1. HABERLER

  2. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

A+A-

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 6.2.1.2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6.2.1.3 üncü maddesi eklenmiş, 6.2.2 ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 6.2.3, 6.2.4 ve 6.2.5 inci maddeleri alt maddeleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

6.2.1.3. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilik niteliğini haiz aday ve istekliler, 4734 sayılı Kanunun 4üncü maddesindeki yerli istekli tanımı gereğince yerli istekli kabul edilecektir.”

6.2.2. Yerli malı belgesi

6.2.2.1. İstekli tarafından teklif ettiği malın yerli malı olduğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıtarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.”

MADDE 2  Aynı Tebliğin 13.1.1.1 inci maddesinin son cümlesinden sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak idareler tarafından rekabeti sağlamak üzere işin yapılacağı birden fazla yerde de ilan yapılabilir.”

MADDE 3  Aynı Tebliğin 58.3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,”

MADDE 4  Aynı Tebliğin 78.22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ücretler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile engelli işçi ücreti” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 78.28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

78.28. İsteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla idarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacaktır. İdareler tarafından İş Kanununda belirtilen asgari oranının üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılması da mümkündür. İstekliler tarafından ihale dokümanındaöngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedelleri oluşturulacaktır. İlgili mevzuatında engelli işçi çalıştırılmasını kısıtlayan hükümler saklıdır.”

MADDE 6  Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 5  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 7  Bu Tebliğ 19/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8  Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2009

27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

27800 - 6. Mükerrer

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

7-

15/7/2012

28354

8-

13/8/2012

28383

9-

13/4/2013

28617

10-

23/8/2013

28744

11-

24/9/2013

28775

12-

28/11/2013

28835

13-

25/12/2013

28862

14-

7/6/2014

29023

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.