1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine atamalar yapıldı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine atamalar yapıldı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Büyükelçi atamaları kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına, Danıştay Eski Başkanı Zerrin Güngör atandı.

A+A-

Yeni Başkan ve üyelerin atamasına dair Kararname 10 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Biri başkan olmak üzere 11 atama yapıldı. Başkanlığa Danıştay eski Başkanı Zerrin Güngör getirildi. Eski Kurul üyelerinden dördü yeniden atandı. Yeniden atanan üyelerin üçü hukuk biri ise SBF mezunudur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör, üyeliklere ise Faruk Nafiz Özak, İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile Kutbettin Arzu atandı.

Kurulun başkanlığını bu atamaya kadar eski TBMM Başkanı Köksal Toptan yürütüyordu.

at01-001.png

Zerrin Güngör (Danıştay eski Başkanı)

20.03.1955 tarihinde Kırşehir'de doğmuştur. Kırşehir Lisesini bitirmiş, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1976 yılında mezun olmuştur. Maliye Bakanlığı Vergiler Temyiz Komisyonu Raportörlüğü, Bolu ve Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulunmuş, 05.06.1985 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliğine, 15.10.1999 tarihinde Danıştay Savcılığına atanmıştır. 12.06.2008 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 12.06.2012 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Başkanvekilliğine, 18.07.2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilmiştir. 2013-2016 yılları arasında Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliğininin Dönem Başkanlığını yürütmüştür. 11.07.2017 tarihinde yeniden Danıştay Başkanlığına seçilen ve 20.03.2020 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılan Sayın GÜNGÖR evli ve iki cocukludur.

Faruk Nafız Özak /Eski Bakan)

19 Nisan 1946'da Trabzon'da doğmuştur. 2005-2009 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini 2009-2011 yılları arasında sürdürmüştür.

İbrahim Karaosmanoğlu (Eski Belediye Başkanı)

1952 yılında Kocaeli'nde doğmuştur. İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapmıştır.

2004-2019 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştır.

Ahmet Karayiğit (Önceki dönemde de Kurul üyesi idi)

1952 tarihinde Hatay/Dörtyol'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977 Şubat döneminde mezun oldu.
İskenderun Adli Yargı Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Karayiğit, sırasıyla Pervari, Ardahan, Çamlıhemşin ve Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı, Vezirköprü, Çanakkale, Gaziantep ve Balıkesir olmak üzere 20 yıl Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.
15/04/2007 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Karayiğit, Yargıtay; 19. Hukuk Dairesi ve 3. Ceza Dairesi Üyesi olarak görev yaptı.
25/10/2010-25/10/2014 tarihleri arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği görevinde bulundu.
27/11/2014 tarihinde Yargıtay Üyeliği uhdesinde kalmak üzere Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
26/05/2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile ek görev olarak Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliğine atanmış olup halen bu görevlerine devam etmektedir.

Ömer Faruk DOĞAN (Önceki dönemde de Kurul üyesi idi)

1948 yılında Yozgat'ta doğdu.
1972 yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1973 yılında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörlüğünde göreve başladı. 1975-1981 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişliği görevinde bulundu.
1981-1990 yıllarında tekrar Milli Emlak Kontrolörlüğü ve Milli Emlak Baş Kontrolörlüğü görevinde, bu arada kısa süre Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcılığı (İdari) görevinde bulundu.
22.11.1990 tarihinde Sayıştay Üyeliğine seçildi. 2009-2013 yıllarında Sayıştay 8.Daire Başkanlığı görevinde bulundu. 15.05.2013 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.
26.05.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliği'ne atandı.

Esengül Civelek (Eski Müsteşar)

1958'de Aydın'da doğdu.
1980 yılında Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Meslek Memurluğunda göreve başladı.

Mali İşler Uzmanı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Yardımcısı, Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Mali İşler ve Personel Grup Başkan Vekili olarak, Uluslararası Haber Ajansı A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'de Eğitim Müdür Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.

