1. HABERLER

  2. İLAN

  3. Y. LİSANS VE DOKTORA

  4. Gazi Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Gazi Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Gazi Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Gazi Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

A+A-

 

1- BAŞVURU ŞARTLARI

 

A- GENEL ŞARTLAR:

a. Lisansüstü programlara başvuran adaylar, başvuru yapacakları Anabilim/Ana sanat/Bilim/Sanat Dalı ile ilgili özel şartları sağlayıp sağlamadıklarını ilgili enstitülerden kontrol ederek başvurularınıyapacaklardır. İlgili şartları taşımadıkları tespit edilen adayın kaydı kesinlikleyapılmayacaktır.

b. Adayların yüksek lisans ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlikprogramlarına başvurabilmeleri için lisans diploması, doktora/sanatta yeterlikprogramlarına başvurabilmeleri için yüksek lisans diploması sahibi olması gerekir. Başvuru tarihinden sonraki tarihlerde mezun olan adaylar, kriterleri sağlayıp sınavlara girmiş olsalar dahi işlemleri iptal edilecektir.

c. Doktora programlara başvurularda yabancı dil olarak sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca kabul edilmektedir.

B- TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

 

a. Müracaat edilen program ile ilgili özel şartlarda belirtilen haller dışında adayların başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 65 puanveya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir (2010 yılı ilkbahar dönemi ve daha sonraki yıllardaki puan geçerlidir). Ancak, enstitülerin Senatoca belirlenen bazı Ana Sanat/Sanat dallarına başvuran adaylar ve yabancı uyruklu adaylar için ALES puan şartı aranmaz.

b. Müracaat edilen program ile ilgili özel şartlarda belirtilen haller dışında KPDS/ÜDS veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan birini belgelemek yeterli olup, yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır.

c. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların başvurduğu alanda KPDS/ÜDS’den en az 70 puan veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir.

d. Yabancı diller ana bilim dalındaki bilim dallarında bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilden KPDS/ÜDS veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puanlar girilecektir. İkinci bir yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır.

e. Kendi imkânları ile yüksek lisans öğrenimi görecek yabancı uyruklu adaylar ilanda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla lisansüstü programlara kabul edilir.

f. Yabancı uyruklu adayın başarılı olduğunu gösterir TÖMER belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez.

C- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

 

a. Müracaat edilen program ile ilgili özel şartlarda belirtilen haller dışında adayların başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir (2010 yılı ilkbahar dönemi ve daha sonraki yıllardaki puan geçerlidir).

b. Müracaat edilen program ile ilgili özel şartlarda belirtilen haller dışında KPDS/ÜDS veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan birini belgelemek yeterli olup, yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır.

D- DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

 

a. Yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların yüksek lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00; lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların lisans not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması gerekmektedir.

b. Hazırlık sınıfları hariç en az beş veya altı yıl süreli lisans eğitimi yapılan tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner fakülteleri mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisine sahip olan adaylar yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler.

c. Adayların KPDS/ÜDS (İngilizce/Almanca/Fransızca) yüksek lisans sonrası başvurularda en az 55, lisans sonrası doktora/sanatta yeterlilik programı için başvurularda ise en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan birinden eş değer puan almış olmaları gerekmektedir.

d. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların kendi başvurdukları alanlardan KPDS/ÜDS’den (İngilizce/Almanca/Fransızca) en az 70 ve başvurdukları alan dışından ikinci bir yabancı dilden 55 puan veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puanlar almış olmaları gerekmektedir.

e. Yabancı diller ana bilim dalında kendi bilim dalıyla ilgili yabancı dilden KPDS/ÜDS’den (İngilizce/Almanca/Fransızca) en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan birinden eş değer puan almış olanlarda doktoraya giriş şartı olarak ikinci yabancı dil şartı aranmaz. Bu şart doktora yeterlik sınavına kadar ertelenir. Öğrencinin yeterlik sınavı öncesi KPDS/ÜDS’den (İngilizce/Almanca/Fransızca) en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan birinden eş değer puan alması gerekir. Kendi bilim dalıyla ilgili en az 80 puan alarak başvuru yapan ve ikinci bir yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır.

