1. HABERLER

 2. MEB PERSONEL

 3. Koncuk'tan Memura Ek Gösterge Talebi
Koncuk'tan Memura Ek Gösterge Talebi

Koncuk'tan Memura Ek Gösterge Talebi

Genel Başkan İsmail Koncuk ve Konfederasyon Yönetim Kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret etti.

A+A-

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Konfederasyon Yönetim Kurulu üyelerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar, Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal Sayın, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı Enes Polat da görüşmede hazır bulundu.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk, Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e ek gösterge uygulamasıyla ilgili olarak Türkiye Kamu-Sen’in taleplerini iletti. Koncuk bu konuda;

 • Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personele de ek gösterge verilmesi,

 • Kurumlarda çalışan tüm uzmanların aynı ek gösterge uygulamasından faydalanması;

 • Ekonomist, programcı ve çözümleyici ile teknik öğretmenlerin Teknik Hizmetler Sınıfında sayılan memurların faydalandığı ek gösterge uygulamasından faydalanması,

 • Ek gösterge uygulamasının bütün hizmet sınıfları için 9. dereceden başlanarak, başta öğretmen, akademisyen ve emniyet görevlileri olmak üzere bütün kamu görevlileri için belirlenen rakamların 800’er puan artırılmasıtaleplerini de Bakan Faruk Çelik’e iletti.

  

I SAYILI CETVEL
HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

UNVANI

DERECE

UYGULANAN

 

TALEP

 

 

I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI

 

a) Başbakanlık Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı, Bakan Yardımcısı

1

8000

8000

b) Müsteşarlar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri

1

7600

7600

c) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

1

7000

7000

d) GAP İdaresi Başkanı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı,  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Büyükelçi ve Daimi Temsilci Unvanını kazanmış olanlar, Müsteşar Yardımcıları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, ve Genel Müdürler, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Dışişleri Bakanlığı, Stratejik  Araştırmalar Merkezi Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı,  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları,   Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanları, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı   ile Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Türk Patent Enstitüsü Başkanı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı,   Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

1

6400

6400

e) Başbakan Müşavirleri, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşavirleri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları

1

5300

5300

f) Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık Başkanları, Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, (Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi, Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri, Büyük Şehir Belediye Genel Sekreteri, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı, Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir)

1

4800

4800

g) En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, İnsan Hakları Uzmanları,(47) Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları,Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları,Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Göç Uzmanları,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri,  Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri  ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Maliye Uzmanları

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

3600

 

3000

 

2200

 

1600

 

1300

 

1150

 

950

 

850

 

-

4400

 

3800

 

3000

 

2400

 

2100

 

1950

 

1750

 

1650

 

1600

h) ) En az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları,  Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları (Ek İbare: 19/6/1994-KHK-543) En az üç yıl süreli Yüksek Öğretim veren Fakülte veya Yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonucunda denetmen yardımcısı veya uzman yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Ürün Denetmenleri , Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları)kadrosuna atanmış olanlar

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

2200

 

1600

 

1200

 

1100

 

900

 

800

 

500

 

450

 

-

3000

 

2400

 

2000

 

1900

 

1700

 

1600

 

1300

 

1250

 

1200

i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,

 

 

 

1-Yükseköğrenim görenler,

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2200

1600

1100

800

-

-

-

-

-

3000

2400

1900

1600

1500

1400

1300

1250

1200

2- Diğerleri,

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

1500

 

1100

 

800

 

650

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2300

 

1900

 

1600

 

1450

 

1300

 

1200

 

1100

 

950

 

900

 

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI

 

a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

3600

 

3000

 

2200

 

1600

 

1300

 

1150

 

950

 

850

 

-

4400

 

3800

 

3000

 

2400

 

2100

 

1950

 

1750

 

1650

 

1600

b) (Değişik: 1.5.2003 tarih ve 4856/ 42 madde) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları,

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

3000

 

2200

 

1600

 

1500

 

1200

 

1100

 

900

 

800

 

-

3800

 

3000

 

2400

 

2300

 

2000

 

