1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Ancak, 7 aşamada halledilebilen eş durumu özrü...
Ancak, 7 aşamada halledilebilen eş durumu özrü...

Ancak, 7 aşamada halledilebilen eş durumu özrü...

Ancak, 7 aşamada halledilebilen eş durumu özrü...

A+A-

MEB’de paradigmasal yer değiştirme kaosu!

 

Ömer Dinçer MEB’e geldikten sonra sürekli bir ‘paradigma değişikliği’nden bahsetmiş ancak geçen zaman zarfında, özellikle İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü kaynaklı kaos, karmaşa ve kargaşa eksik olmamış ve keşke paradigmalar değişmeseydi dedirtmiştir. Önceki yıllarda tek hamlede yapılan özre dayalı yer değişikliği işlemleri bu yıl YEDİ aşamada dahi halledilememiş ve bakanlık tarihinde bir rekor kırılmıştır. Bunun nasıl olabildiğinin cevabını, sabırla okumanız karşılığında, aşağıda bulacaksınız.

 

BİR ve İKİ: Yaz Dönemi Özür Grubu Yer Değiştirmeleri (1 ve 2. Aşama).

ÜÇ: Özür Durumundan Yer Değişikliği Yapılamayan Öğretmenlerin Yer Değişiklikleri.

DÖRT: İl İçi Alan Değişikliği Yer Değiştirmeleri.

BEŞ: Özür Durumundan Yer Değişikliği Yapılamayan Öğretmenler ile Bunların Görevli Oldukları Kurumlara Atanmak İsteyen Diğer Öğretmenlerin Karşılıklı Yer Değiştirmeleri (becayiş).

ALTI: “Ekli Listede Gerekli Bilgileri Yazılı Öğretmenlerin” Eş Özrünün Bulunduğu Yerdeki İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Geçici Olmak Üzere Memur Olarak Atanması Değişikliği.

YEDİ: Kısmen atama, 29 İl’e Özür Durumundan Dolayı Atama Yoluyla Yapılan Yer Değişikliği.

 

Kafanız karıştı değil mi? Evet. Karışması normal ama bu durumun: Eş özrü atamalarında sınırsız atama, sınırlı kota dönemine geçilmesiyle başladığını söyleyerek anlatmaya başlayalım. Ömer Dinçer, eğitim ve öğretimin aksamaması için atamaları hemen sonuçlandırmak istemiş ve bunun için de il emrine atamaları kaldırmıştı. Hikâye burada başlar ve devam eder.

 

MEB’in 2012’de gerçekleştirdiği Özür Grubu Atamaları:

 

1. ATAMA: MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından “Öğretmenlerin Özür Durumunda Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu” yayınlanarak 2012 yılı Özür Durumuna bağlı yer değiştirme takvimi uyarınca 28.08.2012 tarihinde Yaz Dönemi Özür Grubu Yer Değiştirme işlemleri (1. Aşama) sonuçlandırılmıştır. Buraya kadar her şey normal. (Sonuçlar, http://atama.meb.gov.tr/?islemID=103. sayfasında ilan edilmiştir).

 

2. ATAMA: 28.08.2012 tarihinde yapılan atamada tercih edilen eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenler 29-31 Ağustos 2012 tarihlerinde özür durumundan dolayı daha önce açık olarak ilan edilen ancak atama yapılamaması nedeniyle boş kalan okullara atanmak üzere yeniden tercih hakkı verildi ve 31.08.2012 tarihinde Yaz Dönemi Özür Grubu Yer Değiştirme işlemleri (2. Aşama) sonuçlandırılmıştır. (Sonuçlar, http://atama.meb.gov.tr/?islemID=104 sayfasında ilan edilmiştir.)

 