f. Müracaat edilen program ile ilgili özel şartlarda belirtilen haller dışında adayların başvurdukları programın puan türünde ALES’ten yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programları için en az 70; lisans sonrası doktora/sanatta yeterlilik için ise en az 85 puan veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir (2010 yılı ilkbahar dönemi ve daha sonraki yıllardaki puan geçerlidir). Ancak, enstitülerin Senatoca belirlenen bazı ana sanat/sanat dallarına başvuran adaylar ve yabancı uyruklu adaylar için ALES puan şartı aranmaz.

g. Kendi imkânları ile doktora/sanatta yeterlik öğrenimi görecek yabancı uyruklu adaylar ilanda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla lisansüstü programlara kabul edilir.

h. Yabancı uyruklu adayın başarılı olduğunu gösterir TÖMER belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

2- DEĞERLENDİRME

A- ÖN DEĞERLENDİRME:

a. Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarında başvuran adaylardan yazılı ve/veya uygulama sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Yabancı uyruklu adaylarda üç kat sınırlandırılması yapılmaz. Müracaat eden tüm adaylar yazılı ve/veya uygulama sınavına alınırlar.

b. İkinci yabancı dil istenilen Anabilim/Bilim Dallarında değerlendirme ve başarı puanı hesaplaması ikinci yabancı dile göre yapılır.

c. Tezli yüksek lisans/lisans sonrası doktora programlarında ALES veya eş değer puanın %50’si, yabancı dil puanının %15’i, lisans bitirme ortalamasının %15’inin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

d. Doktora programlarında ALES veya eş değer puanın %50’si, yabancı dil puanının %15’i, yüksek lisans bitirme ortalamasının %15’inin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

e. Sanatta yeterlik programlarında ALES veya eş değer puanın %50’si, yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans bitirme ortalamasının %10’unun toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

f. ALES şartı aranmayan ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dallarında ve yabancı uyruklu adaylarda yabancı dil puanının %20’si, istenilen diplomaya ait bitirme ortalamasının %30’unun toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

B- GİRİŞ BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI:

a. Tezli yüksek lisans/lisans sonrası doktora programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eş değer puanın %50’si, yabancı dil puanının %15’i, lisans bitirme ortalamasının %15’i ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %20’si alınarak hesaplanır.

b. Doktora programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eş değer puanın %50’si, yabancı dil puanının %15’i, yüksek lisans bitirme ortalamasının %15’i ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %20’si alınarak hesaplanır.

c. Sanatta yeterlik programlarında ALES veya eş değer puanın %50’si, yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans bitirme ortalamasının %10’u ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %30’u alınarak hesaplanır.

d. ALES şartı aranmayan ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dallarında ve yabancı uyruklu adaylarda yabancı dil puanının %20’si, istenilen diplomaya ait bitirme ortalamasının %30’u ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %50’si alınarak hesaplanır.

e. Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında yazılı ve/veya uygulama sınavı ve ön değerlendirme yapılmaz. Bu programlara giriş başarı puanı; ALES veya eş değer puanın %50’si, yabancı dil puanının %25’i, lisans bitirme ortalamasının %25’i alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan ana bilim/bilim dallarında giriş başarı puanı yabancı dil puanının %30’u ve lisans bitirme ortalamasının %70’i alınarak hesaplanır.

f. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.

g. Yüksek lisans programlarında giriş başarı puanı 60.00’ın, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise 70.00’in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES (ALES şartı aranan programlarda), lisans mezuniyet ortalaması, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

h. Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programların açılabilmesi için yeterli sayıda başvuru olması gerekir.


GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Döneminde, aşağıda belirtilen Anabilim ve Bilim Dallarında Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci alınacaktır.