2005 - 2010 tarihleri arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde Genel Müdür olarak görev yaptı. 2010 - 2011 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, 2011- 2014 tarihleri arasında Yalova Valiliği, 2014 - 2017 tarihleri arasında Kırklareli Valiliği, 13 Haziran 2017 Muğla Valiliği görevlerinde bulundu.

Halil İbrahim Akça (Eski Müsteşar)

1963 yılında Sivas'ta doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1989 yılında Planlama Uzman Yardımcısı olarak işe başladı. 1992-1994 yılları arasında ABD'de University of Delaware'de Ekonomi Master'ı yaptı ve 1996 yılında Planlama Uzmanı oldu. Master araştırmasını Bütçe Açıklarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi, Uzmanlık Tezini ise Türkiye'de Döviz Kurunun Belirleyicileri konusunda yaptı.

DPT'deki çalışma süresince önce Haberleşme Sektörü uzmanı, daha sonra da Proje Analiz Uzmanı olarak çalıştı. 1996-1997 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı olarak ve 1997 yılında Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. DPT'de uzman olarak çalıştığı 1997-2002 yılları arasında Proje Döngüsü Yönetimi konusunda çeşitli araştırmalar ve yarı zamanlı eğitmenlik yaptı.

2002-2008 yılları arasında DPT'de Müsteşar Yardımcılığı,aynı zamanda Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu Üyeliği, Türkiye Cumhuriyeti adına KKTC Teknik Heyet Başkanlığı ve Ocak 2009-Haziran 2009 tarihleri arasında DPT Müsteşarlığı görevlerini yaptı. 10 Şubat 2011 tarihinde KKTC Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı ve 1 Nisan 2011 - 24 Temmuz 2015 tarihleri arasında bu görevi yürüttü. 13 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla 3 yıllığına Ekonomik İşbirliği Teşkilatı genel sekreteri olmuştur.

Tevfik Ziyaeddin Akbulut (Önceki dönemde de Kurul üyesi idi)

12 Nisan 1949'da Bulgaristan Kırcali'de doğdu. Babasının adı Tevfik, annesinin adı Adile'dir.
Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde yaptı.
Ulus, Cihanbeyli, Atabey, Şavşat, Çivril, Elmalı Kaymakamı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ve Bakan Danışmanı oldu. İçişleri Bakanlığı Bakanlık Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Şanlıurfa, Konya ve Merkez Valiliği görevlerine atanarak bu görevleri yürüttü.
22 ve 23. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 24. Dönemde Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Başkanı oldu.

Erkan İbiş (Eski rektör)

1958'de Trabzon'da doğdu.
1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1982-1984 yılları arasında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zorunlu hizmet yaptı. 1985 yılında Nükleer Tıp dalında araştırma görevlisi olarak Ankara Üniversitesi'nde 1989 yılında Uzman, 1991'de doçent ve 1997'de profesör oldu. 6 Ağustos 2012'de Ankara Üniversitesi rektörü olmuş ve bu görevi 14 Ağustos 2020 tarihine kadar sürdürmüştür.

Fatih Uşan (Önceki dönemde de Kurul üyesi idi)

1968 yılında Ankara'da doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi.
1991-1993 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk bölümünde Yüksek lisansını yaptı. 1993-1997 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk bölümünde Doktorasını yaptı.
2011 yılından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Kurucu Dekan olarak atandı. 2012 yılından bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yüksek Hakem Kurulu Üyeliği görevini yürtüyor. 2013'tan bu yana da Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi

Kutbettin Arzu (Eski Bakan)

1955 yılında Diyarbakır'da doğdu.
TBMM XXIII. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak görev yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunudur. Daha sonra yüksek lisansını da yine aynı bölümde tamamladı. 2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. 2009 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi fakat seçimi kazanamadı. 28 Ağustos 2015 tarihine kadar Tarım Bakanlığı Yardımcılığı görevini yürüttü. 28 Ağustos 2015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atandı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.