1. HABERLER

  2. İLAN

  3. MAHALLİ İLANLAR

  4. Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak- Güncellendi
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak- Güncellendi

Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak- Güncellendi

Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak- Güncellendi

A+A-

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 12 Ağustos 2020 tarihli ve 31211 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımına ilişkin ilanımız İPTAL edilmiştir.

İlan olunur.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında

Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday belirlenecektir. Rektörlüğümüz tarafından 14.09.2020-18.09.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yazılı ve 05.10.202009.10.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 (dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Proje Yöneticisi

 

 

Kıdemli Yazılım Uzmanı

Yazılım Uzmanı

Ağ Uzmanı

Sistem Uzmanı

1 Kişi (3 katına kadar)

1 Kişi (3 katına kadar) 3 Kişi (2 katına kadar)

 

 

2 Kişi (2 katına kadar)

2 Kişi (2 katına kadar)

Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

2) ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım Uzmanı Tam Zamanlı 2 Katına Kadar ( 3 Kişi)

1) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.

2) C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi biri ile nesne yönelimli programlama uygun en az bir proje bitirmek

3) Object Oriented Programming (OOP) ve Aspect Oriented Programming (AOP) konusunda tecrübe sahibi olmak

4) MVC ve diğer tasarım desenleri konusuna iyi derecede hakim olmak

5) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

6) Ekip çalışmasına yatkın ve birden fazla kişili ekiplerde çalışmış olmak,

7) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veya MySQL/MariaDB veritabanlarından en az biri ile çalışmış ve SQL bilgisine sahip olmak

8) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak,

9) TFS veya Git araçları ile çalışmış olmak

10) İş yönetim araçlarını etkileşimli bir şekilde kullanabilmek ve dokümantasyona (wiki, readme, kod yorumları vb.) önem vermek

11) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb...) hakkında bilgi sahibi olmak

12) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

13) jQuery, Ajax teknolojileri, CSS/CSS3, JavaScript, HTML/HTML5 gibi web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak

14) Web servisleri hakkında (REST, SOAP) bilgi ve tecrübe sahibi olmak

15) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak, Tercihen:

Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

Microsoft Certified Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

.Net Core, Spring veya Django/Web2Py frameworklerinden biri ile uygulama geliştirmek

Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak.

Mobile ve back-end geliştirebilmeye yatkın olmak.

Mobile ve front-end geliştirebilmeye yatkın olmak.

Proje Yöneticisi Tam Zamanlı 3 Katına Kadar ( 1 Kişi)

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak.

2) C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi biri ile nesne yönelimli programlama uygun en az bir kurumsal uygulama geliştirmiş olmak ve yönetmiş olmak

3) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

4) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak

5) MVC ve diğer tasarım desenleri konusuna iyi derecede hakim olmak

6) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak

7) Birim test, entegrasyon ve arayüz testleri hakkında tecrübe sahibi olmak

8) Veri ambarı ve iş zekası kavramlarına hakim olmak, iş zekası ürünleri kullanmış olmak

9) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde proje yönetmiş olmak,

10) Proje yönetim araçlarını etkileşimli bir şekilde kullanabilmek ve dokümantasyona (wiki, readme, kod yorumları vb.) önem vermek

11) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb...) hakkında bilgi sahibi olmak

12) En az bir projeyi analiz ederek, dokümante ettiğini ve uygulama yaptığını belgelemek

13) Yaptığı projenin performans test raporlarını belgelemek

14) Yaptığı projenin tamamlama raporlarını belgelemek

15) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında tecrübe sahibi olmak

16) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,

17) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

18) Çalıştığı projelerin satın alma, sözleşme konularını takip etmek

19) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

20) En az 2 (iki) yıl kıdemli yazılım uzmanı veya takım lideri pozisyonunda çalışmış olmak,

21) En az 6 kişilik bir ekibe liderlik etmiş olmak

22) Kurumsal birimlerin yazılım gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, kapsam dokümanı hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test senaryoları hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak konusunda tecrübeli olmak.

