1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Eğitim Ataşelikleri Sözleşmeli Personelin Mağduriyeti
Eğitim Ataşelikleri Sözleşmeli Personelin Mağduriyeti

Eğitim Ataşelikleri Sözleşmeli Personelin Mağduriyeti

MEB Yurtdışı Eğitim müşavirlik ve eğitim Ataşeliklerinde çalışan sözleşmeli personelin mağduriyeti giderilmelidir.

A+A-

Memur-Sen Ankara İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Kır’ın MEB Yurtdışı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde Sözleşmeli Mahalli Kâtip/Sekreter olarak çalışan personelin sorunlarının giderilmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığı açık mektuptur.01.11.2012

MEB Yurtdışı Eğitim müşavirlik ve eğitim Ataşeliklerinde çalışan sözleşmeli personelin mağduriyeti giderilmelidir.


Dış İşleri Bakanlığı Yurtdışı Büyükelçilik ve Konsolosluklarına bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan mahalli katip/sekreterler yıllardan beri tabi tutuldukları haksız uygulamalar konusunda dilek ve şikayetlerini defalarca Milli Eğitim Bakanlığının ilgili Birimlerine iletmelerine rağmen ne kendilerini muhatap alan bir yetkili bulabilmişler ne de sorunlarını çözüme kavuşturabilmişlerdir.

Türkiye’nin en büyük yetkili sendikası sıfatıyla MEB Yurtdışı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde Sözleşmeli Mahalli Kâtip/Sekreter olarak çalışan personelin hislerine tercüman olarak sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla hem kamuoyuyla paylaşıyor hem de başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzer tüm yetkililere iletiyoruz.

Dış İşleri Bakanlığı Yurtdışı Büyükelçilik ve Konsolosluklarına bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan mahalli katip/sekreterler Dış İşleri Bakanlığı Yurtdışı Büyükelçilik ve Konsolosluklarında çalışan sözleşmeli personelle mevzuat açısından aynı kategoride değerlendirilmesine rağmen çalışma şartlarının ağırlığı ve aldıkları maaşların düşüklüğü bakımından farklı muamelelere tabi tutulmaktadır.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde çalışan sözleşmeli personel pozisyonları ile tavan ücretlerini belirten çizelgenin en alt kısmında ( EK-1)  gösterildiği üzere ‘MEB Yurtdışı Teşkilatı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde çalışan sözleşmeli personele ödenecek ücretler hiçbir şekilde Dış İşleri Bakanlığında emsal görevlerde çalışanların ücretlerinden daha fazla olamaz.’ ibaresi yer almaktadır.

 Eğitim Müşavirlik ve Ataşeliklerinde ihtisas gerektiren bir alanda çalışan, en az bir dili ana dili gibi konuşabilen ve yazabilen sözleşmeli personel Dış İşleri Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatlarında çalışan sözleşmeli emsal personelden 653 Avro daha eksik maaş almaktadır.

 Dış İşleri Bakanlığı Yurtdışı Büyükelçilik ve Konsolosluklarına bağlı birimlerde çalışanlar ile MEB Yurtdışı Teşkilatı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde çalışan sözleşmeli personel arasında muhtemel bir adaletsizliği önlemek maksadıyla sözleşmeli personel pozisyonları ile tavan ücretlerini belirten çizelgede açıklanan  ‘ödenecek ücretler hiçbir şekilde Dış İşleri Bakanlığında emsal görevlerde çalışanlara ödenecek ücretten daha fazla olamaz.’ifadesine emsal görevlilerden daha az maaş alır anlamı yüklenerek Yurtdışı Teşkilatı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde çalışan sözleşmeli personel aleyhine haksız uygulama yapılmaktadır.

