1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Aday öğretmenler için sık sorulan sorular
Aday öğretmenler için sık sorulan sorular

Aday öğretmenler için sık sorulan sorular

MEB aday öğretmenler için sık sorulan sorulara cevap verdi

A+A-

Performans Değerlendirme Süreci Hakkında Genel Bilgilendirme

A. ADAY ÖĞRETMENLİK VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KAPSAMI

1. Kimler aday öğretmen olarak değerlendirilmeyecek ve haklarında "Aday öğretmenlik işlemleri" uygulanmayacaktır?

I. Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla (Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği madde 8)

II. Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla (Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği madde 8)

III. Devlet üniversitelerinde halen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, (Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği madde 8)

IV. Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, (Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği madde 8)

V. Özel öğretim kurumlarında görevli iken ilgi 11/04/2012 tarihli ve 3474 sayılı Makam Oluru ile özel öğretim kurumlarında adaylık kaldırılması işlemlerine son verilinceye kadar, Bakanlığımız tarafından hazırlanan mevzuata göre yine Bakanlığımız kadrolarına atanmış öğretmen adayları ile birlikte ve "aynı sürece" tabi olarak, adaylık eğitimlerini başarı ile tamamlayıp "öğretmenlik mesleğinde" adaylığı kaldırılmış öğretmenler, adaylıklarının kaldırıldığını resmi kurumlar tarafından verilmiş belge ile ispatlamaları şartıyla, (Bu kimselerin Devlet memurluğundaki adaylıkları ise asgari adaylık süresi olan bir yılın sonunda kaldırılacaktır.) (2015/13 Sayılı Genelge/c) Bu kimselerin özel okul, dershane ya da benzeri kurumlarda kaldırılmış olması fark etmemektedir. İlgili mevzuatta tanımlı özel öğretim kurumlarından bir tanesi olması yeterlidir. Ancak bu kimselerin adaylıklarının "öğretmen" unvanı ile kaldırılması gerekmektedir. Uzman, usta öğretici vb. unvanlarla kaldırılan adaylıklar kapsam dışındadır. Özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılan öğretmenlerin 2015/13 Sayılı Genelgenin (c) bendi kapsamında değerlendirilebilmeleri için adaylıklarının kaldırıldığına dair makam onayının aslını veya tasdikli bir örneğini eğitim kurumu müdürlüklerine teslim etmeleri gereklidir. Teslim edilen belge, eğitim kurumu müdürlüğünce kontrol edildikten sonra il milli eğitim müdürlüğüne, il milli eğitim müdürlüğünce de gerekli kontroller yapıldıktan sonra ilgilinin özlük dosyasına konulmak üzere ilgili birime gönderilecektir.

2. Hangi Aday Öğretmenler Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylık işlemleri hükümleri uygulanacaktır?

Göreve başlama tarihi ne olursa olsun, "atama" tarihi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinde değişiklik yapan 6528 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 14/3/2014 tarihinden sonra olan aday öğretmenler

B. Hangi Aday Öğretmenler Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylık işlemleri hükümleri uygulanmayacak olup 30.01.1995 tarihli "Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik uygulanacaktır?

3. Göreve başlama tarihi ne olursa olsun, "atama" tarihi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinde değişiklik yapan 6528 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 14/3/2014 tarihinden önce olan aday öğretmenler (Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Geçici Madde 6 )

4. 14/03/2014 tarihinden önce atandığı halde göreve başlamayan veya adaylığı kaldırılmadan görevinden ayrılanlar, ikinci defa Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmaları halinde (2015/13 Sayılı Genelge/b)

VI. 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLEMLERİ

C. Hangi Aday Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeleri İçerisinde Bulunduğumuz Dönemde İki (2) Kez Değerlendirilecektir ve Bunlara Yönelik İşlemler Nasıl Yürütülecektir?

