Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI / PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

İngiliz Dili Eğitimi (*)

Profesör

1

Alan Eğitimi (İngilizce Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Dil eğitimi, edebiyat öğretimi, eleştirel düşünme ve eleştiri kuramlarında çalışmaları olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uygulama toplulukları, çoklu görev ve üç boyutlu sanal ortamlar ile ilgili yayınlar yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fen ve Görsel Sanat bütünleştirilmesi ve Kimya Eğitimi alanı üzerine yayınlar yapmış olmak.

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sanat ve Kültürlerarası diyalog eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Müzik Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Müzik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Orff yaklaşımı ile Müzik ve Dans Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

Türkiye Coğrafyası bilim alanında doçentliğini almış olmak. Arazi Kullanımı ve sulak alanlarla ilgili yayın yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

İstatistik Teorisi

Profesör

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kategorik veri analizi, Regresyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

Analitik Kimya

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fiber optik kimyasal sensör ve nanosensörgeliştirme konularında yayınları olmak.

Uygulamalı Matematik (*)

Doçent

1

Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Zaman skalasında integre edilebilirlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Felsefe

Profesör

1

Felsefe bilim alanında doçentliğini almış olmak. Modern Felsefe Adam Smith ve G.W.F. Hegelüzerine çalışmaları olmak.

Restorasyon

Doçent

1

Arkeolojik Koruma ve Mimari Restorasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

Yakınçağ Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak. İç İsyanlar ve Terör Hareketleri üzerine yayınları olmak.

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

Çocuk Suçluluğu ve Eğitim Sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak. En az 10 yıl akademik alanda çalışma deneyimi olmak.

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

Doçentliğini Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak. Selçuklu Tarihi üzerine yayınları olmak.

Halk Bilimi

Doçent

1

Türk Halk Bilimi alanında doçentliğini almış olmak. Türk Dünyası Destanları üzerine yayınları olmak.

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (*)

Doçent

1

İngiliz ve Amerikan Seyahat Yazını üzerinde çalışmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

Heykel

Doçent

1

Sanatta Yeterliğini Heykel Anasanat dalında tamamlamış olmak. Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Eğitim ve öğretimde alanında en az 15 (onbeş) yıl akademik deneyimi olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

Heykel

Doçent

1

Sanatta Yeterliğini Resim Anasanat dalında tamamlamış olmak. Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Eğitim ve öğretimde alanı ile ilgili en az 15 (onbeş) yıl akademik deneyimi olmak.

Grafik Resimleme ve Baskı

Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunu olmak.20.yy.Türk Grafik Sanatı ve Tasarımı alanında Sanatta Yeterlik yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Onkoloji Hemşireliği

Doçent

1

Hemşirelik (Dahili Hastalıklar Hemşireliği) bilim alanında doçentliğini almış olmak. İç Hastalıkları ve Onkoloji Hemşireliği alanlarında çalışmaları bulunmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Din Eğitimi

Doçent

1

Din Eğitimi anabilim dalında çalışmaları olmak.

Türk İslam Sanatları Tarihi

Doçent

1

Türk ve İslam Sanatı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Oleg Grabar üzerine ve Türk İslam ahşap sanatları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası iktisat ve uluslararası rekabet konularında çalışıyor olmak.

Mali Hukuk

Profesör

1

Özel Vergi Hukuku alanında uygulamalı çalışmaları olmak.

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentliğini almış olmak ve ileri araştırma yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Finans bilim alanında doçentliğini almış olmak. Enerji Piyasaları, hisse senedi fiyatları ve finans eğitimi ile ilgili çalışmalara sahip olmak.

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Doçent

1

Sosyal Politika bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sosyal girişimcilik alanında çalışmaları olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (*)

Profesör

1

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Endüstri-içi ticaret ve ihracat konularında çalışma yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler (*)

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler bilim alanında doçentliğini almış olmak. Demokratikleşme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Turizm ve Otel Yönetimi (*)

Doçent

1

Turizm bilim alanında doçentliğini almış olmak. Turizm pazarlaması alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (*)

Doçent

1

Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış olmak; iktisadi büyüme ve kurumsal yapı ilişkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Mekanik (Makina)

Profesör

1

İleri kaynak yöntemleri, kırılma mekaniği ve plastik malzemeler konularında çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Çizelgeleme, Matematiksel Modelleme, kısıt programlama konularında çalışmaları olmak.

Hidrolik

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Taşkınların hidrolojik ve hidrolik modellenmesi ve iklim değişikliğinin taşkınlar üzerindeki etkileri konularında yayınları ve çalışmaları olmak.

