1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not:  1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.

 

 

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

PROFESÖR

1

 

Çağdaş Yunan Dili ve Edb. ABD

PROFESÖR

1

 

Güney-Doğu Türk Leh. veEdb. ABD

DOÇENT

1

Uygur Türklerinin Dili ve Edebiyatı alanında çalışmaları ve Çince biliyor olmak.

Kuzey-Doğu Türk Lehç. Edb. ABD

YARD.DOÇ.

1

Sibirya Sahası Türk-Moğol İlişkileri ve "Tuva Araştırmaları" olmak.

Genel Sosyoloji ve Met. ABD

PROFESÖR

1

Doçentlik derecesini sosyoloji bilim dalında almış olmak.

Kurumlar Sosyolojisi ABD

YARD.DOÇ.

1

Sosyoloji alanında lisansüstü eğitim almış olmak.

Sosyal Antropoloji ABD

YARD.DOÇ.

1

Sosyal antropoloji alanında lisansüstü çalışmalarını yapmış olmak.

Fransız Dili veEdb. ABD

YARD.DOÇ.

1

Fransız Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış ve çağdaş fransız kadın edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Eskiçağ Tarihi ABD

DOÇENT

1

Lisansüstü çalışmalarını  Eskiçağ Tarihi alanında yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

PeriodontolojiABD

PROFESÖR

1

 

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Tarih Eğitimi ABD

DOÇENT

1

Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi ABD

DOÇENT

1

Doktorasını ve doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi alanında almış olmak.

Rehberlik vePsik. Dan. ABD

PROFESÖR

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.

Rehberlik vePsik. Dan. ABD

YARD.DOÇ.

1

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.

Eğitim Psikolojisi ABD

PROFESÖR

1

Doçentliğini Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.

Eğitim Psikolojisi ABD

YARD.DOÇ.

1

Doktorasını Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.

Eğitim Felsefesi ABD

YARD.DOÇ.

1

Çağdaş etik konusunda çalışmaları olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Farmakognozi ABD

YARD.DOÇ.

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak.

Analitik Kimya ABD

DOÇENT

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Eczacılık ve ilaç analizleri konusunda çalışmaları olmak.

FarmasötikKimya

DOÇENT

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Kimya alanında doktora ve  doçent unvanını almış olmak.

Biyokimya ABD

YARD.DOÇ.

2

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Biyokimya alanında doktora yapmış olmak,  Gen Ekspresyon çalışmalarında deneyim sahibi olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

Geometri ABD

DOÇENT

1

Manyetik eğriler ve kontak manifoldlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Astrofizik ABD

YARD.DOÇ.

1

Yıldız Astrofiziği ve yaşlı yıldızların atmosfer kimyası konusunda çalışmaları olmak

Cebir ve Sayılar Teorisi ABD

YARD.DOÇ.

1

Rickart Modüller konusunda çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

Medeni Hukuk ABD

YARD.DOÇ.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, hukuk alanındayükseklisans ve doktora yapmış olmak.

Hukuk Felsefesi ve Sos. ABD

DOÇENT

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, doktora ve doçentlik unvanını Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında almış olmak.

İdare Hukuku ABD

DOÇENT

1

 

Anayasa Hukuku ABD

PROFESÖR

1

Anayasa Hukuku alanında doçentliğini almış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Din Sosyolojisi ABD

YARD.DOÇ.

1

 

Dinler Tarihi ABD

YARD.DOÇ.

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Basın Ekonomisi ve İşl. ABD

PROFESÖR

1

Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanında almış olmak.

Halkla İlişkiler ABD

DOÇENT

1

Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler bilim alanından almış olmak.

Halkla İlişkiler ABD

DOÇENT

1

Doçentlik unvanını halkla ilişkiler bilim alanından almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Çocuk Gelişimi ABD

DOÇENT

1

Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Hemşirelik ABD

YARD.DOÇ.

1

Hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Hareket ve Ant.Bil. ABD

DOÇENT

1

Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.

Spor Yönetim Bilimleri ABD

DOÇENT

1

Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Bilgisayar Donanımı ABD

YARD.DOÇ.

1

Zenginleştirilmiş gerçeklik ve bilgisayarla görme konularında çalışmaları olmak,  İngilizce ders verebiliyor olmak.

Bilgisayar Donanımı ABD

YARD.DOÇ.

