Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Et bilimi ve teknolojisi alanında çalışmış olmak,

Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

Arıcılık (Arı Hastalıkları) alanında çalışmış olmak,

Toprak Bilimi

Doçent

1

1

Doçentliği toprak bilimi alanında almış olmak, toprakların fiziksel özelliklerini geliştirme ve erozyonu önlemede polimerlerin (PVA&PAM) etkinliği konularında çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

2

1

 

Ortopedi

Doçent

1

1

 

Üroloji

Doçent

2

1

 

Aile Hekimliği

Doçent

1

1

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı H.

Doçent

1

1

 

Nöroloji

Doçent

1

1

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Yrd.Doç

2

1

 

Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç

1

1

Solunum yoğun bakım eğitimi almış olmak,

Halk Sağlığı

Yrd.Doç

1

3

 

Radyoloji

Yrd.Doç

1

1

Transplant radyolojisi ve kardiyak MR konusunda eğitim almış olmak

Radyoloji

Yrd.Doç

1

2

Transplant radyolojisi ve kardiyak MR konusunda eğitim almış olmak

Genel Cerrahi

Yrd.Doç

1

3

Organ nakli konusunda eğitim almış olmak,

Genel Cerrahi

Yrd.Doç

1

3

ERCP ve ileri endoskopik teknikler konusunda eğitim almış olmak,

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doç

1

1

Ayak bileği artroskopisi konusunda eğitim almış olmak

Nöroloji

Yrd.Doç

1

1

Yoğun bakım eğitimi almış olmak

Nükleer Tıp

Yrd.Doç

1

1

Eklem içi radyoaktif tedavi (radyosinovektomi) konusunda eğitim almış olmak

İç Hastalıklar

Yrd.Doç

1

1

Romatoloji yandal uzmanı olmak

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Türk Halk (Folklor) Bilimi

Doçent

1

1

 

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Diferensiyel cebirsel denklemler alanında çalışmalar yapmış olmak,

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Elektrokimyasal olarak bileşik yarı iletkenlerin sentezi üzerine çalışmış olmak,

Genetik

Doçent

1

1

Fare genetiği konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

Kompozit malzemelerde foton ve yüklü parçacık etkileşimi ve etkin atom numarası konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

Bakırselen, çinkoselen, vanadyum oksit gibi yarı iletken ince filmlerin kimyasal yöntemlerle büyütülmesi, karekterizasyonu ve bu filmlerin sandviç yapılarda kullanılması konularında çalışma yapmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Pedodonti

Doçent

1

1

Çocuklarda Oklüzyon konusunda çalışma yapmış olmak.

Endodonti

Doçent

1

1

Endodontide lazer kullanım konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Beşeri ve sosyal sermaye, girişimsel biliş, özyetkinlik ve iş yerinde dışlanma konularında Çalışmalar yapmış olmak

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

İlköğretim Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Matematik eğitiminde doktora, doçent unvanı almış ve Lineer Cebir alanında görselleştirme yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak,

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçe öğretiminde etkileşimli bilgisayar uygulamaları üzerine çalışmış olmak,

Resim-İş Eğitimi

Doçent

2

1

Sanat eğitiminde öğretim alanları, yöntemleri ve sanat eleştirisi alanlarında çalışması veya plastik sanatlar alanında soyut resim ve doku lirizmi üzerinde çalışma yapmış olmak,

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

1

1

Spor yöneticiliği alanında doktora yapmış olmak,

Eğitim Programları ve Öğretimi

Doçent

1

1

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında doçent unvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini kimya mühendisliği bilim alanında almış olmak,

Kimyasal Teknolojiler

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini kimya mühendisliği bilim alanında almış olmak,

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini çevre mühendisliği bilim alanında almış olmak,

Malzeme

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini malzeme ve metalurji mühendisliği bilim alanında almış olmak,

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Hadis

Doçent

1

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış ve ilaçların kemometrik analizi ve deneysel tasarım konusunda çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

1

Halk sağlığı hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış ve prostat konusunda çalışmaları bulunmak

Ebelik Böl.

Doçent

1

1

Ebelik alanında doçent unvanı almış olmak,

OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat Sanayi Firmalarının Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Yapay Sinir Ağları ile Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Tahmini ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırmalı Analizi konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Finansal Kriz Ortamlarında Sermaye Yapısının Bankaların Finansal Performansı Üzerine Etkileri konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Bilgisayar Programları

Doçent

1

1

Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanında, yönetim bilişim sistemleri bilim alanında ve nesneye yönelik programlama konusunda çalışmalar yapmış olmak,

Kimya Teknolojileri

Doçent

1

1

Fizikokimya alanında doçentlik unvanı almış, kömür pirolizi, aktif karbon üretimi, adsorpsiyon ve kimya eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak,

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Radyo TV Sinema

Doçent

1

1

İletişim Çalışmaları alanında doçentlik unvanı almış olmak, Televizyon Haberciliği ve Korku Kültürü konusunda çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Yaşlı Bakım

Doçent

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENST.

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi

Doçent

1

1

Erzurum Eğitim Tarihi üzerine çalışma yapmış olmak.

      

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.