1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF

DOÇ

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sosyal Hizmet Bölümü

 

 

 

 

Sosyal Hizmet

 

1

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Doçenti olup, yaşlı ve engelliler konusunda çalışmaları olmak.

Sosyal Hizmet

 

1

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Doçenti olup, genç tüketiciler konusunda çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Bölümü

 

 

 

 

Sınıf Öğretmenliği

 

1

 

Sınıf Öğretmenliği doçenti olup, Hayat Bilgisi Öğretiminde çalışmaları olmak.

Sınıf Öğretmenliği

 

 

1

İlköğretim Anabilim Dalı Doktoralı olup, Bilimin Doğası üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktoralı olup, Vatandaşlık Bilinci konusunda çalışmaları olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

1

Kimya Öğretmenliği lisans mezunu olup, Biyokimya Bilim Dalında doktoralı olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

 

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı doktoralı olup, Okul Psikolojik Danışmanlarının danışma öz yetkinlikleri üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Yön, Tef., Plan. ve Ekonomisi

 

 

1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı doktoralı olup, Örgütsel sessizlik ve liderlik stilleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor

 

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçenti olup, Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programlarında çalışmaları olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veteriner Hekimliği Temel Bil. Böl.

 

 

 

 

Anatomi

 

1

 

At anatomisi üzerine stereolojik çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

İşletme Bölümü

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon

 

1

 

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalışmış olmak.

Maliye Bölümü

 

 

 

 

Bütçe ve Mali Planlama

 

 

1

Maliye Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olup, Maliye Politikası alanında çalışmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih Bölümü

 

 

 

 

Ortaçağ Tarihi

 

1

 

Anadolu’da Sosyal ve Kültürel Hayat, Tasavvufi İnanç Grupları ve Halk İslamı üzerinde çalışmış olmak.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 

 

 

 

İngilizce Mütercim Tercümanlık

 

 

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Biyoloji Bölümü

 

 

 

 

Botanik

1

 

 

Kombucha ve doğa mantarlarının kültürel incelemeleri ilemakrofungusların Fusarium türlerine karşı antifungal çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Metalurji ve Malz. Müh. Bölümü

 

 

 

 

Seramik

 

 

1

Seramik alanında çalışma yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

Bilgisayar Yazılımı

 

 

1

Görme Engelliler için web tabanlı çalışma yapmış olmak. Network üzerine yayınları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

 

 

Tıp Fizyoloji alanında doktora belgesi olmak, Kafatabanı anatomisi konusunda kadavra çalışmaları olmak.

Genel Cerrahi

 

 

1

Sekonder peritonitte planlı abdominal onarımın sonlandırılma kararında c-reaktif protein, ıl-6, leptin, kortizol ve caspase-3’ün etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

1

Sirküler fiksatörlerin kırık kaynaması üzerine çalışma yapmış olmak. Erişkin Radius Distal uç kırıkları konservatif tedavisi üzerinde çalışmaları olmak. Halluks valgus hastalığının konservatif tedavisi üzerinde çalışma yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

1

Artroskopik Diz Ceerahisinde İntraartiküler UygulananLevobupivakain, Morfin ve Tramadol KombinasyonlarınınPostoperatif Analjezik Etkinliklerinin Karşılaştırılması üzerine çalışması olmak.

Göz Hastalıkları

 

 

1

Göziçi lenslerinde tilt ve desantralizasyon hakkında çalışmalar yapmış olmak. Yüksek irtifanın göz içi basıncına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

1

CABG (KORONER ARTER BAYPAS) ameliyatlarıyla ilişkili ritim bozuklukları ve tedavileri konusunda çalışma yapmış ve en az 4 yıllık uzmanlık deneyimi olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1

 

 

Algoloji uzmanı olmak ve girişimsel ağrı tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak, Nörofizyoloji ile ilgili deneyimi olmak. Romatizmalhastalıklarda tendonlar ve entezal bölgelerdeki patolojilerin ultrasonografi ile araştırılması ile ilgili çalışması olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

1

 

Nörofizyoloji ile ilgili deneyimi olmak, El rehabilitasyonu ile ilgili deneyimi olmak, Fibromiyalji hastalarında aerobik kapasite, d vitamini düzeyleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

 

1

“Üst ekstremite tutulumu olan serebral palsili olgularda botulinumtoksin tip A enjeksiyonu ve rehabilitasyon sonuçları” konusunda çalışma yapmış olmak.

Radyoloji

 

 

1

Kontrast maddenin MR spektroskopi üzerine etkisi alanında çalışması bulunmak.

İç Hastalıkları

 

 

1

Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak ve nutrisyon deneyimi olmak. Akciğer kanserinde BRCA 1 ve Ksantin oksidoredüktaz ın prognozlailişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

BEDEN EĞT. VE SPOR Y.O.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

 

 

Hareket ve Antrenman Bilimleri

 

 

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktoralı olup, Voleybol 3. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak.

Hareket ve Antrenman Bilimleri

 

 

1

Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktoralı olup, Basketbol 4. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Tefsir

1

 

 

Kur’an İlimleri ve Tarihi, Semantiği, Kur’an’ı Anlama Metodolojisine ilişkin çalışmaları bulunmak.

Tefsir

 

 

1

Kütüb-i Sitte’deki Tefsir Bölümleri alanında doktora yapmış olmak.

Hadis

 

 

1

Ahlak hadislerinin düşünce ve davranış eğitimindeki yerleri ve rivayet değerleri üzerine doktora yapmış olmak.

Hadis

 

 

1

İslam âlimlerinden el-Cessâs’ın Hadis anlayışı üzerine doktora yapmış olmak.

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

 

 

1

Kelam bilgi kaynakları üzerine doktora yapmış olmak.

Fıkıh

 

 

1

İslam Ceza Hukuku alanında ve Ceza’nın amacı konusunda doktora yapmış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

İslam Felsefesi

 

 

1

Mantıkta Diyalektik üzerine doktora yapmış olup, Felsefe-Mantık öğretimine ilişkin çalışmaları bulunmak.

KIRIKKALE M.Y.O

Kimya ve Kimyasal İşleme Tekn. Böl.

 

 

 

 

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

 

1

 

Metal nanoparçacıklar ve kanda glikoz ölçümü için sensörgeliştirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

 

 

TOPLAM

4

9

25

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.