Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrolarına başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek), Doçent kadrolarına başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PEDODONTİ

PROFESÖR

1

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

ORTODONTİ

DOÇENT

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ

BİYOMETRİ VE GENETİK

PROFESÖR

1

1

Biyometri konusunda çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri ve Gıdalarda Elektriksel İşlem Uygulamaları konusunda yayınları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

PROFESÖR

1

1

İnşaat Mühendisliği Bilim Alanında Doçent unvanını almış olmak, bitümlü sıcak karışım özelliklerini deneysel çalışmalarla belirlemek konusunda yayınları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil Mühendisliği ve Bilimleri temel alanında doçent unvanına sahip olmak, konfeksiyonteknolojisi bilim dalında uzmanlaşmış olmak ve bilgisayar destekli giysi tasarımı, konusunda çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK MAKİNELERİ

PROFESÖR

1

1

Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Tabanlı Sistemlerin Modelleme, Tasarım ve Kontrolü konularında yayınlanmış araştırmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA

PROFESÖR

1

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK DİLİ

PROFESÖR

1

1

Eski Türk Dili alanında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Sanat Sosyolojisi ve İnternet Sosyolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRCİLİĞİ

HASTALIKLAR

PROFESÖR

1

1

Su Ürünleri Bilim alanında doçent olmak, ParaziterBalık Hastalıkları ve tedavisi konusunda çalışmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Avlama Teknoloji Anabilim Dalında almış olmak, Kaptanlık yeterliliğine sahip olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Avlama Teknoloji Anabilim Dalında almış olmak, balıkçılık mekanizasyonu konusunda çalışmalara sahip olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında almış olmak. Denizel Arthropoda konusunda araştırmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında almış olmak, Su kirliliği ve Çevresel Etki Değerlendirme konularında çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRCİLİĞİ

YETİŞTİRCİLİK

DOÇENT

1

1

Su Ürünleri Bilim alanında doçent olmak, Balık Besleme ve Yem Teknolojisi ile Uluslararası Proje Yönetimi konusunda çalışmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRCİLİĞİ

YETİŞTİRCİLİK

DOÇENT

1

1

Su Ürünleri Bilim alanında doçent olmak, Balık yetiştiriciliği ve iş sağlığı güvenliği konusunda uzman olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

PROFESÖR

1

1

Halk sağlığı ve toplum ağız-diş sağlığı alanlarında doktora yapmış, doktora düzeyinde epidemiyoloji eğitimi konusunda deneyim sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

DOÇENT

1

1

"Kronik hastalıkların toplum temelli önlenmesi", "Elektromanyetik alanların sağlık etkileri", "Kalıcı organik kirleticilerin sağlık etkileri" konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP

PROFESÖR

1

1

Acil Tıp Doçenti olmak. Temel Eğitici EğitimGelişimi, Yanık ve yara iyileşmesi konularında deneyimli, Travma, İleri ve Temel Yaşam desteği sertifikası (Uluslararası) olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI

DOÇENT

1

1

Konsültasyon Liyezon ve Otizm alanında deneyimi ve yayınları olmak. En az 2 (iki) yıl yataklı servissüpervizyon deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIP TARİHİ VE ETİK

PROFESÖR

1

1

Temel Eğitici Gelişimi sertifikasına sahip olmak.Hastane Etik Kurulları konusunda deneyimli olmak.Hospiz, Ötanazi, Kürtaj. Sosyal yaşamda ve etik konusunda araştırmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Tıpta uzmanlık mevzuatına göre Histoloji ve Embriyoloji uzmanı olmak. ÜYTE ve Kordon kanı işleme ve saklama konularında tecrübeli, akreditasyon ve kalite yönetim sistemleri sertifikasyonu bulunmak. Temel Eğitici Eğitimi ve hayvan deneyleri eğitici sertifikasyonuna sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

FİZYOLOJİ

DOÇENT

1

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Fizyoloji doktorası yapmış olmak. Sinir sistemi fizyolojisi alanında deneyimli olmak. En az 6 (altı) ay yurt dışı deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

DOÇENT

1

1

Psikofizik yöntemler konusunda deneyimli, motor nöronlar konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIP EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Tıp Eğitimi Doçenti olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Anaplastik beyin tümörlerinin moleküleranalizlerinde ve sitotoksisite analizlerinde deneyimliolmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK KİMYA

DOÇENT

1

1

Farmasötik Kimya alanında doktora ve doçentlik derecelerini almış olmak ve bu alanda en az üç yıllık ders verme deneyimine sahip olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, FarmasötikTeknoloji alanında doktora yapmış ve doçent unvanını almış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

FARMASOTİK BOTANİK

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, doktorasınıFarmasötik Botanik anabilim dalında tamamlamış olmak, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında doçent unvanını almış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış veFarmasötik Mikrobiyoloji alanında en az üç yıl ders vermiş olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TARİHİ

DOÇENT

1

1

Endüstriyel İktisadi Gelişmeler ve Network İktisadının Gelişimi alanında çalışmaları olmak. Yabancı dil (İngilizce) puanının 85 ve üzeri olması.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

SAYISAL YÖNTEMLER

DOÇENT

1

1

Üretim Yönetimi alanında Sayısal Modeller ve Üretim Çizelgeleme konularında çalışmış olmak. Yabancı dil (İngilizce) puanının 80 ve üzeri olması.

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

NÜKLEER BİLİMLER

NÜKLEER UYGULAMALAR

PROFESÖR

1

2

Kimya doçenti unvanına sahip, NükleerUygulamalar ve Radyofarmasötik Kimya konusundayayınları olan.

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

DOÇENT

2

1

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Çok Etmenli Sistemler ve Model Güdümlü Yazılım Geliştirme alanlarında bilimsel eserleri olmak.

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.