1. HABERLER

  2. İLAN

  3. PROJE DUYURULARI

  4. AB'den yolsuzluğu önlemek için hibe
AB'den yolsuzluğu önlemek için hibe

AB'den yolsuzluğu önlemek için hibe

AB Türkiye’de yolsuzluğun önlenmesi amacıyla geliştirilecek projeler için hibe programı açtı. Yolsuzlukla mücadele ve etik konulardaki farkındalık için 500 bin euro bütçe ayrıldı

A+A-

Av­ru­pa Bir­li­ği (AB), Tür­ki­ye­’de yol­suz­lu­ğun ön­len­me­si ko­nu­sun­da hi­be prog­ra­mı aç­tı. 17-25 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu son­ra­sın­da dün­ya­da­ki tüm göz­ler Tür­ki­ye­’ye çev­ril­di. 4 ba­ka­nın is­ti­fa et­ti­ği yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu son­ra­sın­da hü­kü­me­tin em­ni­yet güç­le­ri­ne ve hu­ku­ka açık­ça mü­da­ha­le et­me­si Av­ru­pa Bir­li­ği­’nin tep­ki­si­ni çek­ti.

Üye­lik sü­re­cin­de­ki Tür­ki­ye­’nin ya­şa­dı­ğı bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu son­ra­sı si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın kap­sam­lı ra­por­la­rı ve pro­je­le­ri­ni gör­mek is­te­yen AB yet­ki­li­le­ri, www.cfcu.gov.tr si­te­sin­den du­yur­du­ğu ila­nın baş­lı­ğı 'Yol­suz­lu­ğun Ön­len­me­si ve Eti­ğin Teş­vi­ki Hi­be Prog­ra­mı' şek­lin­de be­lir­ti­li­yor. AB, Si­vil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­nı yol­suz­lu­ğun ön­len­me­si­ne yö­ne­lik pro­je­ler yap­ma­la­rı ko­nu­sun­da teş­vik et­mek ama­cıy­la ya­yın­la­nan tek­lif çağ­rı­sı kap­sa­mın­da 500 bin Eu­ro'luk hi­be da­ğı­ta­ca­ğı­nı açık­la­dı.

LOBİCİLİK FAALİYETİ

Ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan du­yu­ru­ya gö­re Yol­suz­lu­ğun Ön­len­me­si ve Eti­ğin Teş­vi­ki Hi­be Prog­ra­mı­’nın ama­cı; Tür­ki­ye top­lu­mu­nun yol­suz­luk­la mü­ca­de­le ve etik ko­nu­la­rın­da­ki far­kın­da­lı­ğı­nı ar­tır­mak ola­rak be­lir­len­di. Prog­ram kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak pro­je­le­rin, hiz­met alı­cı­la­rın etik ve yol­suz­luk­la mü­ca­de­le ko­nu­la­rın­da­ki far­kın­da­lı­ğı­nı ar­tır­mak, etik ve yol­suz­luk­la mü­ca­de­le alan­la­rın­da sa­vu­nu­cu­luk ve lo­bi­ci­lik fa­ali­yet­le­ri­ne yö­ne­lik ola­cak. Pro­je­ler­de sağ­la­na­cak top­lam­dan hi­be tu­ta­rı 500 bin eu­ro. Pro­je­nin du­ru­mu­na gö­re destek en az 40 bin eu­ro, en faz­la 80 bin eu­ro ola­rak be­lir­len­di. Son başvuru tarihi ise 13 Ekim 2014.

2’nci yolsuzluk raporu

Avrupa Birliği Komisyonu, 4 ay önce ilk kez hazırladığı Yolsuzlukla Mücadele Raporu’nu kamuoyuyla paylaşmıştı. AB Komisyonu, siyasette dürüstlüğün üzerinde durduğu raporda, AB ülkelerini ayrı ayrı ele almış, yolsuzluğun en yaygın olduğunun düşünüldüğü ülkeleri Yunanistan, İtalya, Litvanya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti şeklinde sıralamıştı.  Konunun uzmanları hibe programı sonrasında açıklanacak 2. yolsuzluk raporunda Türkiye’yle ilgili önemli değerlendirmelerin çıkabileceğini belirtiyor.

BUGÜN GAZETESİ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.