1. HABERLER

  2. Öğretmene Ek Göstergede Son Durum
Öğretmene Ek Göstergede Son Durum

Öğretmene Ek Göstergede Son Durum

Öğretmene Ek Göstergede Son Durum

A+A-

 Çıkan, çıkmak için tasarısı hazırlanan TorbaYasalarda bir türlü yerini alamayan Genel İdare Sınıfından, Öğretmenlere, Şube Müdürlerine ve Polislere kadar birçok memur sınıfının sıkıntısı olan Ek Gösterge de ki, ADALETSİZLİĞİ incelediğimizde; 

En Yüksek Devlet Memuru Aylığının Brüt Tutarının Belirli Tutarı: En yüksek devlet memuru aylığından Başbakanlık Müsteşarının gösterge ve ek göstergesinin toplamının maaş katsayısı ile çarpımının sonucunda bulunan tutar anlaşılmalıdır. Bu tutarda 9.500( Gösterge 1500+ Ek gösterge 8000=9500) x 0,076998= 731,481.- dir. (01.01.2014 verileri) 

 

5434 sayılı Kanunun Ek Madde 70.maddesinde; “Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan ;Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile, Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; 

 

- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240'ına, 

 

- Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 200'üne 

 

- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180'ine, 

 

- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150'sine, 

 

- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130'una, 

 

- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600(hariç) arasında olanlarda % 70'ine 

 

- Diğerlerinde % 40'ına, 

 

tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur. 

 

Yukarıdaki oranları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. “

 

Güncel (01.01.2014) Memur maaş katsayısına göre Ek göstergenin Emekli maaşlarına yansıması tablosu aşağıya çıkarılmıştır.
 
GÖSTERGELERE GÖRE EMEKLİ MAAŞINA YANSIMAMAAŞA EKÜST SIRA İLE FARK TLÜST SIRA İLE FARK %
1- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240'ına,1.755,55  
2- Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 200'üne1.462,96292,5920
3- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180'ine,1.316,67146,3011,11
4- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150'sine,1.097,22219,4420
5- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130'una,950,93146,3015,38
6- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600(hariç) arasında olanlarda % 70'ine512,04438,8985,71
7- Diğerlerinde % 40'ına,292,59219,4475
Bu tabloya göre;

 
7.sırada bulunanlar 6.sırada bulunanlardan % 75 le 219,44.-Tl. az almaktadır. 
 
6.sırada bulunanlar 5.sırada bulunanlardan % 85,71 le 438,89.-Tl. az almaktadır.
 
5.sırada bulunanlar 4.sırada bulunanlardan % 15,38 le 146,30.-Tl. az almaktadır.
 
4.sırada bulunanlar 3.sırada bulunanlardan % 20 le 219,44.-Tl. az almaktadır.
 
3.sırada bulunanlar 2.sırada bulunanlardan % 11,11 le 146,30.-Tl. az almaktadır.
 
2.sırada bulunanlar 1.sırada bulunanlardan % 20 le 292,59.-Tl. az almaktadır.
 
1.sıradan 5. Sıraya kadar reel oran % 11 le % 20 arasında değişirken 6. Ve 7. Grupta bulunanlarda % 75-85 gibi uçuk oranlar görülmektedir.
 
Oysaki Çalışır iken, 3600 ile 3000 ek gösterge arasındaki ek göstergeden doğan maaş farkı 46,20.- TL., 3600 ile 2200 ek gösterge arasındaki ek göstergeden doğan maaş farkı ise 107,80.-TL. Sıdır. Çalışırken 46- 107.-TL. maaş farkı olur iken emekli olunduğunda bu Maaş farkı 439.- TL. Sına çıkmaktadır.
 
Bu 6. Ve 7. Sıradaki 3600 ek göstergenin altında göstergesi olanlar kimler, Ek gösterge tablosunu incelediğimizde ; Öğretmen, Şube Müdürü, Avukat, Hukuk Müşaviri, Şef, Memur, Polis Memuru, Hemşire, Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri, Kimyager, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Tekniker, Jeolog, Mal Müdürü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Defterdarlık Şube Müdürleri (Vergi Dairesi, muhasebe , Muhakemat Müdürleri..) v.s. Bu 6. Ve 7. Sırada saydıklarımız kendi sınıfları için ek göstergelerinin (% 130) 3600 olması için mevcut Hükümetler nezdinde çalışmalar yapmakta oysaki, 5434 sayılı Kanunun Ek Madde 70.maddesinde Ek göstergeler arsındaki adaletsiz, orantısız ve emekli memurlar arasında eşitliği bozan bu durumun, ek göstergeler arasındaki % 20 lik oranın yeniden kurularak düzenlenmesi Adaleti ve eşitliği nispeten sağlayacaktır.
 
Özellikle 6. Ve 7. Sırada tanımlanan Kamudan emekli olanların maaşlarında %50-60 gibi düşme yaşandığından dolayı 65 yaşını bekleyen hizmet yılı ve yaş kriterini doldurmuş bir çok yaşlı kuşak kamu çalışanı bulunmaktadır. 
 
Bu konuda daha önce verilmiş kanun değişiklikleri de bulunmasına rağmen bu sorun çözülmemiştir.
 
Örneklerden bir tanesinde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki bu kanun teklifinin Gerekçesinin son paragrafı ( http://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0704.pdf )aşağıdaki gibidir; 
 
“2200 ila 3000 arasındaki ek göstergeye uygulanan, müsteşar maaşının % 70 oranının % 110 e yükseltilmesi hakkaniyet gereği olacaktır. Çünkü, diğer ek göstergeler arasında % 20, farkı ihtiva eden bir oran bulunurken, 2200 ila 3600 ek göstergesine Müsteşar maaşının % 70 nin uygulanması, diğer ek gösterge ile arasında % 60 oranında bir fark yaratmaktadır ki bu adaletsiz ve nispetsiz ve emekli memurlar arasında eşitsizliği bozan bir durumdur. 2200 ile 3600 arasında ek gösterge alan emeklilere de müsteşar maaşının % 70 yerine % 110 ile çarpılarak uygulama yapılması, adaletsizliği giderecektir. Hazırlanan tasarı ile, Ek göstergeler arasında ki % 20 lik oranın korunması amaçlanmıştır.” Demektedir.
 
Son olarak Artvin Türk Eğitim Sen in girişimleriyle, Artvin Millet Vekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN  bey tarafından, 08.07 2014 tarihli 2/2305 esas numaralı Emekli Sandığı  Kanunun ek 70. maddesinin değiştirilmesiyle ilğili kanun teklifi verilmiştir.  ( http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2305.pdf ) 
 
Kanun teklifi Gerekçesinin son paragrafında aynen; " Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70 ine oranının, % 110 a, Diğerlerinde % 40 oranının % 90 a’ yükseltilmesi hakkaniyeti sağlayacaktır. Çünkü diğer ek göstergeler arasında % 11 ila %20 fark ihtiva eden bir oran bulunurken, 2200 ila 3600 ek göstergesine Müsteşar maaşının %70 nin, diğerlerine % 40 uygulanması diğer göstergeler arasında % 75 – 86 oranında bir fark yaratmaktadır ki bu adaletsiz ve nispetsiz ve emekli memurlar arasında eşitliği bozan bir durumdur. 2200 ila 3600 arasında ek gösterge alan emeklilere de müsteşar maaşının %70 yerine % 110 ile, diğerlerine % 40 yerine % 90 ile çapılarak uygulama yapılması, adaletsizliği giderecektir. Hazırlanan tasarı ile, Ek göstergeler arasında ki % 20 lik oranın korunması amaçlanmıştır. " 
 
denilmektedir. Yasa Teklifi ise; 
 
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
 
MADDE 1.- 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70 ine” ibaresi, “Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 110’una” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 2.- 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Diğerlerinde % 40 ına,” ibaresi, “Diğerlerinde % 90’ ına” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini bakanlar Kurulu yürütür." Şeklindedir.
 
Millet Vekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN Beyin vermiş olduğu bu Plan Bütçe Komisyonunda bekleyen yasa teklifinin son Torba yasada çıkması için, bu yasa teklifine öncelikle İktidar Partisinin, Muhalefet Partilerinin ve Tüm Memur Sendikalarının öncelikle sahip çıkmaları gerekmektedir.
 
Tekrar olarak 657 Sayılı Yasaya tabi çalışanlardan 3600 ek göstergenin altında çalışan Polisler, Öğretmenler, Müdürler, GİH çalışanları Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri, Fizikçi, Matematikçi, Avukatlar, Hukuk Müşavirleri ve diğerleri 657 Sayılı DMK ek 1 sayılı cetvelindeki oranların değiştirilerek 3600 e çıkarılması ile ilgili haklı olarak çalışmalar yapmakta, gündem oluşturmaktadırlar, Oysaki 5434 sayılı Kanunun Ek Madde 70.maddesindeki oranların verilen Kanun Teklifi ile adilce düzenlenmesi bu sorunu kökten çözecektir.


 
Mehmet Lütfi AYTUĞ
 
Kamugazetesi

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum