1. HABERLER

  2. Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

A+A-

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

A. Genel

010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözlü sınav yöntemiyle;

17 (onyedi) adet A Grubu (Kalite Test ve Sertifikasyon (KTS) Uzmanı / Bilgi Yönetim Uzmanı /Proje Mühendisi) pozisyonunda, 10 (on) Adet C Grubu (Yönetici Asistanı) pozisyonunda çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinde ve belirtilen kontenjanlarda kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır:

1. A GRUBU (KTS UZMANI/ BİLGİ YÖNETİM UZMANI/PROJE MÜHENDİSİ) POZİSYONU İÇİN;

 

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN ADEDİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği

5

Bilgisayar/ Yazılım Mühendisliği

2

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

2

Makine Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği

2

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği

2

Fizik Mühendisliği

1

Kimya Mühendisliği

1

 

 

2. C GRUBU (YÖNETİCİ ASİSTANI) POZİSYONU İÇİN;

 

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN ADEDİ

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin;

Alman Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Sosyoloji, Fransız Dili ve Edebiyatı, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Türk Dili ve Edebiyatı, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm Rehberliği veya Turizm Rehberliği ve Seyahat İşletmeciliği

6

En az 2 yıllık (önlisans);

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik ve Halkla İlişkiler

4

 

 

B. Sınav Başvuru Şartları

1. Genel Şartlar

Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Özel Şartlar:

a) A Grubu (KTS Uzmanı/ Bilgi Yönetim Uzmanı/Proje Mühendisi) pozisyonu için;

1. Üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,

2. 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,

3. İlan tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 75 (yetmişbeş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

4. Alanında en az iki yıl iş tecrübesine (İş yeri yetkilisinin adı soyadı ve unvanının belirtildiği ıslak imzalı olarak; iş yerinin faaliyet alanları, tarih sırasına göre ilgilinin bu iş yerinde yaptığı görevler, işe başlama ve ayrılma tarihlerini, il ve şube kodu ile birlikte iş yeri numarası ve ilgilinin sosyal güvenlik sicil numarasını da içerecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.) sahip olmaları,

gerekmektedir.

5. Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

b) C Grubu (Yönetici Asistanı) pozisyonu için;

1. Üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,

2. Geçerli olan 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak veya 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P(93) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,

3. İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde yapılmış Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 60 (altmış) puana veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

gerekmektedir.

4. Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

C. Başvuruda İstenen Belgeler

Adayların başvurularını;

www.ssm.gov.tr internet adresindeki müracaat edeceği pozisyonla ilgili olarak sınav formunu eksiksiz doldurup;

a) Özgeçmişini (Adı soyadı, öğrenim safahati (lise, lisans/yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumunu, iş deneyimlerini, sahip olduğu sertifikalarını, hobilerini içerecek şekilde ),

b) 1 adet 4,5x6 ebadında vesikalık (son 6 aya ait) fotoğrafını, taratıp sisteme yükleyerek 9 Eylül 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) başvurularını yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca adaylar;

1) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka puanla başvuruda bulunulması halinde belgenin aslını,

2) A Grubu (KTS Uzmanı/ Bilgi Yönetim Uzmanı/Proje Mühendisi) pozisyonu için alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olduğuna dair belgenin aslını,

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’na şahsen ibraz etmeleri gerekmektedir.

Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular ile iş tecrübesine ait belgenin aslını 10 Eylül 2013 Salı günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) teslim etmeyen adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Ç. Sınav Çağrısı:

(1) Öğrenim bölümlerine göre ayrılan kontenjanlara başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınav’larından değerlendirmeye yüksek olanı alınır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın www.ssm.gov.tr internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

(3) Sınava katılmaya hak kazandığı ilan edilen adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına katılmış olanların sınavları da geçersiz sayılır.

(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.

D. Sınav

(1) Sınav mülakat usulü ile yapılacaktır.

(2) Sınav (Mülakat) adayın; alan bilgisi, genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ve davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği şekilde yapılacaktır.

E. Değerlendirme ve Atama

(1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

(2) Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.

(3) Öğrenim bölümlerine göre, başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir.

(4) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asil olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek belirlenebilecektir.

(5) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5(beş) katı kadar aday başvurusu olmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen (A Grubu ve C Grubu) öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar kaydırılabilir.

(6) Asil ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın www.ssm.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

(7) Asil olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylar vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip işe başlayabileceklerdir.

(8) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınavda başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

F. Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.