Almanya da Dış İşleri Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalışan şoför; 2600 Avro, Kavas: 2530 Avro ve sözleşmeli personel 3300 Avro alırken MEB Yurt Dışı Teşkilatı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşelikleri’nde hem de ihtisas gerektiren işlerde çalışan, eğitimcilerin plan program, maaş, ücret, yolluk, yevmiye gibi işleri yanı sıra Türkiye ye dönen vatandaşların çocuklarının denklik işlemleri ile askerlik çağına gelmiş öğrencilerin iş ve işlemlerini ve pasaport v.s işlerini de yapan sözleşmeli personele 2687 Avro ödenmektedir.

 Görüldüğü üzere MEB Yurtdışı sözleşmeli Mahalli Kâtip/Sekreterlerin maaşları neredeyse kavas ve şoförlerin maaşlarına eşitlenmektedir.

 Dış işleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışında sürekli görevle atanmış personelin (Meslek Memurları, Eğitim Müşaviri/ Ataşeleri)  aynı ücreti alırken, sözleşmeli olarak çalıştırılan personele daha az ücrete ödenmesi, öte yandan Dış işleri Bakanlığı’nda aynı statüde çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretleri yüksek ödenirken, Milli Eğitim Bakanlığında çalışan sözleşmeli personelin ücretlerinin düşük ödenmesi eşitlik ve sosyal adalet ilkesine aykırı bir durumdur.

       Ekonomik şartları birbirine yakın Ülkelerde aynı statüde çalışan sözleşmeli çalışanlara aynı ücret ödenmelidir.
Ekonomik şartları birbirine yakın (Almanya, Hollanda ve Belçika) ülkelerde sürekli görevle atanmış Meslek memurları ve Eğitim Müşaviri / Ataşeleri yurtdışı aylıklarına esas ülke grupları cetveline göre 13. Grup da yer aldıklarından birbirlerine yakın ücret aldıkları halde; Almanya için MEB Sözleşmeli Personel tavan Ücreti: 2637 €, Belçika için MEB Sözleşmeli Personel tavan Ücreti: 2501 €,Hollanda için MEB Sözleşmeli Personel tavan Ücreti: 2385 € dur.

 Durum böyle olunca Ekonomik şartları birbirine yakın ülkelerde çalışan sözleşmeli personelin maaşları arasında da büyük farklılıklar meydana gelmektedir. Aynı ülke grubunda yer alan sözleşmeli personel arasındaki ücret farklılıkları kaldırılarak Meslek memurları ve Eğitim Müşaviri / Ataşeleri için yapılan uygulama sözleşmeli personeller için de yapılmalı, iki bakanlık arasındaki sözleşmeli personele uygulanan ücret farklılıklar da ortadan kaldırılmalıdır.

       Sözleşmeli personelin geçmiş yıllara ait SGK primleri ödenmediği veya düşük dereceden ödendiği için oluşan hak kayıpları geçmiş yıllara dönük olmak üzere derhal ödenmesi yoluna gidilmelidir.
30.12.1994 tarih ve 22157 sayılı resmi gazetede yayımlanan mevzuat deşikliği sebebiyle SGK yurt dışı temsilciliklerinde görev yapan sözleşmeli personele SGK primlerinde aksaklıklar meydana gelmiştir. SGK primleri 1995-2001 yılları arasında tavan ücretten ödendiği halde, 2002-2008 yılından itibaren tavan ücretten vazgeçilmiş, 2009 yılından itibaren ise yeniden tavan ücretten ödenmeye başlanılmıştır. Primlerin yıllara göre farklı farklı ödenmesi sebebiyle adı geçen sözleşmeli personel geçmişe yönelik hak kaybına uğratılmıştır. Sözleşmeli personelin geçmiş yıllara ait SGK primleri ödenmediği veya düşük dereceden ödendiği için oluşan hak kayıpları geçmiş yıllara dönük olmak üzere derhal ödenmesi yoluna gidilmelidir.
      MEB Yurtdışı Teşkilatı Sözleşmeli personeli çifte vergilendirme sarmalından kurtarılmalıdır.
19.09.2011 tarihinde çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında antlaşma yapılmasına rağmen ne yazık ki adı geçen sözleşmeli personel maaşlarını Türkiye Cumhuriyeti Devletinden aldıkları için Maliye Bakanlığına gelir vergisi ödedikleri gibi Almanya’da yaşadıkları için de 01.01.2011 tarihinden itibaren AFC Maliye bakanlığına gelir vergisi ödemek zorunda bırakılmışlardır. Yapılan antlaşmanın amacına uygun olarak  MEB Yurt Dışı Teşkilatı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşelikleri’nde çalışan sözleşmeli personel çifte vergi verme işinden derhal kurtarılması için gerekli yasal işlemler yapılmalıdır.