Başvuru şartları ve kontenjanlar için Tıklayınız


Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen Anabilim Dalı/Bilim Dalı ve Programlarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

ANABİLİM DALIPROGRAMIY. LİSANSDOKTORAALES
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi------3+2*E.A
Diş Hasta lıkları ve Tedavisi------5+5*E.A
Periodon toloji------3E.A
Pedodon ti------3E.A
Ortodont i------1E.A
Protetik Diş Tedavisi------5+2*E.A
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmakol oji (Ecz.)---12SAY/E.A
Biyokimy a(Ecz.)---3---E.A
Farmasöt ik Teknoloji---23E.A
 Kozmeto loji1---E.A
 Endüstriy el Eczacılık3---E.A
Farmasöt ik Kimya---6+2*6+2*E.A
Farmasöt ik Toksikoloji---55E.A
Analitik K imya---3+1*3+1*E.A
Farmako gnozi------4+1*E.A
 Fitoterapi5---E.A
Farmasöt ik Mikrobiyoloji---2---E.A
TIP FAKÜLTESİ
Farmakol oji(Tıp)---77+7*SAY
İmmünol oji---2+1*2+1*SAY
Biyokimy a(Tıp)---25SAY
Fizyoloji---5+2*4+2*SAY
Histoloji ve Embriyoloji---2---SAY
Biyofizik---34SAY/E.A
 Sosyal Pe diatri---2SAY
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenm e ve Diyetetik---105SAY
Fizyotera pi ve Rehabilitasyon---7+1*4SAY
*Yabancı uyruklu kontenjanı 
1.GENEL KOŞULLAR 
ANA BİLİM DALI/BİLİM DALI/PROGRAMTÜRK UYRUKLUYABANCI UYRUKLU
Y.LİSANSDOKTORAY.LİSANSDOKTORA
Ağız, Diş ve Çene--ALES?70--ALES B*
Radyolojisi--Y.Dil ?55--Y.Dil ?55
 --Y.L not ort ?2,5--Y.L not ort ?2,5
Diş Hastalıkları ve Tedavisi--ALES?70--ALES B*
--Y.Dil ?55--Y.Dil ?55
--Y.L not ort ?2,5--Y.L not ort ?2,5
Periodontoloji--ALES?70----
--Y.Dil ?55----
--Y.L not ort ?2,5----
Pedodonti--ALES?70----
--Y.Dil ?55----
--Y.L not ort ?2,5----
Ortodonti--ALES?70----
--Y.Dil ?55----
--Y.L not ort ?2,5----
Protetik Diş Tedavisi--ALES?70--ALES B*
--Y.Dil ?55--Y.Dil ?55
--Y.L not ort ?2,5--Y.L not ort ?2,5
Farmakoloji (Ecz.)ALES?65ALES?70----
Y.Dil ?45Y.Dil ?55----
Lisans not ort -Y.L not ort ?2,5----
Biyokimya (Ecz.)ALES?65------
Y.Dil ?45------
Lisans not ort -------
Farmasötik TeknolojiALES?65ALES?70----
Y.Dil ?45Y.Dil ?55----
Lisans not ort -Y.L not ort ?2,5----
Farmasötik Teknoloji A.B.DALES?65------
Kozmetoloji Y.LisansY.Dil ?45------
ProgramıLisans not ort -------
Farmasötik Teknoloji A.B.DALES?65------
Endüstriyel EczacılıkY.Dil ?45------
Y.Lisans ProgramıLisans not ort -------
Farmasötik KimyaALES?65ALES?70ALES B*ALES B*
Y.Dil ?45Y.Dil ?55Y.Dil ?55Y.Dil ?55
Lisans not ort -Y.L not ort ?2,5Lisans not ort? 2,5Y.L not ort ?2,5
Farmasötik ToksikolojiALES?65ALES?70----
Y.Dil ?45Y.Dil ?55----
Lisans not ort -Y.L not ort ?2,5----
Analitik KimyaALES?65ALES?70ALES B*ALES B*
Y.Dil ?45Y.Dil ?55Y.Dil ?55Y.Dil ?55
Lisans not ort -Y.L not ort ?2,5Lisans not ort? 2,5Y.L not ort ?2,5
Farmakognozi--ALES?70--ALES B*
--Y.Dil ?55--Y.Dil ?55
--Y.L not ort ?2,5--Y.L not ort ?2,5
Farmakognozi A.B.DALES?65------
Fitoterapi Y.LisansY.Dil ?45------
ProgramıLisans not ort -------
Farmasötik MikrobiyolojiALES?65------
Y.Dil ?45------
Lisans not ort - ----
Farmakoloji (Tıp)ALES?65ALES?70--ALES B*
Y.Dil ?45Y.Dil ?55--Y.Dil ?55
Lisans not ort -Y.L not ort ?2,5--Y.L not ort ?2,5
İmmünolojiALES?65ALES?70ALES B*ALES B*
Y.Dil ?45Y.Dil ?55Y.Dil ?55Y.Dil ?55
Lisans not ort -Y.L not ort ?2,5Lisans not ort? 2,5Y.L not ort ?2,5
Biyokimya (Tıp)ALES?65ALES?70----
Y.Dil ?45Y.Dil ?55----
Lisans not ort -Y.L not ort ?2,5----
FizyolojiALES?65ALES?70ALES B*ALES B*
Y.Dil ?45Y.Dil ?55Y.Dil ?55Y.Dil ?55
Lisans not ort -Y.L not ort ?2,5Lisans not ort? 2,5Y.L not ort ?2,5
Histoloji-EmbriyolojiALES?65------
Y.Dil ?45------
Lisans not ort -------
BiyofizikALES?65ALES?70----
Y.Dil ?45Y.Dil ?55----
Lisans not ort -Y.L not ort ?2,5----
Beslenme ve DiyetetikALES?65ALES?70----
Y.Dil ?45Y.Dil ?55----
Lisans not ort -Y.L not ort ?2,5----
Fizyoterapi ve RehabilitasyonALES?65ALES?70ALES B*--
Y.Dil ?45Y.Dil ?55Y.Dil ?55--
Lisans not ort -Y.L not ort ?2,5Lisans not ort? 2,5--

