1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi alıyor

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi alıyor

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi alıyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden alım ilanı.

A+A-

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen İnsan Kaynakları
Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

FAKÜLTESİANABİLİM DALIÜNVANIADEDİÖZEL ŞARTLAR
Diş HekimliğiOrtodontiProfesör1Doçentliğini Ortodonti alanından almış
olmak.
Sağlık
Bilimleri
Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri
Profesör1Uzmanlığını ve Doçentliğini Kulak
Burun Boğaz alanından almış olmak.

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER.
1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe,
2- YOK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.
3- Onaylı Kimlik Kartı.
4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı Kamu Kurumu için alınan belge)
9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
10- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.
11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1adet dosya ve PDF formatında 4 adet CD veya USB belgesi
12- İlan fotokopisi
BAŞVURU ADRESİ: İrtibat Bürosu: Avrupa Meslek Yüksekokulu
Ahmet Haşim Sokak No: 5/1 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.avrupa.edu.tr

FAKÜLTESİANABİLİM DALIÜNVANIADEDİÖZEL ŞARTLAR
Diş HekimliğiAğız Diş ve Çene CerrahisiDoçent1Doktora ve Doçentliğini Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanından almış olmak.
Sağlık BilimleriHemşirelik ve Sağlık HizmetleriDoçent1Uzmanlık ve Doçentliğini Göğüs Hastalıkları alanından almış olmak.

DOÇENTLİK KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER,
1. Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe (www.avrupa.edu.tr adresinde mevcut.)
2. YOK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.
3. Onaylı Kimlik Kartı.
4. İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
6. Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
8. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı Kamu Kurumu için alınan belge)
9. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
10-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.
11. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1adet dosya ve PDF formatında 4 adet CD veya USB.
12. İlan fotokopisi
BAŞVURU ADRESİ: İrtibat Bürosu: Avrupa Meslek Yüksekokulu
Ahmet Haşim Sokak No: 5/1 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.avrupa.edu.tr

FAKÜLTESİANABİLİM DALIÜNVANIADEDİÖZEL ŞARTLAR
Diş HekimliğiProtetik Diş TedavisiDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanından almış olmak.
Diş HekimliğiProtetik Diş TedavisiDr. Öğr. Üyesi2Doktorasını veya uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanından almış olmak.
Diş HekimliğiDiş Hastalıkları ve
Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi)
Dr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanından almış olmak.
Diş HekimliğiDiş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi)Dr. Öğr. Üyesi2Doktorasını veya uzmanlığını Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi) alanından almış olmak.
Diş HekimliğiEndodontiDr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanından almış olmak.
Diş HekimliğiEndodontiDr. Öğr. Üyesi2Doktorasını veya uzmanlığını Endodonti alanından almış olmak.
Diş HekimliğiOrtodontiDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını Ortodonti alanından almış olmak.
Diş
Hekimliği
OrtodontiDr. Öğr.
Üyesi
1Doktorasını veya uzmanlığını
Ortodonti alanından almış olmak.
Diş
Hekimliği
Ağız Diş ve Çene
Radyolojisi
Dr. Öğr.
Üyesi
1Uzmanlığını Diş Hastalıkları ve
Tedavisi alanından almış olmak.
Diş HekimliğiAğız Diş ve Çene RadyolojisiDr. Öğr. Üyesi2Doktorasını veya uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanından
almış olmak.
Diş
Hekimliği
Çocuk Diş HekimliğiDr. Öğr.
Üyesi
1Doktorasını Pedodonti alanından
almış olmak.
Diş HekimliğiÇocuk Diş HekimliğiDr. Öğr. Üyesi2Doktorasını veya uzmanlığını Çocuk Diş Hekimliği alanından almış olmak.
Diş HekimliğiPeriodontolojiDr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Periodontoloji alanından almış olmak.
Diş HekimliğiPeriodontolojiDr. Öğr. Üyesi2Doktorasını veya uzmanlığını Periodontoloji alanından almış olmak.
Diş HekimliğiAğız Diş ve Çene CerrahisiDr. Öğr. Üyesi2Doktorasını veya Uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanından almış olmak.
Sağlık BilimleriHemşirelik ve Sağlık HizmetleriDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanından almış olmak.
Sağlık BilimleriHemşirelik ve Sağlık HizmetleriDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını Genel Cerrahi alanından almış olmak.
Sağlık BilimleriHemşirelik ve Sağlık HizmetleriDr. Öğr. Üyesi1Hemşirelik Lisans mezunu olup Yüksek lisansını Hemşirelikte Yönetim alanında, Doktorasını Sağlık
Yönetimi alanında yapmış olmak.
Sağlık
Bilimleri
Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri
Dr. Öğr.
Üyesi
1Uzmanlığını Beyin ve Sinir Cerrahisi
alanından almış olmak.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe (www.avrupa.edu.tr adresinde mevcut.)
2. YOK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.
3. Onaylı Kimlik Kartı.
4. İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
6. Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
8. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı Kamu Kurumu için alınan belge)

9. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
10-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.
11. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1adet dosya ve PDF formatında 4 adet CD veya USB.
12. İlan fotokopisi
BAŞVURU ADRESİ: İrtibat Bürosu: Avrupa Meslek Yüksekokulu
Ahmet Haşim Sokak No: 5/1 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.avrupa.edu.tr

FAKÜLTESİANABİLİM DALIÜNVANIADEDİÖZEL ŞARTLAR
Sağlık BilimleriHemşirelik ve Sağlık HizmetleriÖğr. Gör.1Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup Hemşirelik alanında tezli yüksek lisansını
yapmış olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER.
1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe (www.avrupa.edu.tr adresinde mevcut. Dilekçesiz yapılan başvurular ile imzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.)
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3. Onaylı Kimlik Kartı.
4. Bir Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet ve uzmanlık/doktora belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.
7. Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
8. ALES Sonuç Belgesi (ALES’den muaf olanlar için zorunlu değildir.. Kontrol Kodu ve Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
9. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
10. - Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
12. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı Kamu Kurumu için alınan belge)
13. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
14. İlan Suretleri
BAŞVURU ADRESİ: İrtibat Bürosu: Avrupa Meslek Yüksekokulu
Ahmet Haşim Sokak No: 5/1 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL
NOT: Öğretim Görevliliği sınav takvimi ilan Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra
www.avrupa.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.