1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

A+A-

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliği ne Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15gündür. 657Sayılı DevletMemurları Kanununun48. maddesindekigenelve ilandabelirtilen diğerkoşullarıl^ıyanProresörveDoçentadaylannın RektörlükPersonel DaireB^tanlığınajYardımcı Doçentad^larınınisei^ilibirimeşahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO

ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

TIP FAKÜLTESİ'

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP

PROFESÖR

1

1

Acil Tıp doçenti olmak. Temel Eğitici gelişimi sertifikasına sahip olmak. Afet tıbbı konusunda 
deneyimli ve eğitmen olmak. Yara modelleri konusunda deneysel çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTA- 
LIKLARI

PROFESÖR

1

1

Affektif bozuklukların nörobiyolojisi ve beyin görüntülemesi ile cinsel terapiler üzerine eğitim 
verme konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÜKLEER TIP

PROFESÖR

1

1

Sentinel lenf nodu uyqulamalarında en az 5 yıl deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Primer (nımun yetmezliklerin laboratuvar tanı ve tedavisinde en az 5 yıl deneyimli immünoloji 
ve Allerii uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

ERCP,EUS ve Karaciğer nakli ile ilgili Endoskopik işlemler konusunda en az 5 yıllık deneyime 
ve bilimsel çalışmalara sahip Gastroenteroloji uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Moleküler Onkoloji alanında çalışmaları bulunan, melenom konusunda deneyimli onkoloji 
uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti olmak, Çocuk Acil yandal uzmanı, çocuk acil konusunda 
yurt dışı deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

DOÇENT

1

1

Plastinasyon teknikleri ve klinik anatomi girişim tekniklerinde deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ADLİ TIP

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

En az 5 yıllık Adli Tıp uzmanı olmak, engelli sağlık kurulu konusunda deneyimli olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

DEVRELER VE SİSTEMLER

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Biyomedikal alanında almış olmak, Biyomedikal işaret ve görüntü işleme ile biyo- 
medikal optik görüntüleme konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON VE 
İMALAT

PROFESÖR

1

1

Makine Mühendisliği alanında doçent olmak, lazer ile mikroişleme ve triboloji konularında 
çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON VE 
İMALAT

PROFESÖR

1

1

Lazerle kaynak ve işletme dayanımı konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında Doçent olmak, medikal tekstiller alanında 
nanolifler ve mikrokapsüller üzerine çalışmaları bulunmak ve dokuma makinaları konusunda 
deneyimli olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK

ANALİTİK KİMYA

PROFESÖR

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Kimva alanında Doçent ünvanı almış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK 
BİLİMLERİ

FARMAKOGNOZİ

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakognozi ABD. doktora yapmış olmak. Farmakognozi 
ve Farmasötik Botanik alanında Doçent ünvanı almış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK 
BİLİMLERİ

FARMAKOLOJİ

DOÇENT

1

4

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalında yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak. Farmasötik Teknoloji Bilim alanında Doçent ünvanı almış 
olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji Bilim alanında Doçent ünvanı almış 
olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK

BİYOKİMYA

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Biyokimya Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.

SPOR BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

HAREKET VE ANTRENMAN 
BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Spor Bilimleri Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, Antreman Bilimi alanında yeni 
teknolojiler çeliştirmek üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOJİ VE 
METODOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Genel Sosyoloji ve Metodoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

KLASİK ARKEOLOJİ

DOÇENT

1

1

Klasik Arkeoloji ABD. doçentliğini almış olmak ve ionia Arkeolojisi alanında çalışmalar yapmış 
olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN 
BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Doçentlik ünvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak, yurt dışı deneyimi olmak ve

İnformal ortamlarda sorgulama yaklaşımı ile ilgili Fen Eğitimi alanında çalışmaları bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

DOÇENT

1

1

Doktora ve doçentlik ünvanlarını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış 
olmak;psikoloiik yardım arama ve iyi oluş konularında çalışmaları bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Avrupa ve Osmanlı iktisat Tarihi ile iktisadi Düşünce Tarihi alanlarında uzmanlaşmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM EKONOMİSİ

TARIM POLİTİKASI VE

YAYIM

PROFESÖR

1

1

Tarım Politikaları konusunda çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

DOÇENT

1

1

Çok yıllık baklagil ve buğdaygil yem bitkileri üzerine doktora yapmış olmak, Çayır Mera ve Yem 
Bitkileri alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

NÜKLEER BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ

NÜKLEER BİLİMLER

PROFESÖR

1

1

Fizik Doçenti ünvanına sahip,radon, çevresel radyoaktivite ve erozyon konularında çalışmaları 
olmak.

EMELAKIN MESLEK 
YÜKSEKOKULU

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 
PROGRAMI

DOÇENT

1

1

Tekstil Teknolojisi alanında Doçent olmak, Tekstil Ürünlerinin Fiziksel Kalite Kontrolü alanında 
uzmanlaşmış ve "kumaş özelliklerinin objektif olarak tahminlenmesi" konusunda çalışmış 
olmak.

EMELAKIN MESLEK 
YÜKSEKOKULU

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 
PROGRAMI

DOÇENT

1

1

Tekstil Teknolojisi alanında Doçent olmak, İplik ve Dokuma kumaş alanlarında uzmanlaşmış ve 
"kumaş özelliklerinin geometrik modellenmesi" konusunda çalışmış olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.