Geoteknik

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Görüntü işleme teknikleriningeotekniğe uygulanması ve pasif kazıklar konularında yayınları olmak.

Mekanik (İnşaat)

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çimentolu kompozitlerin, birim şekil değiştirme-elektriksel direnç ilişkisinin araştırılması ve çimento esaslı sensör üretimi konularında yayın ve çalışmaları olmak.

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Mühendislik Jeolojisi,InSAR radar deformasyon haritalama ve heyelanlar konularında yayınlar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Şehircilik

Profesör

1

Mimarlık Temel alanı, Planlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. Şehir yönetimi, şehir sosyolojisi ve tarihsel çevrelerde yeniden canlandırma konularında yayınları olmak.

Yapı Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yapımın sürdürülebilirliği konusunda yayınlar yapmış olmak.

Yapı Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak. Mimari Akustik ve Ahşap Malzemeli Taşıyıcı Sistemler konularında çalışma, proje ve yayınları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Tıp Eğitimi

Profesör

1

Tıp Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. İletişim becerileri ve eğitimi ve Probleme Dayalı Öğrenim alanlarında deneyimli olmak.

Biyofizik

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Biyofizik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Beş duyuelektrofizyolojisi ve uyku biyofiziği konularında deneyim sahibi olmak.

Fizyoloji

Profesör

1

Tıp Doktoru, Fizyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Davranış Fizyolojisi alanında yayınları bulunmak. Probleme Dayalı Eğitim konusunda deneyimli olmak.

Nükleer Tıp

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Radyofarmasi bilimi alanında bilimsel çalışmaları olmak, Nükleer Tıp anabilim dalında radyofarmasi alanında en az 10 yıl çalışmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları; Çocuk Acil; Çocuk Yoğun Bakımı uzmanlıkları bulunmak;  en az10 yıl boyunca, Üniversitede Sosyal Pediatri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Endokrinoloji) bilim alanında doçentliğini almış olmak. İnsülin pompa uygulamasında deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum bilim alanında doçentliğini almış olmak. Tüp Bebek Sertifikasına sahip, Probleme Dayalı Öğrenimde ve Taska dayalı öğrenimde deneyimli olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum bilim alanında doçentliğini almış olmak. Probleme dayalı öğrenimde ve Taska dayalı öğrenimde deneyimli olmak.

Fizyoloji

Doçent

1

Tıp doktoru olmak, Probleme dayalı öğrenim deneyimli olmak. Sinir Bilim alanında bilimsel araştırma ve yayın yapmış olmak.

Radyoloji

Doçent

1

Radyodiagnostik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Girişimsel Radyoloji alanında uzmanlık sonrası en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak.

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Tıp Doktoru, Biyokimya (Klinik Biyokimya) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Probleme Dayalı Eğitim konusunda deneyimli olmak.

Tıbbi Genetik

Doçent

1

Tıp Doktoru, Prenatal tanı ve astım konularında çalışmaları olmak. Sitogenetik ve moleküler genetikte on yıl deneyim sahibi olmak.

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

İş Makineleri Operatörlüğü

Doçent

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Polimer kompozitlerin ısı iletim katsayısı, elektrik iletkenliği ve mekanik özellikleri konusunda araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

 

 

Kardiyopulmoner Fizyoterapi- Rehabilitasyon

Profesör

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Lenfatik sistem hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak ve yayınları bulunmak.

Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. İnme ve vestibüler sistem hastalıkları alanında yayınları olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

 

 

 

Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. İnme ve multipl skleroz alanlarında yayınları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Doçent

1

Farmakoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Hücre kültür sistemlerinde mekanik kasılma ölçümü konusunda yayınları olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Doçent

1

Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Hücre Dışı Matris Biyokimyası alanında çalışmaları olmak. Probleme Dayalı Eğitim konusunda deneyim sahibi olmak.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

Profesör

1

Atatürk İnkîlapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Kurtuluş Savaşı'nda haber alma ve yeraltı faaliyetleri üzerine yayınlar yapmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

 

 

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Palinoloji, Paleoiklim ve Travertenlerde Duraylı İzotop konuları üzerine yayınları ve Paleobotanik konusunda çalışmaları olmak.

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Oşinografide sayısal akıntı modelleme ve uydu altimetrisi kullanarak çalışmalar yapmış olmak.

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Klasik Arkeoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sualtı Arkeolojisi, DenizArkeojeofiziği alanında çalışmalarda bulunmuş, bu alanda 10 yıllık deneyime sahip olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Temel Onkoloji

Profesör

1

Tıp Doktoru, Biyokimya ve Onkoloji (Temel Onkoloji) doktoralı, Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.