1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Hacettepe Üniversitesi 41 akademisyen alacak
Hacettepe Üniversitesi 41 akademisyen alacak

Hacettepe Üniversitesi 41 akademisyen alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

A+A-

...

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 22 Mart - 7 Nisan 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlıklara ve Enstitü Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

FAKÜLTE

ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Endodonti

Yrd. Doçent (1)

1

Ortodonti

Yrd. Doçent (2)

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Biyokimya

Doçent(3)

1

Klinik Eczacılık

Yrd. Doçent (4)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngiliz Dilbilimi

Yrd. Doçent (5) (6)

1

Psikoloji

Yrd. Doçent (7)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör (8)

1

Eğitim Yönetimi

Profesör (9)

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent(10)

1

Fizik Eğitimi

Doçent(11)

1

FEN FAKÜLTESİ

Aktüerya Bilimleri

Profesör (12)

1

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri

Profesör (13)

1

Uygulamalı Biyoloji

Doçent (14)

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Grafik

Profesör (15)

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör (16)

1

Resim

Profesör

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Hemşirelik Esasları

Yrd. Doçent (17)

1

Psikiyatri Hemşireliği

Yrd. Doçent (18)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Pazarlama

Doçent (19)

1

Maliye Teorisi

Yrd. Doçent (20)

1

Sayısal Yöntemler

Yrd. Doçent (21)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Uygulamalı Jeoloji

Profesör (22)

1

Mekanik

Yrd. Doçent (5)(23)

1

Nükleer Bilimler

Yrd. Doçent (5)(24)

1

Nükleer Teknolojiler

Yrd. Doçent (5)(25)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi

Yrd. Doçent (26)

1

TIP FAKÜLTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör (İngilizce) (5)(27)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (28)

1

TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi

Profesör (İngilizce) (5) (29)

1

İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (30)

1

Göğüs Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (5) (31)

1

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent (Türkçe) (32)

1

İç Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (33)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent (Türkçe) (34)

1

Radyasyon Onkolojisi

Doçent (İngilizce) (5) (35)

1

Biyoistatistik

Yrd. Doçent (İngilizce) (5) (36)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (37)

1

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (5) (38)

1

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (39)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (40)

1

 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

 

Doçent (41)

1

AÇIKLAMALAR

1 - Lazer taramalı mikroskop, apikal sızdırmazlık ve adezyon konularında deneyimli olmak.

2 - Temporomandibular eklemin üç boyutlu değerlendirilmesi konularında deneyimli olmak.

3 - Biyokimya alanında doktora derecesine sahip ve eczacı olmak, enzim kinetiği konusunda deneyimli olmak.

4 - Biyofarmasötik ve Farmakokinetik alanında doktora derecesine sahip ve eczacı olmak. İlaç ve/veya zehir bilgi hizmetlerinde deneyimli olmak.

5 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili birimlere atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

6 - İngiliz Dilbilimi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.

7 - Psikoloji Bölümü mezunu olmak, deneysel psikoloji alanında lisansüstü akademik dereceleri bulunmak ve psikofizyoloji alanında deneyimli olmak.

8 - Doçent unvanını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak.

9 - Doktora derecesini ve doçent unvanını Eğitim Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak. Öğretmen yetiştirme konusunda deneyimli olmak.

10 - Fen eğitiminde yapılandırmacı öğrenme ve süreç değerlendirme konularında deneyimli olmak.

11 - Doçent unvanını Fizik Eğitimi alanında almış olmak, fizik eğitiminde bilgisayar ortamında görselleştirme ve problem kurma konularında deneyimli olmak.

12 - Hayat sigortaları matematiği konusunda deneyimli olmak.

13 - Kategorik veri analizi konusunda deneyimli olmak.

14 - Coleoptera sistematiği ve adli entomoloji konularında deneyimli olmak.

15 - Elektronik oyun, kavram ve arayüz tasarımı konularında deneyimli olmak.

16 - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında sanatta yeterlik derecesine sahip olmak ve temel tasarım eğitimi konusunda deneyimli olmak.

17 - Hemşirelik Esasları alanında doktora derecesine sahip olmak, eğitimde standart hasta ve simülasyon yöntemleri konularında yurt dışı deneyime sahip olmak.

18 - Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak, psikodrama konusunda eğitim ve deneyim sahibi olmak.

19 - İşletme alanında lisans, Pazarlama alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

20 - Maliye alanında doktora derecesine sahip olmak.

21 - Sayısal yöntemler ve yöneylem araştırmaları alanında deneyimli olmak.

22 - Toprak kirliliği, temizleme yöntemleri ve jeolojik kökenli tehlikelerin bölgesel ölçekli değerlendirilmesi konularında deneyimli olmak.

23 - Kompozit, tekstil ve fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin sonlu eleman modellenmesi konularında deneyimli olmak.

24 - Nükleer Enerji Mühendisliği lisans diplomasına ve Termodinamik alanında doktora derecesine sahip olmak. Termodinamik alanında deneyimli olmak.

25 - Nükleer Enerji Mühendisliği lisans diplomasına ve doktora derecesine sahip olmak, nükleer yakıt çevrimi ve atık idaresi konularında deneyimli olmak.

26 - Lisans eğitimini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Gelişimi alanında tamamlamış olmak, ev temelli erken müdahale konusunda deneyimli olmak.

27 - İleri Nörolojik Bilimler doktora derecesine sahip olmak.

28 - Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yandal Uzmanı olmak, Hemofili konusunda uluslararası sertifika sahibi olmak.

29 - Toraks cerrahisi konusunda en az 2 yıllık yurt dışı eğitime sahip olmak.

30 - Gastroenteroloji Uzmanı olmak. Karaciğer nakli sonrasında gelişen bilier sorunların ERCP ile tedavisi konularında deneyimli olmak.

31 - İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Uzmanı olmak. Erişkin kistik fibrosis hastalarının tedavisi konularında deneyimli olmak.

32 - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, kemik iliği nakil hastalarında gelişen enfeksiyonlar konusunda en az 1 yıllık yurt dışı deneyimi bulunmak.

33 - Nefroloji uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası board sınavlarında başarı belgesine sahip olmak.

34 - Pediatrik Ortopedi’de navigasyon destekli korreksiyon osteotomileri konularında deneyimli olmak.

35 - Tıp Doktoru ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak.

36 - Biyoistatistik alanında doktora derecesine sahip olmak. Yaşam çözümlemesi konusunda deneyimli olmak.

37 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak.

38 - Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavi yanıtı ve genetik boyutları konularında deneyimli olmak.

39 - Romatoloji Uzmanı olmak. Kapilleroskopi konusunda deneyimli olmak.

40 - Tıp Doktoru ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak. Klinik mikrobiyoloji laboratuvar yönetiminde deneyimli olmak.

41 - Yabancı dil olarak Türkçe öğretim alanında deneyimli olmak.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.