1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

A+A-

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un İlgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6(altı) nüsha CD /flash bellek ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya İle bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) nüsha CD /flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte,bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek

Bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT : (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından. Yükseköğretim Kumrularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönctmclik'ıe belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR

İİİRİM/ANABİLİM DA 1,1/ANASANAT DALI/PROGRAM

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

IİUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik Eğitimi

Profesör

1

Matematik alanında doçentliğini almış olmak. Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Öğrencilerin Sayı Kavram İmajları ile ilgili çalışmaları olmak.

Fizik Eğitimi

Profesör

1

Fizik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Fizik kaygısı, özyeterlik ve problem çözme stratejileri konularında çalışmaları olmak.

T ürk Dili ve Edebiyatı Eğilimi

Doçent

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış ve bu alanda çalışmaları olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi (*)

Profesör

1

Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak. Deniz işletmeciliği alanında en az 10 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak. Deniz işletmeciliği alanında çalışmaları olmak.

Gemi Yönetimi (*)

Doçent

1

Deniz ve Gemi Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanında en az 10 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak. Denizcilik işletmelerinin bayrak çekme kararları üzerine çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

Harp edebiyatı, savaş ve edebiyat ilişkisi üzerine ve çağdaş Türk romancıları konusunda çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Cebir ve Sayılar Teorisi (*)

Doçent

1

Bağıl Homolojik Cebir ve Temsil Teorisi konularında çalışmaları olmak.

Botanik

Doçent

1

Karayosunları sistematiği ve mantarların antimikrobiyal aktivitesi konusunda çalışmaları olmak.

Organik Kimya

Doçent

I

Organik Kimyada alkaloit sentezi üzerine çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Doçent

1

Sahne ve Görüntü Sanatlarında doktora yapmış, Sinema alanında doçentliğini almış olmak.

Eski Çini Oııarımları

Doçent

I

Seramik Anasaııat Dalında sanatta yeterlik yapmış, Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Çini Teknolojileri konusunda araştırması olmak.

Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Doçent

1

Geleneksel Türk El Sanatlarında sanatta yeterlik yapmış olmak, Geleneksel Türk Sanalları alanında doçentliğini almış olmak, yöresel dokumalar üzerine çalışmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Avrupa Birliği I lukuku

Doçent

1

Milletlerarası Kamu Hukuku alanında doçentliğini almış olmak. Mülteci Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku alanında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FA K Ü1 /I ES İ

Şehircilik

Profesör

1

Kentsel Tasarım alanında doktora yapmış; kültür endüstrisi ve kültür eksenli planlama üzerinde çalışmaları olmak.

Yapı Bilgisi

Doçent

1

Yapı bilgisi alanında doktora yapmış; yenilikçi malzemelerle sürdürülebilirlik, enerji etkinliği ve depolama üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri

Profesör

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, Katı Atıkların Yönetimi ile Toprak ve Sedimeııt Kirliliğinin Kontrolü konularında çalışmaları olmak.

Yapı

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, Betonarme kirişlerin CPRP şerit ve çubuklarla güçlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Yapı Malzemesi

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, gecikmiş etrenjit oluşumu ve plazma modifikasyonu konularında çalışmaları olmak.

Bilgisayar Yazılımı (*)

Profesör

1

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, metin madenciliği ve çoklu-ortam erişim sistemleri konularında çalışmaları olmak.

I IP FAKÜLTESİ

Acil Tıp

Doktor öğretim Üyesi

1

Acil tıp uzmanı olmak. Acil servis konsültasyonu ve servis işleyişinde çağrı sistemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.

V ETERİ N E R FA KÜLTESİ

Veterinerlik Cerrahisi

Doktor öğretim Üyesi

1

Kuru göz ve diagnostik oftalmoloji altınında çalışmaları olmak.

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

Lojistik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Soliton çözümler ve ayrık zamanlı popülasyon modellerinin kararlılık ve çatallanma analizi ile ilgili çalışmaları olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Yaylı Çalgılar

Doçent

1

Müzik Anasanat Dalında sanatla yeterlik yapmış, Müzik alanında doçentliğini almış olmak. Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalında akademik deneyime sahip ve keman eğitimi alanında çalışması olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Gcriatrik Fizyoterapi

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak, geriatri ve fizyoterapi eğitiminde öğrenme stilleri konusunda çalışmaları olmak.

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Yerel Yönetimler

Profesör

1

Siyaset Bilimi alanında doçentliğini almış olmak. Türk Siyasal Hayatı Seçim ve Seçim Sistemleri ile Kadın ve Siyaset alanında çalışmaları olmak.

Tarımsal İşletmecilik

Doçent

1

Köy Sosyolojisi ve Kırsal Değişme ile ilgili çalışmaları olmak.

Sağlık Kurumlan İşletmeciliği

Doçent

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliğini almış olmak. Sağlık çalışanlarında tükenmişlik ve sağlık yöneticilerinin iletişim yetenekleri üzerine çalışmaları olmak.

Yapı Tesisat Teknolojisi

Doçent

1

Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Yenilenebilir vc Hidrojen Enerjisi konularında çalışmaları olmak.

SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutlak Sanatları

Doçent

1

Turizm alanında doçentliğini alınış olmak. Gastronomi, mutfak ve yiyecek İçecek hizmetleri yönetiminde çalışmaları olmak.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Doçent

1

Turizm alanında doçentliğini almış olmak. Turizm pazarlaması, turizm işletmeciliği, küçük konaklama işletmeleri alanlarında çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Molckiiler Tıp

Profesör

1

Tıbbi Genetik alanında doçentliğini almış olmak, nörogenetik alanında ve yeni nesil dizileme uygulamalarında deneyimli olmak.

Translasyonel Tıp

Profesör

I

Mikrocerrahi, el cerrahisi-replanlasyon, maksillofasiyal cerrahi alanında deneyimi olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.