       MEB Yurtdışı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde  4/b li sözleşmeli mahalli katip/sekreterler  4/a kadrosuna  geçirilmelidir.
652 sayılı kanun hükmünde kararname gereği 4 Haziran 2011 de yürürlüğe giren kanun gereği yurt içindeki merkez ve taşra teşkilatında çalışan 4/b li personelin kadroya geçirilmesi sağlandığı halde sözleşmeli personelin asıl n kadroya geçirilmesi ‘ merkez ve taşra teşkilatını kapsayıp Yurt Dışı Teşkilatını içine almadığı için Dış İşleri Bakanlığı Yurt Dışı Büyükelçilik ve konsolosluklarına bağlı olarak Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerin de sözleşmeli mahalli kâtip/sekreter olarak çalışan 4/b li personel kadroya geçirilme hakkından mahrum bırakılmıştır. Aynı statüde çalışan personelin yurt içi ve yurt dışı ayırımına son verilerek, 652 sayılı KHK gereği yurt içi merkez ve taşra teşkilatlarında 4/b li olarak çalışan sözleşmeli personelin 4/a kadrosuna alındığı gibi Dış İşleri Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde 4/B li olarak çalışan personelde 4/a kadrosuna alınmalıdır.

      MEB Yurtdışı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ateşeliklerinde 4/b li sözleşmeli mahalli kâtip/sekreterler eşit işe eşit ücret uygulamasından yararlandırılmalıdır.
Öte yandan farklı kurumlarda aynı unvanla çalışanların maaşlarındaki farklılığın giderilmesi ve eşit işe eşit ücret ödenmesi amacıyla çıkarılan 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği yurt içinde eşit işe eşit iş uygulanması yoluna gidilmesine rağmen ne yazık ki Yurt Dışı Teşkilatlarında aynı unvanla çalışan sözleşmeli personele farklı maaş ödenmesine hala devam edilmektedir. MEB Yurtdışı Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde 4/b li sözleşmeli mahalli katip/sekreterler eşit işe eşit ücret uygulamasından yararlandırılmalıdır.

       MEB Yurtdışı Müşavirlik ve Eğitim Ataşeliklerinde çalışan sözleşmeli personele e-posta adresi verilmedir.
Yurt içi Merkez ve Merkeze bağlı taşra teşkilatlarında çalışan personele e-posta adresi verildiği halde MEB Yurt Dışı Müşavirlik ve Ataşeliklerde çalışan sözleşmeli personele e-posta adresi verilmediğinden çalıştıkları birimlere ilişkin mevzuat değişikliklerini takip etme imkânını bulamamaktadırlar. MEB Yurt dışı Müşavirlik ve Eğitim Ataşeliklerde çalışan sözleşmeli personele e-posta adresi verilmedir.

      MEB Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde çalışan sözleşmeli personel ile Dış İşleri Bakanlığı Yurt Dışı Büyükelçilik ve konsolosluklarında çalışan sözleşmeli personele maliye bakanlığınca yenilenen  tek tip sözleşme imzalatılmalıdır.
Dış İşleri Bakanlığı Yurt Dışı Büyükelçilik ve konsolosluklarına bağlı olarak MEB Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan mahalli kâtip/sekreterlerine halen eski tip sözleşme imzalatılmaktadır. MEB yurtdışı sözleşmeli personeline imzalatılan eski tip sözleşme vaz geçilerek Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve  Dış İşleri Bakanlığı Yurt Dışı Büyükelçilik ve konsolosluklarında çalışan sözleşmeli personele imzalatılan tek tip sözleşme imzalatılmalı ve Yurt Dışı Sözleşmeli Personel yasası ve yönergesinin çıkarılması sağlanmalıdır.

