1. HABERLER

  2. Memur Maaşlarına Enflasyon Zammı Teklifi
Memur Maaşlarına Enflasyon Zammı Teklifi

Memur Maaşlarına Enflasyon Zammı Teklifi

CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi tarafından Memura enflasyon farkı zammı verilmesiiçin kanun teklifi verildi. Kanun Teklifinin tam metni:

A+A-

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ GENEL GEREKÇE

2014 ve 2015 yıllarında kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsayan toplu sözleşme, 7 Ağustos 2013 tarihinde Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendika Memur-Sen arasında imzalanmıştır.

Toplu Sözleşme İle 2014 yılı için tüm memurlara 175 TL brüt (123 TL net) zam öngören ve başka mali , haklar yanmda : enflasyon farkı ödenmesini de içermeyen bir sözleşme imzalanmıştır Tüm memurlara 2014 yılı için riet 123 TL zam öngören toplu sözleşme, Bütçeye oluşturacağı mali yük açısından %5,9 oranında zamma karşılık geldiğinden, hem bütçe yükü açısından hem memurun eline geçecek değer açısından Hükümetin başlangıçta önerdiği yüzde 3+3 zam (toplamda %6,1) oranının gerisinde kalmıştır. öte yandan, 123 TL net zam düşük maaş alan memurlarda yıllık %7 oranına, yüksek maaş alanlarda ise ,%1,5T2 oranına karşıjık gelmektedir.

Hükümet'in "91. Ekonomik Görünüm Rappru"nda, 201.4 yılı enflasyon hedefi % 5,3 iken, TÜİK tarafından açıklanan 2014 yıh enflasyonunun % 8,17 oranında gerçekleşmesi sonucu her uny^ yılında, ekonomik büyümeden refah payı alamadığı gibi net gelir kaybınâ uğramıştır. 2014 yılı net gelir kaybjj derece; ve unvanlara göre müsteşar-genel müdür gibi üst düzey memurlarda 400-550 TL, dpktor-mühendis gibi kariyer unvanlarda 150-250 TL, alt dereceli memurlarda ise 100-200 TL arasında gerçekleşmiştir.

2015 yılı için.öngörulen.zam % 3+3 ile sınırlandırılmış olduğundan söz konusu reel gelir kayıpları 2015 yılı maaşlarına da katlamalı bir şekilde yansıyacak ve Hükümetin 2015 yılı enflasyon hedefinin tutması -halinde dahi memurların 2015 yılı net gelir kayıpları derece ve unvanlarına göre 200 TL ile 1.000 TL arasında değişecektir Türkiye ekonomisinin kırılganlığı giderek artmakta ve ekonomik öngörülebilirlik ortadan kalkmaktadır.

Enflasyon farkı ödemesi, özellikle ekonomik kırılganlığın artarak ekonomik öngörülebilirliğin ortadan kalktığı dönemlerde, sabit gelirlilerin net gelir kayıplarını gecikmeli de olsa karşılayabilmenin bilinen yoludur.

Teklifimizle kamu görevlilerinin 2014 ve 2015 yılı net gelir kayıplarının defaten ödenerek mağduriyetlerinin giderilmesi ve ileride uğrayabilecekleri benzer gelir kayıplarının karşılanmasına hukuki alt yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Madde Gerekçeleri