B* ALES şartı aranmamaktadır.

ALES (2010 yılı ilkbahar dönemi ve daha sonraki yıllardaki puan geçerlidir.)

 

2. ÖZEL KOŞULLAR

2.1 YÜKSEK LİSANS

 

ANA BİLİM /BİLİM DALI /PROGRAM

 

ÖZEL KOŞULLAR

ANALİTİK KİMYA

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olmak

FARMASÖTİK KİMYA

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olmak

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

ENDÜSTRİYEL ECZACILIK

Eczacı, kimya mühendisi, kimyager, biyolog, tıp doktoru ve diş hekimleri başvuru yapabilir. Eczacılık dışındaki disiplinlerden programa başvuru yapan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

KOZMETOLOJİ

Eczacılık Fakültesi mezunu veya kimya mühendisi, kimyager, tıp doktoru olmak.

FİTOTERAPİ

Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi mezunu olmak

BİYOKİMYA (ECZ.)

Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi (veya Fen-Edebiyat Fakültesi) Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları başvurabilir.

FARMAKOLOJİ (TIP)

Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji mezunu olmak

FİZYOLOJİ

Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon , Hemşirelik , Beslenme ve Diyetetik, Biyoloji bölümü mezunları, Spor Akademisi mezunları başvurabilir.

BİYOKİMYA (TIP)

Fen Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eczacılık Fakültesi, dört yıllık Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Bölümü mezunları başvurabilir.

İMMÜNOLOJİ

Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakültesi ile Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları başvurabilir.

BİYOFİZİK

Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya, Biyoloji mezunları başvurabilir.

BESLENME VE DİYETETİK

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak

 

2.2 DOKTORA

 

ANA BİLİM /BİLİM DALI /PROGRAM

 

ÖZEL KOŞULLAR

ANALİTİK KİMYA

Analitik Kimya Ana Bilim Dalında yüksek lisans derecesi almış olmak. Bu koşul hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Eczacılık Fakültesi ve diğer benzeri fakülte mezunları için de geçerlidir.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

FARMASÖTİK KİMYA

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

FARMAKOGNOZİ

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

FARMAKOLOJİ (TIP)

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi , Veteriner Fakültesi, ile 5 yıl süreli Eczacılık Fakültesi mezunları

BİYOKİMYA (TIP)

-Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği ile beş yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Biyokimya, Eczacılık Fakültesi Biyokimya ana bilim dalından yüksek lisans derecesi almış olmak

FİZYOLOJİ

Herhangi bir yüksek lisans programını bitirmiş olmak

SOSYAL PEDİATRİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak

İMMÜNOLOJİ

-Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak veya

Yüksek Lisans eğitimini aşağıda belirtilen alanlarda yapmış olmak

-Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyokimya

-Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji, Biyokimya

-Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji, Biyokimya

-Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji, Biyokimya

-Fen Fakültesi Biyoloji

-Fen Fakültesi Kimya

BİYOFİZİK

Biyofizik, Fizik, Biyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

BESLENME VE DİYETETİK

Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden mezun olan, Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans yapmış olanlar

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden mezun olan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans yapmış olanlar

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Tezli Yüksek Lisans, Doktora

 

Tezli Yüksek Lisans, Doktora programları başvuruları

28 Ocak – 01 Şubat 2013

Önkayıt listelerinin ilanı ve adaylar tarafından kontrolü

02-03 Şubat 2013

Hatalı/eksik bilgi girişleri için düzeltme başvuruları

04 Şubat 2013

Sınava girecek adayların ilanı ve belge teslimi

6-7 Şubat 2013

Yüksek lisans ve Doktora sınavları

11 Şubat 2013

Sonuçların ilan edilmesi

19 Şubat 2013

Kesin kayıt

25-27 Şubat 2013

Ders Kayıtları

25-27 Şubat 2013

 

Başvuru Şartları ve Değerlendirme

Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

İstenilen Belgeler


ANABİLİM ANASANAT DALITezli Yüksek LisansSanatta YeterlikDoktoraSınav ŞekliÖzel Koşul
Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı155+2(YU)-Mülakat veya Uygulama 
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı10+1(YU)10+1(YU)-Yazılı, Mülakat ve Portfolyo 
Resim Anasanat Dalı15+3(YU)5+1(YU)-Yazılı ve Sözlü 
Türk Müziği Anabilim Dalı15+1(YU) 5+1(YU)Yazılı ve Mülakat veya Uygulama 
Yeni Medya Anabilim Dalı7+1(YU)4+1(YU) Yüksek Lisans: Yazılı, Mülakat ve Portfolyo Sanatta Yeterlik: Mülakat ve PortfolyoSanatta Yeterlik : Güzel Sanatlar Enst.(Yeni Medya, Sinema ve Televizyon, Medya Tasarımı, Film Tasarımı, Resim, Heykel, Tasarım Kültürü, Grafik, Grafik Tasarımı, Fotograf, Sahne Sanatları), Sosyal Bilimler Enst.(Radyo Televizyon Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Bilimleri, Sanat Tarihi, Tiyatro, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Medya ve Tasarım, Medya ve Görsel Çalışmalar) Yüksek Lisans diplomasına sahip tüm adaylar başvurabilir.

PROGRAMLAR ve KONTENJANLARI

ANABİLİM DALIYÜKSEK LİSANSDOKTORALİSANS SONRASI DOKTORAALES PUAN TÜRÜYAB.UYR.KONT.KHO-GAZİ ÜNV.
PROTOKOL
I. Öğretim (Tezli)II. Öğretim (Tezsiz)I.Öğretim I.Öğretim Y.L (Tezli)I.Öğretim DoktoraI.Öğretim Y.L (Tezli)I.Öğretim Doktora
BİYOLOJİ15-7-SAYISAL21--
FİZİK40-20-SAYISAL21--
İSTATİSTİK20---SAYISAL212-
KİMYA35-10-SAYISAL21--
MATEMATİK30---SAYISAL3-1-
ELEK. ELEKTR. MÜH.25-10-SAYISAL2111
ENDÜSTRİ MÜH.2554-SAYISAL21-1
İNŞAAT MÜH.25-5-SAYISAL21--
KİMYA MÜH.301010-SAYISAL21--
MAKİNA MÜH.60-10-SAYISAL30151-
BİLGİSAYAR MÜH.20-5-SAYISAL216-
MİMARLIK35-8-EA52--
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA20-5-EA-SA-SÖZ55--
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH.20-8-SAYISAL21--
METALURJİ VE MALZEME MÜH.2055-SAYISAL42--
İMALAT MÜH.20-10-SAYISAL55--
OTOMOTİV MÜH.5-3-SAYISAL21--
İNŞAAT MÜH. (TEK. FAK.)301010-SAYISAL22--
ELEKT. ELEKTR. MÜH. (TEK. FAK.)25-15-SAYISAL21--
BİLGİSAYAR MÜH. (TEK. FAK.)15-7-SAYISAL21--
KAZ. ÇEV. VE TEK. ARAŞTIRMASI10205-EA21--
TRAF. PLAN. VE UYGULAMASI153--EA-SA2---
İLERİ TEKNOLOJİLER10---SAYISAL4---
ÇEVRE BİLİMLERİ1010--EA-SA2---
AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜH.15-5-EA-SA21--
Önemli Tarihler 
Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora 
Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başvuruları28 Ocak – 01 Şubat 2013* 
Ön Kayıt Listelerinin İlanı ve Adaylar Tarafından Kontrolü02-03 Şubat 2013 
Hatalı/Eksik Bilgi Girişleri için Düzeltme Başvuruları04 Şubat 2013** 
Sınava Girecek Adayların İlanı ve Belge Teslimi6-8 Şubat 2013* 
Yüksek Lisans ve Doktora Sınavları12-13-14 Şubat 2013 
Sonuçların İlan Edilmesi###### 
Kesin Kayıt25-27 Şubat 2013* 
Ders Kayıtları25-27 Şubat 2013 

* Son gün başvurular saat 16:30’a kadar alınacaktır.

** Başvurular 08:30 ile 16:30 saatleri arasında alınacaktır.

Enstitülere ait Sınav tarihleri ve yerleri için tıklayınız.


Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün 28.01.2013-01.02.2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kontenjanlar dâhilinde Ana bilim Dalı ve Bilim Dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır

YÜKSEK LİSANSDOKTORAALESYab.Uy.   
PuanTürüKontenjan  
TezliTezsiz Yüksek Lisans / Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans YüksekDoktora  
Yüksek Lisans Lisans  
Eğitim BilimleriEğitim Yönetimi ve Denetimi10*304Sözel1-
Eşit Ağırlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4[1]-5Eşit Ağırlık21
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme1[2]--Eşit Ağırlık--
Güzel Sanatlar EğitimiResim-İş Öğretmenliği15-5Sayısal11
Sözel
Eşit Ağırlık
Müzik Öğretmenliği12-5Sayısal11
Sözel
Eşit Ağırlık
İlköğretimFen Bilgisi Öğretmenliği10-8Sayısal--
Sınıf Öğretmenliği-*2510Eşit Ağırlık*5-
Matematik Öğretmenliği10--Sayısal--
Okulöncesi Eğitimi10-5Eşit Ağırlık--
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar EğitimiBiyoloji Öğretmenliği10-5Sayısal--
Kimya Öğretmenliği10-5Sayısal--
Ortaöğretim Sosyal Alanlar EğitimiCoğrafya Öğretmenliği10--Eşit Ağırlık2-
Felsefe Grubu Öğretmenliği11[3]--Sözel--
Eşit Ağırlık
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği1[4]--Sözel--
Yabancı Diller EğitimiAlmanca Öğretmenliği3--Sözel--
İngilizce Öğretmenliği6[5]-5Sözel-1
Fransızca Öğretmenliği5-3Sözel11
Arapça Öğretmenliği10--Sözel4-
Türkçe EğitimiYabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi9[6]--Sözel5-
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi-**100-Eşit Ağırlık**20-
İşletme Eğitimi15--Eşit Ağırlık3-
Büro Yönetimi Eğitimi15--Sözel2-
Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi5--Eşit Ağırlık--
İşletme EğitimiBankacılık Eğitimi15--Eşit Ağırlık5-
El Sanatları EğitimiGeleneksel Türk El Sanatları Eğitimi5--Sözel--
Dekoratif Ürünler Eğitimi10--Sözel2-
Nakış Eğitimi10- Sözel2-
Dokuma Örgü Eğitimi10--Eşit Ağırlık2-
Aile Ekonomisi ve Beslenme EğitimiAile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi15--Eşit Ağırlık3-
Çocuk Gelişimi ve EğitimiÇocuk Gelişimi ve Eğitimi10--Sözel--
Uygulamalı Sanatlar EğitimiGrafik Eğitimi10--Sayısal2-
Sözel
Eşit Ağırlık
Mesleki Resim Eğitimi10--Sayısal2-
Sözel
Eşit Ağırlık
Giyim Endüstrisi ve Moda TasarımıGiyim Endüstrisi ve Giyim Eğitimi15--Sayısal2-
Sözel
Eşit Ağırlık
Beden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği5-5Sayısal22
Sözel
Eşit Ağırlık

