1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. Kamuda Atama Furyası - 5 Mayıs 2016 tarihli atama kararları
Kamuda Atama Furyası - 5 Mayıs 2016 tarihli atama kararları

Kamuda Atama Furyası - 5 Mayıs 2016 tarihli atama kararları

Kamuda Atama Furyası - 5 Mayıs 2016 tarihli atama kararları

A+A-

ATAMA KARARLARI

2016/8523 Boş Bulunan İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliğine, Dr. Ahmet Sabri EROĞLU'nun Atanması Hakkında Karar

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2016/179

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeliBaşbakanlık Müşavirliğine Saliha ERKUL'un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan yürütür.


Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2016/193

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Diyanet işleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Kemal ULUDAĞ'm atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan yürütür.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/196

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Uşak Aile ve'Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa PELTEK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.


Bilim, Sanai ve Teknoloji Bakanlığından:

1- Açık bulunan 6 ncı derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları İlker TURA, Serhun MISIRLIOĞLU, Himmet AKKAYA, Nurullah DEMİRK1RAN, Cengizhan TÜRK, Seyhan BAYRAMCI, Fatih ÇELİK, Gülsün GÜMÜŞBOĞA TOKAÇ ve Adem Afşin ULU'nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36-A/ll, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/231

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dr. Abdullah ÇALIŞKAN'm atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 mcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/59

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu , ve +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcısı İsmail YILMAZ'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Emine ÇİFT'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 mcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- ,Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/63

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Songül OZAN'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.


Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/64

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına, Kemal Onur ÖZÇERİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Dışişleri Bakam yürütür.

04/05/2016

 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Muhittin Ahmet YAZAL'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.


Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/138

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığına, Haldun TEKNECİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.


Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/139

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına, Gökhan TURAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Dışişleri Bakanı yürütür.

04/05/2016

 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına, Korhan KARAKOÇ'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.


Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/141

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Çevre ve İklim Değişikliği Genel Müdür Yardımcılığına, Özlem Gülsün ERGÜN ULUEREN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/153

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İbrahim YILDIZ'm atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Muhammed ADAK'm atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/184

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Tuğrul KAYNARCA'nm atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakam yürütür.


İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/156

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Fatih AKIN'm atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Karan İçişleri Bakam yürütür.


Milli Eğitim Bakanlığından:

 

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Nazif YILMAZ'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür.


Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/189

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Bülent ÇİFTCİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.


Orman ve Su İsleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/163

i: .A-Çtk bu^unan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Halil ÜRÜN'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

03/05/2016

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.