Tercihen:

PMI onaylı PMP sertifikasına sahip olmak.

MCSD: Application Lifecycle Management sertifikasına sahip olmak

Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

.Net Core, Spring veya Django/Web2Py frameworklerinden biri ile uygulama geliştirmek

Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak

SOA ve MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak

Redis, Hazelcast, MongoDB gibi Big Data araçları ile ilgili olmak

Docker sanallaştırma aracı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Agile yazılım metolojisi hakkında tecrübe sahibi olmak

Kıdemli Yazılım Uzmanı Tam Zamanlı 3 Katına Kadar ( 1 Kişi)

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak

2) C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi biri ile nesne yönelimli programlama uygun en az bir kurumsal uygulama geliştirmiş olmak

3) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

4) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak

5) Object Oriented Programming (OOP) ve Aspect Oriented Programming (AOP) konusunda tecrübe sahibi olmak,

6) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veya MySQL/MariaDB veritabanlarından en az biri ile çalışmış ve iyi derecede SQL bilgisine sahip olmak

7) MVC ve diğer tasarım desenleri konusuna iyi derecede hakim olmak

8) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak

9) Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS/CSS3, JavaScript, jQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

10) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak

11) Birim test, entegrasyon ve arayüz testleri hakkında tecrübe sahibi olmak

12) Veri ambarı ve iş zekası kavramlarına hakim olmak, iş zekası ürünleri kullanmış olmak

13) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde proje yönetmiş olmak,

14) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb...) hakkında bilgi sahibi olmak

15) En az bir projeyi analiz ederek, dokümante ettiğini ve uygulama yaptığını belgelemek

16) Yaptığı projenin performans test raporlarını belgelemek

17) Yaptığı projenin tamamlama raporlarını belgelemek

18) GIT, SVN, Visual Studio Team Services (TFS) konusunda tecrübeli olmak.

19) Windows ve linux servisleri bilgi ve deneyim sahibi olmak,

20) Kurumsal birimlerin yazılım gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, kapsam dokümanı hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test senaryoları hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak konusunda tecrübeli olmak

Tercihen:

MCSD (App Builder) veya eski eşdeğeri sertifikasına sahip olmak,

Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

Net Core, Spring veya Django/Web2Py frameworklerinden biri ile uygulama geliştirmek

Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak

SOA ve MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak

Redis, Hazelcast, MongoDB gibi Big Data araçları ile ilgili olmak

Docker sanallaştırma aracı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Workflow ve BMP hakkında bilgi sahibi olmak

Ağ Uzmanı Tam Zamanlı 2 Katına Kadar ( 2 Kişi)

1) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak

2) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik konularında tecrübeli,

3) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

4) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

5) Windows ve Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

7) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

8) Ağ trafiği yönetimi ve optimizasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak

9) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

10) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

11) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), VRRP, dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1 X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12) Yerinde bakım onarım ve destek hizmetleri verebilecek tecrübe sahibi olmak,

13) Kurum ağı kapsamında paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak

14) Linux sunucularında (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Debian 8 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

Tercihen:

GIAC Penetration Tester (GPEN) veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

PCNSE6 sertifikasına sahip olmak

Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

CCNP veya üzeri bir sertifikaya sahip olmak,

Cisco Certified Internetwork Expert Security (CCIE Security) sertifikasına sahip olmak

Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olmak

GIAC Certified Enterprise Defender (GCED) sertifikasına sahip olmak

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak

Certified Information Security Manager (CISM) sertifikasına sahip olmak

Offensive Security Exploitation Expert (OSEE) sertifikasına sahip olmak

GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester sertifikasına sahip olmak

Citrix veya benzeri web uygulama güvenlik duvarı hakkında bilgi sahibi olmak

Palo Alto güvenlik duvarı hakkında bilgi sahibi olmak

Sistem Uzmanı Tam Zamanlı 2 Katına Kadar ( 2 Kişi)

1) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak,

2) Windows ve Unix/Linux Sunucu İşletim Sistemlerinde tecrübeli olmak,

3) Etki alanı sunucusu Active-Directory sisteminde tecrübeli olmak,

4) Zimbra, LDAP, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Certification Autorithy (CA) konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

5) Windows ve Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6) IIS, Tomcat, Apache, Nginx vb. uygulama sunucuları yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

7) VB, WMI, POWERSHELL SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak,

8) Disk ünitelerinin (Storage) yönetimi konusunda deneyimli olmak,

9) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), Sanallaştırma yedekleme, Veeam Backup, SAN Switch, sanal ağ yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

10) SAN (Storage Area Network) konusunda deneyimli olmak,

11) Microsoft Cloud teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

12) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

13) Açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili olarak kurulum konfigürasyon sorun çözümleme konularında tecrübe sahibi olmak,

14) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

15) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

16) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

17) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

18) Microsoft Windows sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

19) Linux sunucularında (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Debian 8 ve üzeri) güvenlik açıklarına ve tehditlerine karşı pro-aktif güvenlik tedbirlerini uygulamış olmak

20) Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağ ve bilişim sistemi içerisinde kullanılan politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak

Tercihen:

MCSE, MCSE- SECURITY, MCSE WEB ADMINISTRATION sertifikaları ya da dengi Microsoft sertifikalarından en az birine sahip olmak,

Docker Container teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

Vmware certified professional - Data Center Virtualization (VCP4) veya üstü sertifikaya sahip olmak.

Debian, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden en az birinde çalışmış olmak,

Linux Shell Scripting bilgisine sahip olmak,

Git, SVN, Dockers, Zimbra konularında bilgi sahibi olmak,

LPI, RHCSA veya RHCSE sertifikalarından birine sahip olmak,

3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER:

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Adayların 2018 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.)

Adayların ÜDS ve YDS puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili puanların olmaması durumunda bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen ÜDS/YDS dengi puanı gösterir belge taratılarak sisteme yüklenecektir. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Adayların güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge veya belgeler sisteme taratılarak yüklenecektir.

Adayların Yazılım Geliştirme Konularındaki mesleki deneyimine ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeleri sisteme taratılarak yüklenecektir. (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacaktır.)

Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.

Adayların her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır ve adayların şartları taşıdığını belgelendirmesi mecburidir.

Adayların detaylı özgeçmişlerini (CV) sisteme yüklemesi gerekecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra görevli personeller tarafından başvuru evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak eksik veya hatalı evrak yüklenmesi durumunda başvurusu red edilecektir. "Başvurularım" ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Kabul Edildi" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru ilgili komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işlemleri 12.08.2020 - 26.08.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, ÖSYM tarafından yapılan 2018 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. ) sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı yazılı sınava kabul edilecektir.

Proje Y öneticisi 10 (on) Aday

Kıdemli Y azılım Uzmanı 10 (on) Aday

Yazılım Uzmanı 30 (otuz) Aday

Ağ Uzmanı 20 (yirmi) Aday

Sistem Uzmanı 20 (yirmi) Aday

5) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruların değerlendirilmesi sonucu yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 14.09.2020 - 18.09.2020 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yazılı sınav uygulanacaktır

05.10.2020 - 09.10.2020 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde sözlü/uygulamalı sınav uygulanacaktır.

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

6) SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI VE İŞE BAŞLAMA

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması alınarak atamaya esas puan belirlenecektir. Atamaya esas puanı 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil ve asil sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Başarılı olan adaylara ait listeler www.gazi.edu.tr adresinden yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

7) İŞE BAŞLAMA

Sınav sonucu ilan edilen listede asil olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere elektronik ortamda başvuru formuna eklenen belgelerin asılları ve istenilen belgeler ile birlikte Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06560 Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No:6/1 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

8) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 (312) 202 22 00

E-Posta: bidb@gazi.edu.tr

Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (312) 202 24 08

E-Posta: ozgur.inan@gazi.edu.tr 6198/1-1

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.