İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini,  bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile,

2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile,

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

Kent ve Çevre Jeolojisi alanında uzmanlaşmış olmak

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

Yapı Malzemesi ve Betonarme alanında uzmanlaşmış olmak

Mimarlık

Doçent

1

Koruma, Restorasyon, Yenileme alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Mühendislik mezunu olup, Endüstri Mühendisliği alanında uzmanlaşmış olmak

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

İşletme Temel alanında Doçent unvanına sahip olup, Endüstri Mühendisliği alanında uzmanlaşmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Sayısal Yöntemler- Yöneylem konusunda uzmanlaşmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Yüksek lisans veya doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Yüksek lisans veya doktorasını Endüstri Mühendisliği ya da İşletme alanında yapmış olmak

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği Temel Alanında Doçent unvanını sahip olup, Doçentlik sonrası Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmış ve Mühendislik Bilimi temel alanında özgün makale ya da bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

2

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından herhangi birisinde asgari doktorasını yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Profesör

1

Yüksek lisans veya doktora eğitimini odyoloji alanında tamamlamış olmak veya tıp fakültesi mezunu olup, Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığını almış olmak.

Odyoloji

Doçent

1

Yüksek lisans veya doktora eğitimini odyoloji alanında tamamlamış olmak veya tıp fakültesi mezunu olup, Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığını almış olmak.

Odyoloji

Yardımcı Doçent

3

Yüksek lisans veya doktora eğitimini odyoloji alanında tamamlamış olmak veya tıp fakültesi mezunu olup, Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığını almış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Doçentliğini Fizyoterapi veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını bu alanda yapmış olmak

Sosyal Hizmet

Profesör

1

Sosyal Hizmet alanında doçentlik belgesi almış olmak.

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

Okul öncesi veya çocuk gelişimi lisans mezunu olup, aynı alanlarda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Psikoloji, Klinik Psikoloji, Psikiyatri alanlarının birinde uzmanlaşmış olmak.

Sosyoloji

Profesör

1

Sosyoloji / Toplum Bilim alanında doktora yapmış olmak

Sosyoloji

Doçent

1

Sosyoloji / Toplum Bilim alanında doktora yapmış olmak

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

Sosyoloji / Toplum Bilim alanında doktora yapmış olmak

Grafik Tasarımı

Profesör

1

Grafik Sanatlar alanında sanatta yeterliliğe sahip olmak.

Grafik Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

Resim alanında sanat yeterliliğe olup, grafik tasarımı alanında uzmanlaşmış olmak.

Grafik Tasarımı

Yardımcı Doçent

2

Grafik Tasarımı alanında doktora veya sanatta yeterliliğe sahip olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema

Profesör

1

Radyo televizyon, sinema, halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık, medya ve ya iletişim çalışmaları alanlarında doktora yapmış olmak

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doçent

1

Radyo televizyon, sinema, halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık, medya ve ya iletişim çalışmaları alanlarında doktora yapmış olmak

Radyo, Televizyon ve Sinema

Yardımcı Doçent

3

Radyo televizyon, sinema, halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık, medya ve ya iletişim çalışmaları, gazetecilik alanlarında doktora yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon

Profesör

1

Spor Bilimleri Temel Alanında Doçent unvanını sahip olup,  Doçentlik sonrası Beden Eğitimi ve Spor alanında çalışmış ve Spor Bilimi temel alanında özgün makale ya da bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Rekreasyon

Doçent

1

Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Bilimleri Temel Alanında Doçentlik unvanını almış olmak

Rekreasyon

Yardımcı Doçent

2

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültelerinden mezun olmak; Beden Eğitimi ve Spor, Antrenman Bilimleri, Spor  Yönetim Bilimleri ve Sporda Psiko-sosyal alanlarından herhangi birisinde doktorasını yapmış olmak.

Rekreasyon

Yardımcı Doçent

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi

Profesör

1

Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doçentlik unvanına sahip olmak

Gastronomi

Doçent

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Mühendisliği alanlarında doçentlik unvanına sahip olmak

Gastronomi

Yardımcı Doçent

3

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Mühendisliği bölümlerinde doktora yapmış olmak

Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

Yardımcı Doçent

3

Gastronomi, Yiyecek İçecek, Gıda Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak.

Sivil Hava Kabin Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

İşletme alanında uzmanlığını almış olmak ve sivil havacılık sektöründe çalışmış olmak.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

Lisansüstü eğitimini Ulaştırma alanında tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Odyometri

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

Radyoterapi

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

Sosyal Hizmetler

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi mezunu olup, Halk Sağlığı veya Psikiyatri alanında uzmanlığını almış olmak.

Diyaliz

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, genel cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak. Böbrek tansplantasyon ve periton diyalizi alanlarında deneyimli olmak

Diyaliz

Yardımcı Doçent

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

Fizyoterapi

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

Patoloji Laboratuvarı

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

Patoloji Laboratuvarı

Yardımcı Doçent

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

Yardımcı Doçent

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Anestezi

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, anesteziyoloji ve reanimasyon alanında uzmanlığını almış olmak.

Ameliyathane Hizmetleri

Doçent

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, genel cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Ameliyathane Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, genel cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.