1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

A+A-

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Eczacılık

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasotik Kimya

Yrd. Doç.

3

1

Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak. Antikanser bileşiklerin sentez ve biyoaktiviteleri konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

2

İslami İlimler

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Yrd. Doç.

4

1

İslam Felsefesinde Metafizik alanında ve İbn Rüşd hakkında çalışmaları olmak.

3

Diş Hekimliği

Klinik Bilimleri

Pedodonti

Yrd. Doç.*

1

1

Çocuk Diş Hekimliği alanında uzmanlık yapmış olmak, Kök Hücre Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak. Mmp polimorfizmleri ile Diş Çürüğü arasındaki ilişki ile ilgili çalışmış olmak. Williams Sendromu ile ilgili araştırma yapmış olmak.

4

İ.İ.B.F.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanına sahip olup sivil toplum kuruluşları kapsamında yönetim ve organizasyon, bilişim teknolojileri, insan kaynakları yönetimi, stres ve performans değerleme konularında çalışmaları bulunmak.

5

İ.İ.B.F.

İktisat

İktisat Politikası

Yrd. Doç.

1

1

İktisat Bölümü mezunu olup doktora derecesini İktisat Bölümünden almış olmak, teşvik politikalarının etkinliği, Türkiye'de bölgesel kalkınma sorunları ve kamu harcamaları konularında çalışmaları bulunmak.

6

Mühendislik ve Mimarlık

Biyomedikal Mühendisliği

Doku Mühendisliği

Yrd. Doç.*

1

1

Fiziko Kimya alanında doktora yapmış olmak. Biouyumlu silika bazlı inorganik/organik kompozit nanoparçacık geliştirilmesi ve biyomedikal uygulamaları konusunda tecrübeye ve yayınlara sahip olmak.

7

Mühendislik ve Mimarlık

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomekanik

Yrd. Doç.*

1

1

Hesaplamalı biyomekanik alanında doktora yapmış olmak. MR destekli ultrasonik terapi sistemleri konusunda tecrübeye ve yayınlara sahip olmak.

8

Mühendislik ve Mimarlık

Mekatronik Mühendisliği

Bilgisayar Destekli Tasarım

Yrd. Doç.*

2

1

Mekatronik Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden doktarasını tamamlamış olmak. Mikro sistemlerin ve mekanizmaların dinamik analizi ve tasarımı konularında çalışmalara sahip olup bu çalışmaları uluslararası ölçekli yayınlarla kanıtlayabiliyor olmak.

9

Mühendislik ve Mimarlık

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme

Yrd. Doç.*

1

1

Makina Mühendisliği alanında Lisans ve Doktora eğitimi almış olmak.

Şekil Hafızalı Alaşımlar üzerine yayın ve çalışmalar yapmak.

10

Mühendislik ve Mimarlık

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Üretim ve Rezarvuar

Yrd. Doç.*

3

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümünde yapmış olmak.

11

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Hemşirelik Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. Romatoloji Hemşireliği ve Onkoloji Hemşireliği alanında çalışmaları bulunmak.

12

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Yrd. Doç.

3

1

Yüksek lisans ve doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak, - Hemşirelik eğitiminde hibrit simülasyon konusunda doktorasını yapmış olmak ve hemşirelik eğitiminde simülasyon konusunda çalışma yapmış olmak.

13

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

1

"Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak, Nörolojik ve Romatolojik Rehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak".

14

S.B.B.F.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

1

"Doktora ve Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanından almış olmak"

15

S.B.B.F.

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

1

"Kent, toplumsal hareketler ve gençlik sosyolojisi konularında çalışmış olmak".

16

S.B.B.F.

Türk İslam Arkeolojisi

Türk İslam Arkeolojisi

Doçent

1

1

"Mimar olmak ve arkeolojik alanların korunması ve restorasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak".

17

Su Ürünleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

Amonyak ve Nitritin Balıklar üzerine Toksik Etkileri ve Sucul Ortamdan Uzaklaştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

18

Tıp

Dahili Tıp

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

"Palyatif bakım ve Eğitim Aile Sağlığı Merkezi uygulamalarında deneyimli olmak"

19

Tıp

Dahili Tıp

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

"İç hastalıkları Uzmanı ve Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı olmak, Psiko Onkoloji ve Hepatosellüler Kanser konularında yayınlanmış çalışmaları olmak".

20

Tıp

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

"Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak".

21

Tıp

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

"Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak".

22

Tıp

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç

2

1

"Pediatrik hematoloji yan dal uzmanı olmak. Pediatrik kemik iliği nakli merkez sorumlusu olmak için sertifikaya sahip olmak".

23

Tıp

Dahili Tıp

Adli Tıp

Yrd. Doç.

2

1

"Adli genetik üzerine Ulusal veya Uluslararası dergilerde çalışması olmak".

24

Tıp

Cerrahi Tıp

Genel Cerrahi

Yrd. Doç

3

1

Türk Cerrahi Derneği yeterlilik belgesi olmak. Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak. Laparoskopik kolorektal cerrahi deneyimi ve konuyla ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayını olmak".

25

Turizm

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Yrd. Doç.*

2

1

Turizm işletmeciliği alanında lisans ve doktora yapmış olmak. Turist rehberliği ruhsatnamesine ve seyahat acentaları enformasyon memurluğu belgesine sahip olmak. Bizans ikonları, sürdürülebilir turizm, sosyal turizm, kültürel miras, erişilebilir turizm konularında çalışma yapmış olmak. Eğitim dili %100 İngilizce olan Ulusal bir Yükseköğretim Kurumunda en az 2 dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak.

Diğer Şartlar:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olması zorunludur.

5 - Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının "Eczacılık Fakültesi mezunu" olması zorunludur.

6 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 Adet Cd'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

7 - Doçent Kadrosuna başvuracaklar, Dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 Adet Cd'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

8 - Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 Adet Cd'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. Maddesinin (B) fıkrasının 2 Numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmaları şarttır.

9 - Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

10 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri Ve Uygulama Esasları'na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu İlana İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.