I. 2014 Eylül döneminde atanan aday öğretmenler (14.03.2014 ile 05.02.2015 tarihi arasında atanan tüm aday öğretmenler) Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlüğe girdiği tarih olan 17.04.2015 tarihinden önce geriye doğru iki aylık fiili çalışma süresini doldurmuş olmaları durumunda 2014-2015 ders yılının ikinci döneminde iki defa değerlendirilir. Bu durumdaki kimselerin içinde bulunduğumuz dönemde iki ay fiili çalışma süresini doldurmaları gerekmemektedir. Belgelendirilebilir mazeretleri olanlar okulda bulunabildikleri süreyi dilekçe ile önceden bildirmek kaydıyla bu kimselerin performans değerlendirmesi tamamlanacaktır. Bunlardan belgelendirilebilir mazeretleri sebebiyle ders kesim tarihi olan 12.06.2015 tarihine kadar görevi başına dönemeyenlerin performans değerlendirmeleri bir dahaki dönemde aynı usulle yapılacaktır. Bu kimselerin ilk değerlendirmeleri okul müdürü ve danışman öğretmen tarafından, ikinci değerlendirmeleri ise okul müdürü, danışman öğretmen ve maarif müfettişi tarafından yapılır. Nihai performans puanında ilk değerlendirme %30 ikinci değerlendirme ise %70 etkilidir.

D. Hangi Aday Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeleri İçerisinde Bulunduğumuz Dönemde Bir (1) Kez Değerlendirilecektir?

I. 2014 Eylül döneminde atanan aday öğretmenler (14.03.2014 ile 05.02.2015 tarihi arasında atanan tüm aday öğretmenler) Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarih olan 14.04.2015 tarihinden önce geriye doğru iki aylık fiili çalışma süresini dolduramamaları durumunda 2014-2015 ders yılının ikinci döneminde iki aylık fiili çalışma süresine sahip olmaları halinde bir defa değerlendirilir. Takip eden dönemde ise iki değerlendirme daha yapılarak nihai performans değerlendirme puanları oluşturulur.

2015 Şubat döneminde atanan öğretmenlerin (06.02.2015 ve sonrası), içinde bulunduğumuz dönem performanslarının değerlendirildiği ilk dönem olduğundan tek bir performans değerlendirmesi gerçekleştirilecektir. Kişilerin diğer değerlendirmeleri takip eden dönemde gerçekleştirilecektir. Bu kimselerin performans değerlendirmelerinin gerçekleştirilebilmesi için içinde bulunduğumuz dönemde iki aylık fiili çalışma sürelerini karşılamaları gerekmektedir.

E. Performans Değerlendirmesinin İki (2) Aylık Fiili Çalışma Süresi İle İlgili Nelere Dikkat Edilmelidir?

5. Performans değerlendirmesi, bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca

VII. Aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

VIII. Her türlü kanuni izin ve sağlık raporları

IX. Fiilen öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir

dönemde iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapma süresinden sayılmaz.

6. "Performans değerlendirmesi, bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır." hükmü gereği gerçekleştirilecek olan performans değerlendirmeleri için iki (2) aylık sürenin beklenmesi gerekmemektedir. Kişilerin tüm dönem boyunca iki (2) aylık fiili çalışma sürelerini tamamlamaları şartıyla dönem içerisinde gerçekleştirilen performans değerlendirmeleri geçerli kabul edilir.

F. 2014 Eylül Döneminde Atanan Aday Öğretmenlerin Sınavları ve Adaylıklarının Kaldırılması İşlemleri Ne Zaman Yapılacaktır?

I. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinde yer alan "Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır." hükmü gereği aday öğretmenler performans değerlendirmesinden başarılı olsalar da bir yıllık fiili çalışma süresini doldurmadan yazılı sınava girememektedirler. 2014 Eylül döneminde atanan aday öğretmenler için yapılması planlanan yazılı sınav ise 2015 Eylül/Ekim aylarında gerçekleştirilebilecektir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.