksaniki Türk Lirası),  13.390.106,- TL (Onüçmilyonüçyüzdoksanbin yüzaltı Türk Lirası), 14.323.396,- TL (Ondörtmilyon üçyüzyirmiüçbin üçyüzdoksanaltı Türk Lirası), 26.780.212,- TL (Yirmialtımilyon yediyüzseksenbin ikiyüzoniki Türk Lirası), 28.646.792,- TL (Yirmisekizmilyon altıyüzkırkaltıbin yediyüzdoksaniki Türk Lirası),  5.354,- TL (Beşbin üçyüzellidört Türk Lirası), 5.727,- TL (Beşbin yediyüzyirmiyedi Türk Lirası).

f) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 163.875,- TL (Yüzaltmış üçbinsekizyüzyetmişbeş Türk Lirası), 175.297,- TL (Yüzyetmişbeşbin ikiyüzdoksanyedi Türk Lirası).

(2) 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

MADDE 2 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 10/12/2003tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK-1

4734 SAYILI KANUN’DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

 

31/1/2014 TARİHİNE KADAR UYGULANAN
EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL 
LİMİTLER VE TUTARLAR

1/2/2014 – 31/1/2015 DÖNEMİNDE 
UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE 
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

EŞİK DEĞERLER

EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

TL

TL

811.897

868.486

1.353.164

1.447.479

29.769.751

31.844.702

 

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

TL

TL

6.791.568

7.264.940

MADDE 13 (b)

88.578

94.751

177.163

189.511

1.476.421

1.579.327

MADDE 21 (f)

147.633

157.923

MADDE 22 (d)

44.287

47.373

14.755

15.783

MADDE 53 (j)/1

295.276

315.856

MADDE 53 (j)/2

669.503

716.167

1.336

1.429

1.339.009

1.432.337

2.675

2.861

4.013

4.292

13.390.106

14.323.396

26.780.212

28.646.792

5.354

5.727

MADDE 62 (h)

163.875

175.297

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.