      MEB Yurt Dışı Müşavirlik ve Ataşeliklerde çalışan sözleşmeli personelde Eşit işe eşit  ücret statüsünden yararlandırılmalıdır.
666 Sayılı KHK gereği Dış İşleri Bakanlığı Yurtdışı Büyükelçilik ve konsolosluklarında ve Ona bağlı olarak Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde sözleşmeli personel olarak aynı statüde görev yapan mahalli katip/sekreterlerin maaşları eşitlenmeli, aile ve kira yardımı, sıla bilet ücreti ödenmesi gibi özlük, idari ve sosyal haklarına ilişkin hem iyileştirme yapılmalı hem de farklılıklar ortadan kaldırılmalıdır.

      Danıştay kararı gereği ücretli hastalık izni ile ilgili iş görmezlik tazminatının kesilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.
Devlet Personel Başkanlığı’nın sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarında ‘resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür’. İbaresinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 04.02.2010 tarih YD. İtiraz No:2009/921 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulduğu halde Danıştay’ın bu kararı göz ardı edilerek rapor hakkı 30 gün olarak hesaplanmakta ve geçici iş göremezlik tazminatı da ilgilinin ücretinden düşülmeye devam edilmektedir.
Yine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin esaslarda mezkûr sözleşmeli personel için maaş ödemeleri ‘her aybaşında peşin yapılır’hükmü yer almasına rağmen maaşlar ay sonunda ödenmektedir.  

      Yabancı uyruklu sözleşmeli sekreterlere de sigorta primi  (işveren ve çalışan payı) ödenmelidir.
            M.E.B. Dış İlişkiler Gn. Md.’lüğünün 25/01/2010 tarih ve 578 sayılı yazılarında, 01/01/2010-31/12/2010 tarihler arasını kapsayan Tip Hizmet Sözleşmesi imzalanmasının uygun olacağı yazarken, yazının B- maddesinde; Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika ve Danimarka’da ikamet eden yabancı uyruklu sözleşmeli personelin kendisine ait zorunlu sigorta primi oranlarının yüksek olmasından dolayı sözleşme ücretinde meydana gelen azalışın telafisi için, söz konusu personelin ücreti, sözleşmeye yetkili mercii tarafından, yalnız bu ücretten doğan ve personel tarafından ödenmesi gereken zorunlu prim tutarı kadar arttırılabilir. “ olarak belirtilmektedir. Ancak sigorta primlerinin yüksek olması nedeniyle, bakanlığımız sadece işveren payını geri ödemekte olup çalışan payını ödememektedir.
Yurtdışı başkonsolosluklarında Ticaret Ataşesi olarak çalışan Yabancı uyruklu sözleşmeli sekreterlere ( sigorta primlerinin tümü, işveren ve çalışan payı) sözleşmelinin kendisine ödendiği gibi MEB Yurtdışı sözleşmeli personeline de ödenmelidir.

      Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar gereği fazla mesai hakkı verilmelidir
Yurtdışında çalışan sözleşmeli personelin görevi boyunca sahip olacağı mali ve sosyal haklar 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıyla” düzenlenen esasların 13. Maddesinde “Bakanlar Kurulunca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır”. Bu karar esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.” ifadesi yer almasına rağmen MEB yurtdışı sözleşmeli personeli bu haklardan yararlandırılmamaktadır. Söz konusu yasa dikkate alınarak MEB yurtdışı sözleşmeli personeli de bu haklardan yararlandırılmalıdır.

