Ankara Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alacak

Ankara Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden, Ankara Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alacak,

Ankara Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi alacak

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim - öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.

  

 

Deneysel Psikoloji ABD

Profesör

1

 

Sosyal Psikoloji ABD

Yrd. Doç.

1

 

Klasik Arkeoloji ABD

Yrd. Doç.

1

Antik dönemde cam alanında çalışmaları olmak.

Genel Dilbilim ABD

Profesör

1

 

Eski Türk Edebiyatı ABD

Doçent

1

 

FEN FAKÜLTESİ

  

 

Uygulamalı İstatistik ABD

Yrd. Doç.

1

 

Biyoteknoloji ABD

Doçent

1

Siyanobakteriyel biyoyakıt üretimi ve mikrobiyel biyoremediasyon konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

  

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doçent

1

Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı için alınacak olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Romatolojisi uzmanı olmak.

Fizyoloji ABD

Yrd. Doç.

1

Nörofizyoloji alanında deneyimli olmak.

İç Hastalıkları ABD

Profesör

1

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı için alınacaktır.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

  

 

Eğitim Psikolojisi ABD

Doçent

1

Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Yönetimi ABD

Yrd. Doç.

1

Doktora eğitimini Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında yapmış olmak.

Eğitim Felsefesi ABD

Profesör

1

Felsefe alanında doçent unvanı almış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

  

 

Farmasötik Kimya ABD

Doçent

1

Farmasötik Kimya Anabilim Dalında doktorasını yapmış ve aynı alanda doçent unvanını almış olmak.

Farmakoloji ABD

Yrd. Doç.

1

Kardiyovasküler, Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Farmakolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Farmasötik Teknoloji ABD

Yrd. Doç.

1

Polimerik miseller, veziküler sistemler ve bunların  uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

  

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

Doçent

1

Türk Siyasal Hayatı alanı için alınacaktır.

İktisat Teorisi ABD

Yrd. Doç.

1

 

Yönetim ve Organizasyon ABD

Yrd. Doç.

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  

 

Hadis ABD

Yrd. Doç.

1

 

İslam Felsefesi ABD

Yrd. Doç.

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  

 

Radyo -TV ABD

Profesör

1

Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanında almış olmak.

Halkla İlişkiler ABD

Doçent

1

Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında almış olmak ve Kamu yönetiminde Halkla İlişkiler alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  

 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç.

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunu olmak, doktorasını biyomedikal cihazlar alanında yapmış olmak, doktora sonrası yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verme koşulunu sağlamak.

Devreler ve Sistemler ABD

Yrd. Doç.

1

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Kontrol veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca yabancı dilde ders verme koşulunu sağlamak ve İngilizce ders verebiliyor olmak, yabancı dil belgesinin İngilizce dilinden olması.

Matematiksel Fizik ABD

Doçent

1

Hamiltonsal sistemler konusunda çalışmaları olmak.

Yüksek Enerji ve Plz. Fiziği ABD

Doçent

1

Süpersimetrik Modellerin Fenomenolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Manyetik malzemelerin kalorik uygulamaları ve manyetik şekil hafıza üzerine çalışmaları olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER FAK.

  

 

Gayrimenkul ve Varlık Eko.ve Değ. ABD

Doçent

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu, kentsel çalışmalar alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmaları olmak.

Gayrimenkul ve Varlık Eko.ve Değ. ABD

Yrd. Doç.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü lisans mezunu, İşletme veya Tarım Ekonomisi alanında doktora yapmış ve İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi dalında çalışmaları olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER FAK.

 

 

 

Gayrimenkul ve Varlık Eko. ve Değ. ABD

Yrd. Doç.

1

Tarım Ekonomisi Bölümü lisans mezunu, taşınmaz geliştirme alanında lisansüstü eğitim yapmış ve gayrimenkul değerleme teorisi ve uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

Aktüerya Bilimleri ABD

Profesör

1

Yöneylem araştırması alanında doçent unvanı almış, portföy analizi, bulanık programlama, aktüeryal modelleme ve modellemede robust optimizasyon konularında çalışmaları olmak.

Aktüerya Bilimleri ABD

Profesör

1

Hasar büyüklükleri sıralaması, bağımlı riskler ve homojen olmayan hasarların dağılımları konularında çalışmaları olmak.

Aktüerya Bilimleri ABD

Yrd. Doç.

1

İstatistik Anabilim Dalında doktora yapmış, risk yönetimi-bulanık modelleme, bulanık destek vektör makineleri ve aktüeryal modelleme konularında çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

  

 

Ebelik ABD

Yrd. Doç.

1

Ebelik ve Hemşirelik ya da Hemşireliğin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik ABD

Doçent

1

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Hemşirelik-Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Hemşirelik ABD

Yrd. Doç.

1

Hemşireliğin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmet ABD

Yrd. Doç.

1

Lisans, yükseklisans ve doktorasını Sosyal Hizmet Anabilim Dalında yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

  

 

Spor Yönetim Bilimleri ABD

Yrd. Doç.

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu lisans mezunu ve Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak.

Spor Yönetim Bilimleri ABD

Doçent

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış ve Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.

VETERİNER FAK.

  

 

Cerrahi ABD

Doçent

1

Doktorasını hayvanlarda oftalmoloji alanında yapmış ve göz hastalıklarının tedavisinde kök hücre uygulamaları üzerine çalışmaları olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

  

 

Tarım İşletmeciliği ABD

Doçent

1

Ekonometri konusunda yükseklisans, Tarım ekonomisi konusunda doktora yapmış olmak ve doçentliğini Tarım Ekonomisi bilim alanında almış olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD

Profesör

1

Tarımsal yapılar alanında çalışmaları olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD

Doçent

1

Su kalitesi alanında çalışmaları olmak.

Tarla Bitkileri ABD

Profesör

1

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri konusunda çalışmaları olmak.

Entomoloji ABD

Doçent

1

Moleküler Böcek Fizyolojisi ve Entomopatojenler konusunda uzmanlaşmış olmak veya doktorasını ve çalışmalarını Moleküler Böcek Fizyolojisi veEntomopatojenler konularında yapmış olmak.

Entomoloji ABD

Doçent

1

Moleküler Böcek Fizyolojisi ve Endosimbiyontlar konusunda uzmanlaşmış olmak veya doktorasını ve çalışmalarını Moleküler Böcek Fizyolojisi veEndosimbiyontlar konularında yapmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

  

 

Çalgı ASD

Doçent

1

Piyano Anasanat Dalı için alınacak olup, piyano yorumculuk alanında doçent unvanı almış olmak.

Opera ASD

Profesör

1

Opera Anasanat Dalı için alınacak olup, doçentliğini şan yorumculuk alanından almış olmak.

ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU

  

 

Bilgisayar Programcılığı Programı

Yrd. Doç.

1

Eğitim Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak ve uzaktan eğitimde proje yönetimi konusunda ve mobil cihazlar için güvenlik önlemleri konularında çalışmaları olmak.

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.