1. HABERLER

  2. Şeflerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Şeflerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Şeflerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK ile yapılan düzenleme sonrasında; şefler ile Şube müdürlüğü arasında büyük bir maaş farkı oluşmuştur.

A+A-

3046 sayılı kanuna göre İkisi de Yönetim Kademesinde sayılmasına (olmasına) rağmen, yaklaşık 1000TL ve üzeri fark oluşmuştur. VHKİ-Memurlar ile şefler arasındaki fark ise yok denecek düzeye gelmiştir.

Hiyerarşik olarak Şube Müdürü, Şef ile VHKİ.- Memur arasındaki farklar şunlardır.

 

UnvanÖzel Hizmet Tazminat oranıÖzel Hizmet Tazminat miktarıEk ödeme oranıEk ödeme miktarıToplam
Şube Müdürü13596617012172.183
Şef604291158231.252
VHKİ553931107871.180
Memur493501107871.137

Ayrıca Şef aşağıdaki kadroların amiri konumunda olduğu ve hiyerarşik yapılanmada Şube Müdüründen sonra gelmesine rağmen, sınavsız atanabileceği belirtilen kadrolardan da düşük maaş almaktadır. Sonuç olarak şefarkadaşlarımız uygun kadro bulduğu zaman aşağıdaki unvanlara geçiş yapmak istemektedirler.

 

UnvanÖzel Hizmet Tazminat oranıÖzel Hizmet Tazminat miktarıEk ödeme oranıEk ödeme miktarıToplam
Şef604291158231.252
VHKİ553931107871.180
Memur493501107871.137
Sayman1359661158231.530
Muhasebeci684861158231.309
Çözümleyici684861158231.309
Programcı684861158231.309

Ayniyat Saymanlarının Özel Hizmet Tazminatları Şeflerden 75 puan fazla olduğundan bu maaşa 536 TL olarak yansımaktadır. En azından şeflerin Özel Hizmet Tazminat oranları yeniden düzenlenmeli ve Şefler Ayniyat Saymanı kadar maaş almaları gerekmektedir.

Diğer taraftan Mühendis ile Şube Müdürü arasındaki maaş farkı çok azken varken Şef ile Şube Müdürü arasında uçurum vardır. Yaklaşık Şube Müdürleri Şeften 900 TL fazla maaş almaktadırlar. Bunun sebebi son yıllarda müdürlerin ek ödemelerinin üst üste yeniden düzenlenmesinden ve şeflerin göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Evet, başta yetkili sendika olmak üzere tüm sendikalara sesleniyorum Şeflerin içinde bulunduğu bu adaletsizlikleri ve çarpıklıkları düzeltmeleri gerekmektedir. Daha dört –beş yıla kadar Şef ile Şube Müdür arasındaki maaş farkı 300-350 TL iken bu gün bu fark 900 TL’ye çıkmıştır. Şef ile Ayniyat Saymanı aynı gurup içerisinde almasına rağmen, aynı görevde yükselme sınavına katıldıkları halde, hatta Şef unvanlı kadroda bulunanın sınavsız olarak Ayniyat Saymanı yada Sayman kadrosuna naklen geçtiğinde maaşı 536 TL artabilmektedir. Bunu hangi mantıkla açıklanabilir.

Şefler doktora dahi yapsalar kadro dereceleri 3. dereceden aşağıya inememektedirler. Buda özel hizmettazminatının düşüklüğü nedeniyle emsallerine göre daha az maaş almalarına sebep olmaktadır. Şeflerin özel hizmettazminatları ve ek ödeme oranları yükseltilerek ücret adaletsizliği giderilmelidir. Bu konuda yaşadığımız mağduriyet, sendikalar tarafından yapılacak olan toplu sözleşme sürecinde gündeme getirilmelidir. Ancak şu ana kadar mevcut sendikalardan bu konuda her hangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu da şefler için düşündürücüdür.

Şefler yaptığı iş ve sorumluluğa göre ne zaman hak etiği ücreti alacaklardır. Sendikaların acilen toplu sözleşme masasında bu sorunu gündeme getirmeleri gerekmektedir. Şefler bunu sabırsızlıkla beklemektedirler.

Aşağıdaki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar incelendiğinde; açıkça görüldüğü üzere amiri konumunda bulunan Şef Saymandan çok az maaş almaktadır.