Madde 1 - 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sepdikalârı ve Toplu. Sözleşme Kanunu'nun Mülga 35. maddesi yeniden düzenlenerek, kamu görevlilerine enflasyon farkı ödenmesi öngörülmektedir. 4688 sayıh Kanunda kamu görevlilerinin ekonomik, malı ve sosyal haklarına ilişkin , toplu sözleşmelerin ıkı yılda bir ve tek haneli yıllarda imzalanması öngörülmüştür. Kamu görevlileri     sendikaları toplu sözleşme masasına hükümetlerin tek taraflı olarak açıkladığı buyume ve enflasyon hedeflerine dayalı olarak ve bu hedeflere güvenerek oturmaktadır. İki yıllık süre, özellikle ekonomik kırılganlığın artarak öngörülebilirfiğin ortadah ka^ dönemlerde üzün bir süredir ve bu durum kamu görevlilerinin reel gelir kaybına uğramalarına davetiye çıkarmaktadır; Maddenin ilk fıkrasıyla, ister toplu sözleşme hükümleri arasında yer alsın, ister yer almaşırv toplu sözleşmenin geçerli olduğu ilk veya ikinci mali yıla ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici. Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin, toplu sözleşme görüşmelerine başlânrhâdan önce Hükümet tarafından açıklanmış TÜFE hedefini aşmâsı halinde, aşan yıla ilişkin enflâsyon farkının en geç ertesi yılın Şubat ayının ilk haftasına kadsir Damga Vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın kamu görevlilerine ödenmesi amaçlanmaktadır. Enflasyon farkı ödemesi, doğal olarak gerçekleşen enflasyonun hedeflenen enflasyonu aştığı her ay için ayrı ayrı hesaplanacak ve ödeme toplam tutar üzerinden yapılacaktır. SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam yapılmaktadır. Bu durum emeklilere ekonomik büyümeden refah payı verilmemesi ile sonuçlanırken, reel gelir kayıplarının da altı aylık gecikmeyle karşılanmasına yol açmaktadır. Diğer yandan, memur emeklilerinin maaşları memur maaş katsayısına bağlı olduğu ve 2014 ve 2015 yıllarında geçerli olan toplu sözleşmede enflasyon farkı ödenmesine yönelik bir hüküm bulunmadığı için memur emeklilerine bu yıllarda enflasyon farkı ödemesi öngörülmemiştir. Maddenin ikinci fıkrasına göre, gerçekleşen TÜFE'nin hedeflenen TÜFE'yi toplu sözleşmenin geçerli olduğu ilk mali yılda aşması halinde, ikinci mali yıla ilişkin toplu sözleşme hükümleri enflasyon farkı dahil edilmiş Aralık ayı maaş tutarları baz alınarak uygulanacak; : üçüncü fıkrasıyla emekliler de bu haktan yararlanacaklardır.                                                              

Madde 2- 46Ö8 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na eklenen Geçici 15: Maddeyle, enflasyon farkı ödenmesine ilişkin 35. madde hükümlerinin 2014-2015 mali yıllarını kapsayan toplu sözleşme dönemi için de uygulanması öngörülmektedir sözleşme dönemi için de uygulanması öngörülmektedir..                                                                                

Madde 3 Yürürlük Maddesidir

Madde 4 Yürütme Maddesidir

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun Mülga 35. maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. "Enflasyon farkı ödenmesi Madde 35- Toplu sözleşmenin geçerli olduğu ilk veya ikinci mali yıla ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (füFE)'nin, bu Kanunun 31 inci maddesine göre töplu sözleşme görüşmelerine başlanmadan önce Hükümet tarafından açıklanmış TÜFE hedefini aşması halinde, aşan yıla ilişkin enflasyon farkı toplu şözieşme hükümleri içinde yer alıp almadığına bakılmaksızın en geç ertesi yılın Şubat     ayının İlk haftasında Damga Vergisi hariç herhangi bir kesintiye tâbi tutülmaksizın kamu görevlilerine defaten ödenir. Gerçekleşen TÜFE'nin hedeflenen TÜFE'yi toplu sözleşmenin geçerli olduğu ilk mali yılda aişrıiası halinde r ikinci mali, yıla ilişkin .toplu sözleşme hükümleri enflasyon farkı dahil edilmiş Aralık ayı maaş tutarları baz alınarak uygulanır." . Birinci ve ikinci fıkrâhükümleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga hükürnlerine{ göre^ emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlar hakkında dâ uygulanır."      

MADDE 2- 4,688 sayılı Kamu . Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Geçici Madde' 15- Bu Kanunun enflasyon farkı ödenmesine ilişkin 35 inci mâddesi hükümleri mali yıllarını kapsayan toplu sözleşme dönemi için deuygulanır

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum