1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Gazi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak

Gazi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak

Gazi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak

A+A-

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

- Özgeçmiş

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi, (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde "doçentlik sözlü sınavına girmek istiyorum" tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

- Özgeçmiş

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.'ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

- Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 27.09.2019

Bitiş Tarihi : 11.10.2019

Birim

Bölüm

Abd/Prg

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Preemptif Analjezi konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Kök kanallarında propolis uygulaması üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri

Farmasötik Kimya

Profesör

1

1

Eczacı olmak ve FLAP inhibitörleri üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri

Farmasötik Kimya

Profesör

1

1

Eczacı olmak ve Platin-II kompleksleri üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri

Farmasötik

Toksikoloji

Profesör

1

1

Eczacı olmak ve Oksidatif Stres konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri

Farmasötik

Toksikoloji

Doçent

1

1

Eczacı olmak ve Kalıcı Kirleticiler konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

Doçent

1

1

Ara yüzey tabakalı yarıiletken aygıtların üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

Doçent

1

1

Kızılötesi fotodedektörlerin üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Risk Analizi

Profesör

1

1

Kredibilite Modelleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Sınır değer problemleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar

Teorisi

Profesör

1

1

Graf matrisleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik

Profesör

1

1

Vektör metrik uzaylar üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Topoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

En iyi yakınlık noktası ve sabit nokta teorileri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı

Matematik

Profesör

1

1

Lyapunov tipi eşitsizlikler üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve

Değerlendirme

Profesör

1

1

Hiyerarşik Doğrusal Modelleme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör

1

1

Elektronik portfolyo konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör

1

1

Boylamsal yaklaşımlar konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Piyano eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

Kavram yanılgıları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Oyunlarla kimya eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Temel tersinir elemanlar konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Birim tanjant demeti ve legendre eğrileri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Felsefe Grubu

Eğitimi

Profesör

1

1

Sosyoloji öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler

Eğitimi

Profesör

1

1

Coğrafya öğretiminde deney yöntemi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler

Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyal bilgiler eğitiminin felsefesi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler

Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Hukuk ilintili konuların öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitim tarihi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Yaratıcı drama konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Alman eğitim sistemi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Arap Şiiri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Doçent

1

2

Arap Dili Eğitimi ve Edebiyatı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim

Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Yabancı dil öğretiminde, edebiyatın kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

Spor yapıları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Mühendisliği

Doktor Öğretim

Üyesi

1

2

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik -

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Mikroelektromekanik Sistemler üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -

Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Görsel Protezler konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik -

Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Mikroşebekelerde Güç Elektroniği konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Doçent

1

1

Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak ve İstatistiksel analiz konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Amonyak Boran konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Makina

Mühendisliği

Profesör

1

1

Nanoakışkanlar konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Makina

Mühendisliği

Profesör

1

1

Çok kriterli optimizasyon ve kalın kompozit malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Beslenme ve

Diyetetik

Diyetetik

Profesör

1

1

Obezitede diyet tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Nörorehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Sporcuların kan antioksidan düzeyleri üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

İşitsel sözel terapi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Doçent

1

1

Aile bağları ve iş ve yaşam tatmini konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık

Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri

Ağız ve Diş Sağlığı

Doçent

1

1

Uçucu yağlar üzerine çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Enerjisi

Üretim İletim ve

Dağıtımı

Doçent

1

1

Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu

Makine ve Metal

Teknolojileri

Kaynak Teknolojisi

Doçent

1

1

Kaynaklı birleştirmeler konusunda çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu

Makine ve Metal

Teknolojileri

Kaynak Teknolojisi

Doçent

1

1

Toz metal parçaların birleştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu

Tasarım

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Doçent

1

1

Grafik tasarımı ve göstergebilim konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji

Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Doçent

1

1

İleri imalat teknolojileri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Sürdürülebilir yapılar üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Köprülerin dinamik analizi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Genel Cerrahi

Doktor Öğretim

Üyesi

1

2

İskemi reperfüzyon konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Akciğer kanseri genetiği konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar

Cerrahisi

Doçent

1

1

Aort Girişimsel ve Cerrahi İşlemlerinde deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nörolojisi)

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Çocuk nörolojisi uzmanı olmak ve Çocuk Hareket Bozuklukları konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Sosyal Pediatri)

Doçent

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak ve Sosyal Pediatri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Doktoru olmak ve Sağlığı Geliştirme ve Yaşam Kalitesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Tıp Doktoru olmak, Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak veya uzmanlığını almış olmak.

Tusaş - Kazan

Meslek Yüksek

Okulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Uçak Teknolojisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

Tusaş - Kazan

Meslek Yüksek

Okulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Uçak Teknolojisi

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Fakültelerin Uçak Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak ve uçak bakımı konusunda deneyim sahibi olmak.

Tusaş - Kazan

Meslek Yüksek

Okulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Uçak Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine

Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Sağlık

Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri

Ağız ve Diş Sağlığı

Doçent

1

1

Mikroorganizmalar ve nanopartiküller üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık

Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu

Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Doçent

1

1

Probiyotiklerin kolesterol giderimi üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık

Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve

Teknikleri

İlk ve Acil Yardım

Doçent

1

1

Sporcularda Statik ve Dinamik denge konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık

Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve

Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar

Teknikleri

Profesör

1

1

Hemoglobin ve transferrin polimorfizmi üzerine çalışmaları olmak

Sağlık

Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve

Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar

Teknikleri

Doçent

1

1

Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak ve DNA turnover enzimler üzerine çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri

Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Engellilerde spor konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri

Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Olimpik hazırlık üzerine çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri

Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Futbol eğitimi ve antrenmanı konusunda çalışmaları olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.