 

UnvanÖzel Hizmet Tazminat oranıÖzel Hizmet Tazminat miktarıEk ödeme oranıEk ödeme miktarıToplam
Şef 3. Derece604291158231.252
Sayman 3. Derece805721107871.359
Sayman 2. Derece1007151158231.538
Sayman 1.Derece1359661158231.789

Karar Sayısı : 2006/10344

Ekli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 10/4/2006 tarihli ve 5760 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

II SAYILI CETVEL

Özel Hizmet Tazminatı

(A)

ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ

 

Kadro Tazminat

S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%)

 

 

GRUP-10.......................................................................... : 135

 

1 Diğer İllerin İl Müdür Yardımcısı.................................................................: 1

2 Belediye Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı (Belediyeler)…… : 1

3 Enstitü Sekreteri, Borsa Komiseri................................................................: 1

4 Bölge Müdürü (Belediyeler), İşletme Müdürü, Şirket Müdürü ve bunların

yardımcıları...................................................................................................: 1

1 Şube Müdürü, Müdür, Muhakemat Müdürü, Sayman, Başkan,

Başuzman (KİT)………………………………………………..…………..: 1

6 Tiyatro Müdür Yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı,

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı, Hıfzıssıhha Müdür Yardımcısı,

Özel Çevre Koruma Müdür Yardımcısı…………………………………....: 1

GRUP-12.......................................................................... : 100

1 Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT), Müessese Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü,

İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, İl Müdürü, Şube Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Proje Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan,

Başuzman (KİT) ve bunların yardımcıları.................................................................................... : 2

2 Bakanlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi......................... : 2

3 Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri..................................................... : 2

4 Hukuk Müşaviri............................................................................................ : 2

5 Bütçe Dairesi Başkanı, Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı

Gelir İdaresi Grup Müdürü…………………………………………………: 2

6 Birlik Sekreteri.............................................................................................. : 1, 2

7 Genel Sekreter Yardımcısı............................................................................ : 2

8 Belediye Başkan Yardımcısı......................................................................... : 2

9 Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı................................................ : 2

10 Savunma Sekreteri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık

Merkez Teşkilatında Araştırmacı................................................................. : 2

11 Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uz-

manı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı,

Din Hizmetleri Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Uzman (TSK).............: 1

GRUP-13.......................................................................... : 80

1 Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT), Müessese Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü,

İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, İl Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Proje Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan,

Başuzman (KİT) ve bu sırada sayılanların yardımcıları............................................................... : 3

2 Bütçe Dairesi Başkanı, Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı,

Gelir İdaresi Grup Müdürü………………………………………………… : 3

3 Hukuk Müşaviri............................................................................................ : 3

4 Enstitü Sekreteri, Birlik Sekreteri................................................................. : 3

5 Belediye Başkan Yardımcısı......................................................................... : 3

6 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez

Teşkilatında Araştırmacı.............................................................................. : 3

7 Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı................................................ : 3

8 Savunma Sekreteri........................................................................................ : 3

9 Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu

Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Uzman (TSK)............. : 2, 3

10 Müze Araştırmacısı....................................................................................... : 1, 2, 3

GRUP-15.......................................................................... : 68

1 Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan ve bunların yardımcıları,.............. : 4

2 Gelir İdaresi Grup Müdürü………………………………………………… : 4

3 Hukuk Müşaviri, Yüksek öğrenim mezunu Uzman, Borsa Komiseri,

Mütercim (KPDS sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla),

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Başbakanlık

Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Musahhih................................................ : 4

4 Programcı, Çözümleyici, Muhasebeci, Kontrolör, Antrenör....................... : 1-4

5 Folklor Araştırmacısı.................................................................................... : 1

GRUP-16.......................................................................... : 60

1 Mütercim, Araştırmacı, Raportör, Uzman (Diğer),……………………….. : 1-4

2 Folklor Araştırmacısı………………………………………………………. : 2, 3, 4

3 Amir ve Şef.................................................................................................... : 3, 4

4 Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda

olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları............................................ : 5, 6, 7

5 Kütüphaneci.................................................................................................. : 1, 2

Aşağıdaki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar incelendiğinde; açıkça görüldüğü üzere amiri konumunda bulunan Şef Saymandan çok az maaş almaktadır.