3. ATAMA: 28.08.2012 ve 31.08.2012 tarihlerinde atama yapıldığı halde özür durumundan yer değişikliği yapılamayan öğretmenler için MEB yeni atama yöntemine gitti. “Özür Durumundan Yer Değişikliği Yapılamayan Öğretmenlerin Yer Değişiklikleri” başlığıyla duyurulan yeni atamada ise, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı kararı ile 12.09.2012 tarihli mütalaası doğrultusunda alan değiştirmek suretiyle atama yapılabileceği ilan edildi. Buradaki amaç alan değişikliği değil özür durumundan atanamayan öğretmenlerin atamasının yapılmasıydı. (2012) Eylül Özür Grubu İl Dışı Alan Değişikliği İle Yer değiştirme işlemlerinde şöyle bir sorun yaşandı. Örneğin okul öncesi öğretmeni olan biri Ankara ilinde açık olarak ilan edilen 4 tane anaokulu öğretmeliğine (Ata Anaokulu, TOKİ Göksu Anaokulu, Barışyolu İlkokulu ve Hasanoğlan Ortaokulu) başvurusu kabul edilmedi, o okullara daha önce okul öncesi öğretmeni olmayan ancak alan değişikliği yapan başka öğretmenler atandı. Dolayısıyla bu atama maalesef amacının dışına çıkmış ve kamu yararı yerine öğretmeler zorunlu olarak alan değişikliği yapmaya zorlanmıştır. (Sonuçlar, http://atama.meb.gov.tr/?islemID=110 sayfasında ilan edilmiştir.) Birçok öğretmen zorunlu olarak alan değiştirdiğinden çoğu memnun değildir.

 

4. ATAMA: (2012) Eylül İl İçi Alan Değişikliği ile Yer değiştirme ataması. Bu atama hangi amaçla yapıldı belli değil.

 

5. ATAMA: İl emrine atama kaldırıldığı için yukarıda belirtilen atamalarda özür durumundan yer değişikliği yapılamayan öğretmenler için MEB bu kez mevzuatta olmayan bir atama yöntemi geliştirmiştir: Becayiş. Bakanlık “Özür Durumundan Yer Değişikliği Yapılamayan Öğretmenler İle Bunların Görevli Oldukları Kurumlara Atanmak İsteyen Diğer Öğretmenlerin Karşılıklı Yer Değişikliği (Becayiş)” yapılması amacıyla duyuru yapmış ve 5 Ekim 2012 tarihinde atamalar gerçekleştirilmiştir. Sayın Dinçer’e, atama ile ilgili bir soru sorulduğunda, hemen bunun mevzuatta yeri yok diye cevap veriyor. Biz de Sayın Dinçer’e soruyoruz. Bu atamanın mevzuatta yeri nedir? Hangi Yasa veya Yönetmeliğin hangi maddesine göre atama yapılmıştır?

 

Diğer bir soru ise, Becayiş atamaları için öğretmenlerden yeni bir tercih almadan atama yapıldı. Bunun sonucunda da birçok öğretmen becayişten vazgeçti. Peki, becayişten vazgeçen öğretmen olduğu halde becayiş yapan ve gelip aynı yerde göreve başlayan öğretmenler ne oldu? Örneğin, Ankara’daki bir öğretmen ile Muğla’daki bir öğretmen becayiş yaptı. Bu sırada Ankara’daki öğretmen becayişten vazgeçtiği halde Muğla’daki öğretmen gelip Ankara’da göreve başladı. Bu durumda ne yaptınız? Maalesef bu tür atamalarda Muğla’daki Öğretmeninin gelip Ankara’ya başlamasında olduğu gibi her iki öğretmen de Ankara’da görev yapmaya devam ettirildi. Peki, bu daha sonra Ankara’ya gelmek isteyen öğretmenler için bir haksızlık değil midir?

 

Öte yandan, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 37. maddesinde; “(1) … Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler, ocak ve ağustos aylarında yapılır.” denilmektedir. Sayın BAKAN, bu atama sizce süre olarak mevzuata uygun bir atama mıdır? (Sonuçlar, http://atama.meb.gov.tr/?islemID=112 sayfasında ilan edilmiştir.)

 

6. ATAMA: Yeni Nesil Atama Modeli. MEB yine mevzuata açıkça aykırı şekilde hiçbir duyuru yapmadan sadece İl Milli Eğitim Müdürlüklerine e-mail göndererek ve sadece belli kişilere 11.10.2012 günü telefon ile haber verilerek özür durumundan yer değiştiremeyenlerden dilekçe almak suretiyle öğretmenleri “memur” olarak 16.10.2012 tarihinde atamıştır.

