1. HABERLER

  2. İLAN

  3. Y. LİSANS VE DOKTORA

  4. Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

A+A-

 

T.C.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARINA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.

ANABİLİM DALIMÜRACAAT KOŞULLARIKONTENJAN
Biyoloji Anabilim DalıDoğrudan Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü.10

BAŞVURU SÜRESİ : 21 - 31 Ocak 2013

BAŞVURU KOŞULLARI ve DEĞERLENDİRME

 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir.(ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.)

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %60’ı lisans not ortalamasının %40’ı alınarak toplanır, not ortalamasına göre sıralama yapılır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Tezli yüksek lisans programına ALES sayısal puan türünde öğrenci alınacaktır.

Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’ nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Dönüşüm Tablosu : http://fenbilimleri.erzincan.edu.tr/userfiles/donusum_tablosu(1).pdf

 

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 

1. 1 adet yarım kapaklı dosya

2. Başvuru Formu (Enstitümüzün web sayfasından temin edilebilir)

http://fenbilimleri.erzincan.edu.tr/userfiles/BasvuruFormu.pdf

3. 1 Adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf. ( Fotoğraflar son 6 ay)

4. Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)

5. Lisans not ortalamasını gösteren Transkript Belgesi (Onaylı)

6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi. (Onaylı)

SONUÇLAR: 01 Şubat 2013 tarihi mesai bitiminden sonra http://fenbilimleri.erzincan.edu.tr adresinden açıklanacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 04 -08 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt yaptırmayanlar nedeniyle boş kalan kontenjanlara yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenlerin puan sıralamasına göre kesin kayıtları 11-13 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 

1. 2 Adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf. ( Fotoğraflar son 6 ay)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)

3. Erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (Askerlik görevini yapmayanlar için)

 

Adayların Dikkatine

1. Başvurular Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Başbağlar Mahallesi Kat:2) ne yapılacaktır.

2. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.


YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

ANABİLİM DALIKONTENJANALES PUAN TÜRÜMÜRACAAT KOŞULLARI
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Atatürk Üniversitesi ile Ortak)10SözelTürkçe Eğitimi Mezunu Olmak
Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim)30İstenmeyecekHukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Polis Akademisi veya Harp Okulu Mezunu olmak.

DOKTORA PROGRAMI

ANABİLİM DALIKONTENJANALES PUAN TÜRÜMÜRACAAT KOŞULLARI
Özel Hukuk Anabilim Dalı4Eşit AğırlıkHukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk ABD tezli veya tezsiz yüksek lisans yapmış olmak.

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALIKONTENJANMÜRACAAT KOŞULLARI
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans2Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak ve en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak. Tez önerisi onaylanmış öğrencilerin yatay geçiş başvurusu kabul edilmeyecektir.

Başvuru Tarihleri: 28.01.2013 – 07.02.2013

DOKTORA MÜLAKAT SINAVI

Tarih: 08.02.2013

Saat: 09:00

Yer: Hukuk Fakültesi

 

 

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

1. 1 adet yarım kapaklı dosya

2. Başvuru formu

Yüksek Lisans (web sayfamızın dilekçe ve formlar adımından ulaşabilirsiniz.)

Doktora (web sayfamızın dilekçe ve formlar adımından ulaşabilirsiniz.)

3. 1 adet fotoğraf

4. Yüksek Lisans Programı için Lisans;

Doktora programı için Yüksek Lisans ve Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)

 

5. Yüksek Lisans programı için Lisans;

Doktora programı için Yüksek Lisans ve Lisans not ortalamalarını gösteren Transkript Belgesi (Onaylı)

 

Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır. (web sayfamızın dilekçe ve formlar adımından ulaşabilirsiniz.)

 

6. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuran Adaylar İçin;

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi. Başvurulan programın puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir. (ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.)

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.”

7. Doktora programına müracaat edecek adayların, başvurdukları programın ilgili alan türünde ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanların karşılığı puanları almış olmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

YATAY GEÇİŞ

1. Dilekçe (web sayfamızın dilekçe ve formlar adımından ulaşabilirsiniz.)

2. Bağlı bulunduğu Yüksek Lisans Programında en az 1 yarıyıl okuduğunu ve ağırlıklı ortalamanın en az 2.00 “CC” olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

3. Ders içerikleri (onaylı)

4. Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan dersleri ve notları gösterir belgelerin (transkript) aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

5. Halen Yüksek Lisans eğitimi gördüğü kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge.

6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin çıktısı. “ALES notu en az 55.”

