Ek Ders Ücretlerine %100 Artış Kampanyası

Ek Ders Ücretlerine %100 Artış Kampanyası

Ülke ve toplumun geleceği adına önemli görevlerden birini ifa eden öğretmenler, ne yazık ki maddi gelir ve özlük hakları konusunda adaletsiz uygulamalar yüzünden mağdur olmaktadır.

Öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi ve yıllardır yerinde sayan ek ders ücretlerinde %100 oranında artış yapılması gerekmektedir.

 

Aktif Eğitim-Sen olarak, öğretmenlerin bu konudaki talep ve önerilerini, resmi bir yazı ile başta MEB olmak üzere ilgili bakanlıklara ilettik.

 

Taleplerimizin hayata geçmesi için ülke genelinde yürüteceğimiz kampanyaya, bütün öğretmenlerimizden ilgili yerlere ve tüm milletvekillerine e-dilekçe göndererek ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla kokart takarak destek vermelerini bekliyoruz.

 

EK DERS ÜCRETLERİNDE %100 ORANINDA ARTIŞ YAPILMALIDIR

 

Eğitim-öğretim sürecinin doğru yönetilmesi ve sürdürülmesi, ülkemizdeki insan onurunun gerektirdiği hak ve özgürlükler ile devlet-millet kaynaşmasının ve sosyal adaletin sağlanması, toplumsal barışın tesis ve temadisi gibi üst düzey hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu noktada eğitim-öğretim sürecinin başarılı olmasını sağlayacak kuşkusuz öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarıdır.

 

 Ülkemizde eğitim alanında çalışanlar, OECD ülkelerindeki eğitim çalışanlarına göre daha fazla çalışmalarına rağmen onlardan daha düşük ücret almaktadırlar. Öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının mesleki motivasyonları, toplumdaki saygınlık ve mesleki verimliliklerinin arttırılması için özlük haklarında iyileştirme yapılması gerekmektedir.

 

 

OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim Raporu 2013”e göre Türkiye‘deki öğretmenler, diğer ülkelerdeki öğretmenlere göre daha çok çalışmaktadır. Ülkemizde öğretmenin yıllık zorunlu çalışma süresi 1816 saat iken, OECD ülkelerinde, bu süre ortalama 1675 saattir. Türkiye’de öğretmenler,OECD ortalamasından her yıl yaklaşık 141 saat daha fazla çalışmaktadır. Özetle Türkiye’de görev yapan bir öğretmen hem maaş olarak dünya ortalamasının çok gerisinde maaş almakta bununla birlikte çalışma saatleri açısından da oldukça fazla çalıştırılmaktadır. Çalışmaya karşı olmak, hele gelişmekte olan bir ülkenin daha fazla çalışmasının önüne geçmek tabi ki doğru değildir fakat eşit işe eşit ücret bir devlet politikası ise öğretmenlerin bu emek ve gayretleri karşılığını bulmalı, onlara yapılacak ücret iyileştirmeleri ile bir nebze olsun yapılan haksızlıklar telafi edilmelidir.

 

 

 

OECD ülkelerinin çalışma saatleri ve yıllık tatil süreleri göz önüne alındığında ülkemizde öğretmenlerin çok çalışıp az tatil yaptıkları rahatlıkla görülecektir. Yani öğretmen haftada 3 gün çalışıp geri kalan sürede yatmamaktadır. Dünyanın gelişmiş birçok ülkesinden daha fazla çalışmakta, daha az tatil yapmaktadır.

 

 

Dünya Bankası 2012 OECD ülkeleri raporuna göre Türkiye’de bir ilkokul öğretmeni 13.368 Dolar, Lise öğretmeni ise13.882 dolar yıllık maaş alıyor. OECD Ülkeleri arasında en az maaş alan ülke olarak son sırada yerini alan Türkiye dolar kuru üzerinden 2012 yılından bu yana hiç zam yapmasa bugün 3.00 TL civarında olan Dolar bazında ilkokul öğretmenine 40.000 TL, lise öğretmenine 42.000 TL yıllık maaş vermesi gerekiyor. 2016 yılında yeni başlayan 9/1 öğretmenin maaşı yaklaşık 2.455,00 TL’dir. Yıllık olarak ise toplam 29.460 TL maaş almaktadır. Doların 3.00 TL civarında seyrettiğini düşündüğümüzde bir öğretmenin dolar karşılığı maaşı yıllık 9.820 dolara tekabül etmektedir.

Bu da gösteriyor ki yıllar hiç durmadan öğretmen maaşını eritiyor, sadece 2012 yılından bu yana yapılan bütün zamlar ve ek ödemeler de eklenerek öğretmen maaşları yaklaşık %30 oranında erimiş görülmekte ve öğretmenin alım gücü her geçen yıl düşmektedir.

Bir dünya devleti olan güzel ülkemizin emektar öğretmenlerine bu ücretler yakışmamaktadır. Yıllardan beri süregelen öğretmen maaşlarındaki erime, ek derse yapılacak %100’lük artışla bile tam olarak giderilemeyecektir.

Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin ÇELİK’in önerisini yerine getirdiği için hükümete ne kadar teşekkür etsek azdır! Hüseyin ÇELİK 2005 yılında ek ders 10 Lira olacak demişti. Yıl 2016 ek ders ancak 11 yılda 10 lira oldu.