 

Bu atama şu şekilde cereyan etmiştir. MEB, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, bir internet sitesinde de yayınlanan “13-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında özür grubundan başvuruda bulunup ataması yapılmayan ekli listede gerekli bilgileri yazılı öğretmenlerin eşinin özrünün bulunduğu il, ilçe emrine memur olarak atanıp atanmayacaklarına ve memur olarak atanmak istemedikleri bundan sonra özür durumları ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacağı konusunda öğretmenler bilgilendirilerek dilekçe ile birlikte nüfus cüzdanı suretinin 11.10.2012 tarihi itibariyle saat 18.00’e kadar e-mail yoluyla acele olarak gönderilmesi gerekmektedir.” şeklinde bir e-mail gönderir. E-maili alan İl Milli Eğitim Müdürlükleri acele olarak “ekli listede gerekli bilgileri yazılı öğretmenleri” eşlerinin yanına memur olarak atanıp atanmayacakları ve memur olarak atanmadıkları takdirde bundan sonra özür durumları ile ilgili bir işlem yapılamayacağı konusunda uyararak öğretmenlerden bir dilekçe ve bir nüfus cüzdanı sureti tedarik eder. Bunun üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlükleri aldıkları dilekçe ve nüfus cüzdanı suretini e-mail yoluyla MEB’e acele olarak iletir. İletiyi alan Bakanlık “ekli listede gerekli bilgileri yazılı öğretmenleri” eş özrünün bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine geçici olmak üzere memur olarak atar. Ancak bir şekilde bu atmadan haberi olup dilekçe ile başvuruda bulundan “ekli listede gerekli bilgileri yazılı olmayan öğretmenlerin” dilekçelerini ise reddetmiştir.

 

Anayasanın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinde; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. …Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” denilmektedir.

 

Öte yandan, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 37. maddesinde; “(1) Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler, ocak ve ağustos aylarında yapılır.” denilmektedir.

 

Buna göre, hiçbir duyuru yapılmadan Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen gayri resmi bir e-mail dayanak yapılarak 16.10.2012 tarihinde memurluğa yapılan atama işlemi Anayasanın 10. maddesine tamamen aykırılık taşıdığı gibi Yönetmelik hükmüne de aykırılık taşımaktadır. Neden atamadan önce hiçbir duyuru yapılmadı ve MEB internet sayfasında şu anda kadar tek bir açıklamaya bile yer verilmedi de (sonuçlar hariç) “Ekli Listede Gerekli Bilgileri Yazılı Öğretmenler” telefonla aranarak memur olarak atandı? Hâlbuki gerek yönetmelik gerek atama kılavuzuna göre atamalardan önce kamuoyuna duyuru yapılması gerekmez miydi?

 

Memur olarak atanan bu öğretmenler kimlerdir?

 

Kimler hangi gerekçelerle ve hangi yasal mevzuata göre memurluğa atama için başvurabildi de kimlerin başvuruları hangi gerekçelerle ve hangi yasal mevzuat hükmüne göre reddedildi? (Sonuçlar, http://atama.meb.gov.tr/?islemID=114 sayfasında ilan edilmiştir.)

 

7. ATAMA: MEB’in yapmış olduğu son atama şekli ise kısmen atamadır. Yani 29 İl’e özür durumundan dolayı atama yaparken diğer illere böyle bir atama yapılmamıştır. Özür Grubu 29 İl'e Ek Atama Sonuçları da 16.10.2012 tarihinde açıklanmıştır.

 

Anayasanın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 37. maddesine göre, hiçbir duyuru yapılmadan 16.10.2012 tarihinde 29 İl’de özre bağlı olarak atamanın yapılmış olmasına rağmen, 29 İl dışındaki kalan diğer illerde böyle bir atama yapılmaması açıkça Anayasasının 10. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Çünkü yapılan atama ilk atama değildir. Özür Grubuna bağlı olarak ek atama yapılmıştır. Yani atananların hepsi aynı durumdadır. Hepsi öğretmendir ve özür grubundan dolayı atama beklemektedir. Dolayısıyla yapılan atamanın amacı özür durumundan yer değişikliği yapamayan ve aile birliği sağlanamayan öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesidir. (Sonuçlar, http://atama.meb.gov.tr/?islemID=113 sayfasında ilan edilmiştir.)

 

Bakanlık tüm bu atamalara rağmen özre bağlı atamaları yapılamayan öğretmenlerin aylıksız izne ayrılabileceğine ilişkin 2012/40 sayılı Genelge yayımlamıştır. Buna göre, Özre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yılsonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.” denilmektedir.

 

SONUÇTA: Eylül 2011’de Sayın Dinçer’in çıkarttığı 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Atama” başlıklı 37. maddesinde; “… (3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.” denildiği halde çıkardıkları KHK’lara dahi uygun bir atama yapmayı başaramayan, sistemi kaostan kaosa sürükleyen;

 

Adalet, emanet, ehliyet, meşveret, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerine dörtdörtlük uyan ve tabii ki “paradigma değişikliği”ni dilinden düşürmeyen Sayın Bakan ve ekibini Memurlar.Net ekibi olarak tebrik ediyoruz.

www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.