 

 

 

 

ÖNEMLİ UYARI

1. Yatay Geçiş ile başvuru yapacak öğrenciler sadece öğrenim gördüğü Yüksek Lisans programına müracaat edebileceklerdir.

2. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.

3. Müracaat edecek öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru şartlarını belgelemesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

YÜKSEK LİSANS

Türkçe Eğitimi ABD Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde ALES ilgili alan puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %40’ı değerlendirmeye esas alınacaktır.

Özel Hukuk ABD Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde Lisans mezuniyet notuna göre sıralama yapılacak olup ALES şartı aranmayacaktır.

 

 

DOKTORA

Doktora programına öğrenci kabulünde ALES ilgili alan puanının %50’si, lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, mülakat sınavının %20’si toplanarak not ortalamasına göre sıralama yapılacak, ancak değerlendirme sonucunda 70 ortalamayı sağlayamayan adaylar başarısız sayılacaktır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınacaktır.

 

 

“Başvuru değerlendirme Sonuçları Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından 08 Şubat 2013 tarihi mesai bitiminden sonra açıklanacaktır.” (ulaşmak için tıklayınız)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESİN KAYIT

Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programlarının açılabilmesi için yeterli müracaat olmaması durumunda Enstitü, ilgili programın açılmamasına karar verebilir. Bu durumda adaylara; boş kontenjanın bulunması, adayların talebi ve başvuru koşullarını taşımaları şartıyla diğer programlara kayıt hakkı tanınabilir.

Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans toplam harç bedeli 4.500,00 TL’dir. Ödeme takvimi kesin kayıt hakkı kazanan adaylara duyurulacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 11 Şubat 2013 – 15 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt yaptırmayanlar nedeniyle boş kalan kontenjanlara başvuru tarihleri Enstitümüz web sayfasından mesai bitiminden sonra ilan edilecektir.

Yedek aday başvuru ve kesin kayıtları 18 Şubat 2013 - 19 Şubat 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Yedek aday kesin kayıt sonuçları Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından 20 Şubat 2013 tarihinde açıklanacaktır. (web sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.)

 

İSTENİLEN BELGELER

1. Kesin kayıt formu (web sayfamızın dilekçe ve formlar adımından ulaşabilirsiniz.)

2. 2 adet fotoğraf

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Onaylı)

4. Erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (Askerlik görevini yapmayanlar için)

 

5. Banka Dekontu (Öğrenim Harcının I. Taksiti) “Tezsiz Yüksek Lisans İçindir.”


T.C

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.

 

ANABİLİM DALIKONTENJANMÜRACAAT KOŞULLARI
Hemşirelik10-Hemşirelik Fakültesi -Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik -Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu -Hemşirelik Yüksekokulu

BAŞVURU SÜRESİ : 21 Ocak 2013 – 31 Ocak 2013

BAŞVURU KOŞULLARI ve DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilir.(ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır)

2. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %60’ı lisans not ortalamasının %40’ı alınarak toplanır, not ortalamasına göre sıralama yapılır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

3. Tezli yüksek lisans programına ALES sayısal puan türünde öğrenci alınacaktır.

4. Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır. Dönüşüm Tablosu Enstitümüz web sayfamızdaki Dilekçeler ve Formlar bölümünde görülebilir.

 

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 

1. 1 adet yarım kapaklı dosya.

2. Başvuru Formu. (Enstitümüzün web sayfasındaki Dilekçe Formlar bölümünden temin edilebilir)

3. 1 Adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf. ( Fotoğraflar son 6 ay)

4. Yüksek Lisans için Lisans Mezuniyet Belgesi. (Onaylı)

5. Yüksek Lisans için Lisans not ortalamasını gösteren Transkript Belgesi. (Onaylı)

6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi. (Onaylı)

SONUÇLAR

01 Şubat 2013 tarihi mesai bitiminden sonra http://beta.erzincan.edu.tr/birim/?git=28 adresinden açıklanacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 04 – 08 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt yaptırmayanlar nedeniyle boş kalan kontenjanlara yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenlerin puan sıralamasına göre kesin kayıtları 11 – 13 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 

1. 2 Adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)

3. Erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (Askerlik görevini yapmayanlar için)

 

Adayların Dikkatine

 

1. Başvurular Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır. (Başbağlar Mahallesi)

2. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.