1900

 

1700

 

1600

 

1500

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

2000

 

1600

 

1500

 

1100

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2800

 

2400

 

2300

 

1900

 

1800

 

1600

 

1500

 

1400

 

1350

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar,

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

1500

 

1100

 

800

 

650

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2300

 

1900

 

1600

 

1450

 

1350

 

1250

 

1150

 

1000

 

950

 

III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

 

a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

3600

 

3000

 

2200

 

1600

 

1300

 

1150

 

950

 

850

 

-

4400

 

3800

 

3000

 

2400

 

2100

 

1950

 

1750

 

1650

 

1550

b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

3000

 

2200

 

1600

 

1500

 

1200

 

1000

 

900

 

800

 

-

3800

 

3000

 

2400

 

2300

 

2000

 

1800

 

1700

 

1600

 

1500

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;


1. Yüksek öğrenim görenler

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

2200

 

1600

 

1100

 

800

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3000

 

2400

 

1900

 

1600

 

1500

 

1400

 

1300

 

1250

 

1200

2. Diğerleri

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

1500

 

1100

 

800

 

650

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2300

 

1900

 

1600

 

1450

 

1300

 

1200

 

1100

 

950

 

900

 

IV-EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI

 

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;
a) (Mülga:4-6-2010-5984/4 md.)

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

3000

 

2200

 

1600

 

1300

 

1150

 

950

 

850

 

750

 

-

3800

 

3000

 

2400

 

2100

 

1950

 

1750

 

1650

 

1550

 

1500

b) Öğretmen ve Diğer Personel

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

3000

 

2200

 

1600

 

1100

 

900

 

800

 

500

 

450

 

-

3800

 

3000

 

2400

 

1900

 

1700

 

1600

 

1300

 

1250

 

1200

V-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

 (Yeniden düzenleme: 17/9/2004-5234/1 md.)

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

3000

 

2200

 

1600

 

1500

 

1200

 

1100

 

900

 

800

 

-

3800

 

3000

 

2400

 

2300

 

2000

 

1900

 

1700

 

1600

 

1500

 

VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI

 

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

a)(Değişik:1/7/2010-6002/21 md.)

En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

3000

 

2200

 

1600

 

1100

 

900

 

800

 

500

 

450

 

-

3800

 

3000

 

2400

 

1900

 

1700

 

1600

 

1300

 

1250

 

1200

b) Yukarıda belirtilenler dışındaki yükseköğrenim mezunları

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

2200

 

1600

 

1100

 

800

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3800

 

3000

 

2400

 

1900

 

1700

 

1600

 

1300

 

1250

 

1200

c) Diğerleri

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

1500

 

1100

 

800

 

650

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2300

 

1900

 

1600

 

1450

 

1350

 

1250

 

1150

 

1000

 

950

 

VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

 

a) Emniyet Genel Müdürü

1

7000

7000

b)Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri

1

4300

5100

c) Daire Başkanları ile Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

1

3600

4400

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar,

1

 

2

 

3

 

4

3000

 

2200

 

1600

 

1100

3800

 

3000

 

2400

 

1900

e) Kadroları bu sınıfa dâhil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;

 

 

 

aa) Yüksek Öğrenimliler

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

2200

 

1600

 

1100

 

800

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3000

 

2400

 

1900

 

1600

 

1500

 

1400

 

1300

 

1250

 

1200

bb) Diğerleri

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

1500

 

1100

 

800

 

650

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2300

 

1900

 

1600

 

1450

 

1300

 

1200

 

1100

 

950

 

900

 

VIII- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI

 

a) Müsteşar, Vali

1

7600

7600

b) (Mülga: 11/10/2011 –KHK-666/5 md.)

1

7600

7000

5800

7600

7000

5800

c) (Ek:05.07.2006-5540/6 md.)