2005 yılında bir milli eğitim bakanının ek dersin 3,5 TL’den 10 TL’ye çıkarılması gerektiğini söylediği ve bunu gerekçeli olarak Maliye Bakanlığına sunduğu düşünüldüğünde, aradan geçen 11 yılda ülkemizin ne denli büyüdüğü, ekonomisinin ne kadar iyi olduğu, kişi başına düşen milli gelirin ne kadar arttığı her ortamda dillendirilirken bizim ek derse sayın eski bakanımız gibi %250 değil sadece %100 zam istememiz gayet normal değil midir?

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGESİ 3600 OLMALIDIR

 

Ek gösterge memurların maaşının hesaplanmasında kullanılan, hizmet sınıfları ve eğitim durumları ile kadro unvan ve derecelerine göre farklılık gösteren bir katsayıdır. 1 inci derece kadrolar için uygulanmak üzere 1500’den 8000’e kadar çeşitli ek göstergeler belirlenmiştir. Mevcut durumda öğretmenlere uygulanan ek gösterge 3000’dir.

 

Ek gösterge rakamları, memurların aylık ücretlerini ondan daha çok da emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını doğrudan etkilemektedir. Düşük ek gösterge, özellikle emekli maaşlarında yüzlerce lirayı bulan hak kaybına neden olmaktadır.

 

Öğretmenler hem aldıkları eğitim gereği olarak hem de icra ettikleri kariyer mesleği olarak 3600 göstergeyi hak etmektedirler. Çünkü öğretmenle aynı süre eğitim almış, birbirine yakın şartlarda görev yapan diğer meslek gruplarındaki kamu çalışanlarında ek gösterge 3600 olarak uygulanmaktadır.

 

Emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde artış sağlayacak olan ve öğretmenler ile birinci derece kademe memurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için ek göstergeleri 3600’e yükseltilmelidir.

 

Düşük ek gösterge özellikle emeklilikte öğretmenlerin elini kolunu bağladığından, hizmet yılını doldurmuş birçok öğretmen emekli olmak istememektedir. Ek gösterge 3600’e çıkartıldığında öğretmenlerin büyük bir kısmı emekli olabilecek, böylece daha makul emekli maaşı sayesinde daha müreffeh bir hayat yaşayacaklardır. Aynı zamanda, atama bekleyen genç öğretmenlerin önü açılmış, eğitim kadrosu tazelenmiş olacaktır.

 

 AKTİF EĞİTİM-SEN’İN ÖNERİSİ

 

Öğretmeni mutlu olmayan bir milletin sağlıklı gelişmesi ve üretmesi mümkün olamaz.

 

Küreselleşen dünyada insan ve insan ilişkileri başarıyı doğrudan etkilerken teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim anlayışı ve öğretmenin sorumlulukları da artmaktadır. Bir kamu görevi gören öğretmenlerin çağa ayak uydurma, yeni nesillere gereğince rol model olabilmesi için her geçen gün kendini geliştirmesi gerekmektedir. Bütün bunları yerine getirebilmesi için gerekli ihtiyaçları da günümüz şartlarında zamana bağlı olarak artmaktadır. Gelecek nesilleri yetiştirme vazifesini üstlenmiş, mesleki itibara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olan bir kariyer mesleğini icra eden öğretmenlerin ek göstergelerinin ve aldıkları ek ders ücretlerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Hep beraber eğitim kalitesini yükseltmek, öğretmenlerin moral ve motivasyonunu artırmak, hak ettiği itibarını geri vermek, insanca yaşama hakkına ve hayat standardına ulaştırmak istiyorsak, maddi manevi sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu sorunların başında yer alan ekonomik problemlerin çözümü için de öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkartılmalı ve yıllardır değişmeyen ek ders ücretleri %100 oranında artırılmalıdır.

 

Biz Aktif Eğitimciler Sendikası olarak, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “IV- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (b) bendinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini istiyoruz.

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176. maddesindeki gösterge rakamları yükseltilerek, ek ders ücretleri günün şartlarına uygun hale getirilmelidir. Bunun için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. maddesindeki gösterge rakamlarının gündüz için 280, gece ve hafta sonu için 300 olarak değiştirilmesini istiyoruz.

 

Ek dersler ile ilgili düzenleme yapılırken toplam ek dersleri için yüksek lisans yapanlara %25, doktora yapanlara %40 ek dersleri zamlı ödenmelidir. Daha önceleri verilen bu hakkın yeniden tesis edilmesi gerekmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. maddesine “öğretmenlerin ek ders ücretleri yüksek lisans yapanlar için %25, doktora yapanlar için %40 artırımlı ödenir” ifadesi eklenmelidir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

1- MYK Kararı


2- Basın Açıklaması


3- BİMER`e Başuvuru Metni

 

4- Başbakanlık ile Milletvekillerine Gönderilecek e-posta Metni

 

5- e-posta adresleri (BAKANLIKLAR ve MİLLETVEKİLLERİ)

 

6- Başbakanlığa Resmi Yazı

 

7- Çalışma Bakanlığına Resmi Yazı

 

8- Milli Eğitim Bakanlığına Resmi Yazı

 

9- Maliye Bakanlığına

 

10- 3600-EK DERS Afiş

 

11- Kokart-logosuz

 

12- Kokart (Logolu)

 

 

 

Aktif Eğitimciler Sendikası

Genel Merkezi

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.