1

Bilgisayar güvenliği ve veri madenciliği konularındaçalışmaları  olmak, İngilizce ders verebiliyor olmak,

Devreler ve Sistemler ABD

DOÇENT

1

 

Genel Fizik ABD

PROFESÖR

1

Birleşik yarıiletken ve organik ince filmler üzerine çalışmaları olmak

Kimya Mühendisliği ABD

DOÇENT

1

Aktif karbonlar ve adsorpsiyon konularında çalışmaları olmak

Enerji ve Malz. Müh. ABD

PROFESÖR

1

Enerji verimli sistemler üzerine çalışmaları olmak.

Enerji ve Malz. Müh. ABD

DOÇENT

1

İletken polimer kompozit nanofiber üzerine çalışmaları olmak.

Enerji ve Malz. Müh. ABD

YARD.DOÇ.

1

Lignoselülozik biyokütle üzerine çalışmaları olmak.

Enerji ve Malz. Müh. ABD

YARD.DOÇ.

1

Grafen ve TEM üzerine çalışmaları olmak.

Atom ve Molekül Fiz. ABD

PROFESÖR

1

Fotonik kristaller üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Jeofizik ABD

PROFESÖR

1

Uygulamalı Jeofizik konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

PROFESÖR

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, biyoakışkanve katı dinamiği konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

DOÇENT

1

Biyolog, kompleks hastalıklarda proteombilimkonusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

YARD.DOÇ.

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans eğitimi, tıbbi görüntüleme konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

YARD.DOÇ.

1

Kimya Mühendisliği lisans eğitimi, kemik doku mühendisliği konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

YARD.DOÇ.

1

Biyolog, nanotıp, hücre programlanması ve kanser tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

YARD.DOÇ.

1

Biyomedikal veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans eğitimi, biyomedikal alanda doktora yapmış veingilizce ders verebiliyor olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 

 

 

İktisat Politikası ABD

PROFESÖR

1

 

Yönetim ve Çalışma Psik. ABD

PROFESÖR

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans eğitimi almış, Sosyal Psikoloji ve Örgüt Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

Zootekni ABD

PROFESÖR

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak, laboratuvar hayvanları yetiştiriciliği konularında çalışmaları olmak.

Viroloji ABD

PROFESÖR

1

Doktorasını  veteriner viroloji alanında yapmış ve moleküler tanı/moleküler karakterizasyon çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Doktorasını moleküler gastroenteroloji alanında yapmış olmak.

BiyoistatistikABD

PROFESÖR

1

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD

DOÇENT

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

DOÇENT

1

Vasküler ve kafa kaidesi cerrahisi konularında yurtdışı eğitimi ve çalışmaları olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

DOÇENT

1

Nöroanotomi doktorası sahibi ve Pediatrik nöroşirürjialanında çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Hematoloji Bilim Dalı için alınacak olup, İç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanı olma şartı aranacaktır.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Fizyopatoloji Bilim Dalı için alınacak olup,Fizyopatoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış veyafizyopatoloji doktorası yapmış olma şartı aranacaktır.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Gastroenteroloji Bilim Dalı için alınacak olup, Endoskopik ultrasonografi ve manometri konusunda deneyimli ve akalazyanın endoskopik tedavisi konusunda çalışmaları olma şartı aranacaktır.

Enfeksiyon Hast. ve KlinikMik.ABD

PROFESÖR

1

Organ nakli hastalarında gelişen enfeksiyonlarıntedavisi konusunda çalışmaları olmak.

Enfeksiyon Hast. ve KlinikMik.ABD

DOÇENT

1

Enfeksiyon İmmünolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Biyofizik ABD

DOÇENT

1

Biyofizik ve Farmakoloji doktoralarına sahip olmak.

Radyoloji ABD

PROFESÖR

1

Nöroradyolojik girişim konusunda çalışmaları olmak.

Radyoloji ABD

DOÇENT

1

 

Tıp Eğitimi ve Bilişim ABD

YARD.DOÇ.

1

Tıp doktoru olmak, tıp eğitimi alanında yükseklisans, eğitim psikolojisi  alanında doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Bahçe Bitkileri ABD

DOÇENT

1

Asma ıslahında ve bitki moleküler genetiği konusunda çalışmaları olmak.

Süt Teknolojisi ABD

DOÇENT

1

Gıda Mühendisliği alanında doktora ve gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Toprak Bilimi ABD

PROFESÖR

1

Toprak Fiziği alanında çalışmaları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

DOÇENT

1

Doçentliğini Klinik Psikoloji alanında almış , TravmaPsikolojisi, Psikopatoloji, Geropsikoloji konularında çalışmaları olmak.

KALECİK MYO

YARD.DOÇ.

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmak ve kent sosyolojisi konusunda çalışmaları olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.