Ayrıca MEB yurtdışı sözleşmeli personeli dini ve milli bayramlar ile diğer anma günleri için mesai bitiminden sonra çalışma alanının dışında farklı bölgelerde birçok hazırlık çalışmalarına katıldıkları halde bu çalışmaların karşılığı olarak kendilerine hiçbir bir ücret ödenmediği gibi her 8 saatlik fazla mesai için bir gün izin de verilmemektedir.

Danıştay’ın ‘geçici görev dışında yolluk verilmez ‘’maddesinin iptali ve yürütmesini durdurması sebebiyle görev gereği toplantı ve sosyal etkinlik gibi sebeplerle şehir dışı görevlerine giden sözleşmeli personele taşıt ücreti dahi ödenmediğinden bu tür faaliyetlere katılımda zorlanılmaktadır. Yasa gereği her 8 saatlik fazla mesai için ya bir gün izin verilmeli ya da çalışanın yol ve diğer masrafları karşılanmalıdır.

      Mağduriyetin önlenmesi için her ay maaş bordroları ilgililerin maillerine gönderilmelidir.
Dışişleri Bakanlığı Personeli’nin bordroları düzenli olarak her ay istenilmeden gönderildiği halde MEB yurtdışı sözleşmeli personeline bordroları istenildiği halde gönderilmemektedir. Çifte vergilendirme mağduriyetinin önlenmesi için geriye dönük olarak istenilen son 10 yıllık bordroların sadece son 6 yılı gönderilip, geriye kalan yıllar ait bordolar gönderilmediğinden adı geçen personel mağdur edilmektedir. Buna göre aylık bordrolar her ay ve bir sefere mahsus olmak üzere gönderilmeyen bordrolar ise geriye dönük olarak çalışanların maillerine gönderilmesi sağlanmalıdır.
     
Sağlık Sigortası Giderleri tam olarak karşılanmalıdır.
Amerika’da ve diğer bazı ülkelerde çalışan sözleşmeli personelimiz, bir sağlık sigortası olmadığından öncelikle sağlık giderlerini kendi maaşından ödemekte daha sonra bu tutarları Bakanlığımızdan, Bakanlığımız ise SGK‘dan talep etmektedir. Ancak yaklaşık 3-6 ay sonrası ödenen bu meblağların bir kısmını yaklaşık %30‘u SGK tarafından kesilmekte ve geri kalan kısmı kişiye ödenmektedir. Kesilen bu miktarlar ise Bakanlığımız tarafından karşılanmamaktadır.

      Mobbing ‘e karşı tedbir alınmalıdır.
Bazı Eğitim Ataşeleri sözleşmeli personeli zaman zaman görevi dışındaki oda temizliği, misafirlere çay-kahve ikramları gibi işlerde çalışmaya zorlamakta olup, yapmadığı takdirde Mobbing‘e başvurarak işten çıkarma gibi tehditlere maruz bırakılmaktadır. Bu tür yasa dışı uygulamalara karşı sözleşmeli personel korunmalıdır.

      MEB Yurtdışı Müşavirlik ve Eğitim Ataşeliklerde çalışan sözleşmeli personelin sorunlarını gidermede sorumluluğunun gereğini yerine getirmelidir.
MEB Yurt dışı Müşavirlik ve Eğitim Ataşeliklerde sözleşmeli olarak çalışan personelin sıkıntılarını bir an önce çözmesi gerekirken ne yazık ki kendi sorumluluğunda olan bir konuda misyonlar arası maaş farklılıklarının giderilmesi ve maaş artışlarının sağlanması gibi sözleşmeli personelin taleplerini Maliye Bakanlığının üzerine yıkarak kolaycılığa kaçmaktadır MEB Yurtdışı Müşavirlik ve Eğitim Ataşeliklerde çalışan sözleşmeli personelin sorunlarını gidermede sorumluluğunu bilmeli ve acilen sorunları giderici tedbirleri almalıdır.

Saygılarımla arz ederim. 31.10.2011

mustafa-kr19@hotmail.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.