 

* Tezsiz Yüksek Lisans Programı

**Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

[1] 1 kontenjan Kara Harp Okuluna ayrılmıştır.

[2] 1 kontenjan Kara Harp Okuluna ayrılmıştır.

[3] 1 kontenjan Kara Harp Okuluna ayrılmıştır.

[4] 1 kontenjan Kara Harp Okuluna ayrılmıştır.

[5] 6 kontenjan Kara Harp Okuluna ayrılmıştır.

[6] 1 kontenjan Kara Harp Okuluna ayrılmıştır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doktora

 

Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doktora programları başvuruları

28 Ocak – 01 Şubat 2013*

Önkayıt listelerinin ilanı ve adaylar tarafından kontrolü

02-03 Şubat 2013

Hatalı/eksik bilgi girişleri için düzeltme başvuruları

04 Şubat 2013**

Sınava girecek adayların ilanı ve belge teslimi

6-8 Şubat 2013*

Yüksek lisans ve Doktora sınavları

12-13-14 Şubat 2013

Sonuçların ilan edilmesi

19 Şubat 2013

Kesin kayıt

25-27 Şubat 2013*

Ders Kayıtları

25-27 Şubat 2013

 

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı başvuruları

28 Ocak – 22 Şubat 2013*

Önkayıt listelerinin ilanı ve adaylar tarafından kontrolü

23-24 Şubat 2013

Hatalı/eksik bilgi girişleri için düzeltme başvuruları

25 Şubat 2013**

Sonuçların ilanı, belge teslimi ve kesin kayıt

26-27 Şubat 2013*

Ders Kayıtları

26-27 Şubat 2013

 

 

* Son gün başvurular saat 16:30’a kadar alınacaktır.

** Başvurular 08:30 ile 16:30 saatleri arasında alınacaktır.

Enstitülere ait Sınav tarihleri ve yerleri için tıklayınız.

 

 

KESİN KAYIT:

Belirtilen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptıran öğrenciler öğrenci.gazi.edu.tr sayfasından ders kayıtlarını yapacaklardır. Öğrenciler ders kayıtlarını danışman atanana kadar Anabilim/Ana Sanat/Bilim/Sanat Dalı Başkanları denetiminde yapacaklardır. Dersler, Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında başlayacaktır.

YEDEK KAYIT:

İlan edilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine yazılı/uygulama sınavına giren adaylardan yedek olarak ilan edilenlerin kaydı yapılacaktır. Yedek kayıt hakkı kazanan adaylar İlgili enstitüler tarafından aranmayacak, web sayfasından ilan edilecektir.

Her ilan edilen yedek adaya bir (1) gün süre verilecektir. Bir (1) gün içinde kaydını yaptırmayan yedek adayın yerine bir sonraki yedek aday ilan edilecektir. Dönemin başlaması sebebiyle en fazla 3 kere yedek liste ilan edilecektir.

İnternet Adresi: www.egtbil.gazi.edu.tr

Adres: Gazi Üniversitesi Merkez Kampüs Girişi Milas Sokak No:15 06500 Teknikokullar/ANKARA

Tel: 0312 202 37 72

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.