 

UnvanÖzel Hizmet Tazminat oranıÖzel Hizmet Tazminat miktarıEk ödeme oranıEk ödeme miktarıToplam
Şef 3. Derece604291158231.071
Sayman 3. Derece805721107871.159
Sayman 2. Derece1007151158231315
Sayman 1.Derece1359661158231.528

Aşağıdaki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar incelendiğinde; açıkça görüldüğü Adalet Hizmetleri Tazminatında farklı uygulama yapılmakta olup Özel Hizmet Tazminatı aylık aldığı derece üzerinden hesaplandığından maaşları diğer kurumlara göre daha fazla maaş almalarına sebep olmaktadır. Tüm kurumların Özel Hizmet Tazminatı oranları maaş aldıkları dereceye göre hesaplandığında sorun ortadan kalkacaktır. Ayrıca Adalet Hizmetleri Tazminatında da uygulama açıkça görüldüğü üzere amiri konumunda bulunan Şef Saymandan çok az maaş almaktadır.

 

UnvanÖzel Hizmet Tazminat oranıÖzel Hizmet Tazminat miktarıEk ödeme oranıEk ödeme miktarıToplam
Şef 3. Derece604291158231.252
Sayman 3. Derece805721107871.359
Sayman 2. Derece1007151158231.548
Sayman 1.Derece1359661158231.789

F. Adalet Hizmetleri Tazminatı:

 

Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan memurlardan;

 

1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlardan;

a- Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı............................................................... : 180

b- Müdür ve Sayman kadrolarına atananlardan;

-1 inci dereceden aylık alanlar.......................................................................................... : 175

-2 nci dereceden aylık alanlar........................................................................................... : 155

-3 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 130

-4 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 120

-5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar........................................................................... : 110

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 70

c- Müdür Yardımcıları ve Sivil Savunma Uzmanlarından;

-1 inci dereceden aylık alanlar.......................................................................................... : 165

-2 nci dereceden aylık alanlar........................................................................................... : 145

-3 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 125

-4 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 115

-5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar........................................................................... : 105

-Diğer derecelerden aylık alanlar..................................................................................... : 65

d- Uzman, Şef, Programcı ve Çözümleyicilerden 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar : 110

e- Zabıt Katiplerinden;

-1, 2 ve 3 üncü dereceden aylık alanlar............................................................................ : 100

-4 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 75

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 56

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 54

f- İnfaz ve Koruma Başmemurları ile İnfaz ve Koruma Memurlarından;

-1-4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar.................................................................... : 100

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar ................................................................................ : 75

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 66

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 64

g- Diğerlerinden (yukarıdaki sıralardan faydalanamayanlardan);

-1-4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar.................................................................... : 100

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar ................................................................................ : 58

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 56

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 54

2- Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarına göre tazminat alanlardan;

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 22

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 20

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 15

3- Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında bulunup da Teknik

Hizmetler Bölümündeki Özel Hizmet Tazminatından yararlanamayan diğer personelden;

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar................................................................................ : 56

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 55

-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 53

18 Aralık 2011 tarih ve 28146 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU gereği;

Genel İdare Hizmetlerinde çalışan personellerden Memura, Koruma Memuruna, Telefon Operatörüne, Şefe 1. derece ve üzeri kadro dereceleri tahsis edilmiştir.

Yardımcı Hizmetler Sınıfından Aşcıya, Garsona, Postacıya, Çay Ocakçı ve Garsona, Teknisyen Yardımcısına 2 derece ve üzeri kadro dereceleri tahsis edilmiştir.

Sonuç olarak Bakanlar Kurulunun kadro değişikliği döneminde kurumların teklifleri doğrultusunda, 190 sayılı KHK gereğince her yıl Mayıs ayın sonuna kadar kadro değişikliği teklifleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı'na gönderilmektedir. Bu nedenle Kadro değişikliğinde Saymanlarda olduğu gibi Şef unvanlı kadroların 1. ve 2. dereceli şef kadroları tahsis edildiğinde ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar buna göre düzenlendiğinde sorun kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Yada Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın F. Adalet Hizmetleri Tazminatı: bölümünde olduğu gibi Özel Hizmet Tazminat oranlarının maaş derecesine göre düzenlendiğinde sorun kendiliğinden düzelecektir.

Özetle; Bakanlar Kurulu Kararı'yla 1. derece şef kadrosu ihdas edilmeden ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar düzenlenmediği sürece sorun çözümlenemeyecektir. Şu anda Toplu Sözleşme görüşmelerinin yapıldığı bu günlerde yukarıda izah ettiğim konuların Topu Sözleşmede gündeme getirilmesini ümit eder.

Saygılar sunarım.

08.10.2012

Hüseyin ÜNAL

Sivas Valiliği

Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Şefi

memurlar.net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.