Birinci Sınıf Mülki İdare Amirlerinden (Genel İdare   

Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere)

1. derecenin 4. kademesi

5800

5800

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıda sayılanlar dışında kalanlar (1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlar için Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere)

¼

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

4800

 

4000

 

3600

 

3000

 

2300

 

2200

 

1600

 

1500

 

1300

 

1150

5400

 

4800

 

4200

 

3800

 

3100

 

3000

 

2400

 

2300

 

2100

 

1950

 

IX- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

 

Kadroları bu sınıfa dâhil olanlardan

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2300

 

1900

 

1600

 

1450

 

1200

 

1100

 

900

 

850

 

800

 

 

 

 

II SAYILI CETVEL
KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ
BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ

 

UNVANI

DERECE

UYGULANAN

 

TALEP

 

 

 1. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA

 

 

Başbakanlık Müşaviri, Başbakanlık Başkan Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Elçi, Müsteşar, I.Sınıf Başkonsolos, Büyükelçilik  I.Müsteşarı, Daire Başkanı (Ana ve  Yardımcı Hizmet Birimi), Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı,  Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Sekreteri, İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri , Bakanlık Bölge Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, ,Maliye Başkanı, , Milli Emlak Dairesi Başkanı, Avrupa Birliği Bakanlığı Daire Başkanları, Serbest Bölge Müdürü, Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ile İnşaat ve Emlak Grup Başkanı olanlar

1

3600

4400

 

 1. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA

 

Vakıflar Meclisi Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, A.O.Ç. Müdürü, Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı. Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yard., Özel Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı ve Genel Sekreter Müşaviri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Daire Başkanı,  Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Bölge Müdürü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Müşaviri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire Başkanı,  Gelir İdaresi Daire Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı,Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü

Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Üniversitelerarası Kurul Sekreteri, Üniversite Genel Sekreteri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı, Müşavir (Müsteşarlıklarda), I. Hukuk Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü, Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı, İl Müftüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı, Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Birim Başkanı

1

3600

4400

 

3- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA

 

Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları

1

3600

4400

 

4- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA

 

Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Dışişleri Bakanlığı Özel  Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, Askeri  Defterdar,  Muhasebe Müdürü, Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı, Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Denetimli Serbestlik Müdürü,  Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü, (Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kül.Mer. Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü,  İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürü,Gemi Sürvey Kurulu Başkanı, İst.Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk., Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı, Mal Müdürü, Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı), Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı),

1

3000

3800

 

5-YARGI KURULUŞLARI-BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA

 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi, Başhukuk Müşaviri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri,  Hukuk Müşaviri, İstatistik Müşaviri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği  Müşaviri, Hazine Saymanı, Genel Sekreter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü, Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü,  Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü, Savunma Sekreteri Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü,Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı, Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, A.O.Ç. Müdür Yardımcısı, Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı, S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Kambiyo Müdür, Borsa Komiseri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müd, Bölge Başmüdürü, (6) Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Bölge İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk, Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yard. Fakülte Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü, Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü,

Çiftlik Müdürü,

Kuruluş Müdürü,

Banka Şubesi Müdürü,

T.C. Ziraat Bankası,

T.Emlak Bankası ve T. Halk Bankası Genel Müdürlüklerinde 1 inci derece kadrolu müdürlerden;

-Ticari Krediler Müdürü,

-Sanayi Kredileri Müdürü,

-Teşvik ve Geliştirme Kredileri Müdürü,

-Zirai Krediler Müdürü,

-Zirai Kalkınma Kredileri Müdürü,

-Su Ürünleri Kredileri Müdürü,

-Kooperatif Kredileri Müdürü,

-Kooperatifler Müdürü,

-İpotekli Krediler Müdürü,

-Fon Kredileri Müdürü,

-Para ve Tahvil Müdürü,

-Tahvilat Müdürü,

-Tevdiat ve Banka Hizmetleri Müdürü,

-Para ve Menkul Kıymetler Müdürü,

-Banka Hizmetleri Müdürü,

-Dış Muameleler Müdürü,

-Dış İlişkiler Müdürü,

-İstihbarat Müdürü,

-Proje Müdürü,

-Genel Muhasebe Müdürü,

-Muhasebe Müdürü,

-Personel Müdürü,

-Malzeme ve Satınalma Müdürü,

-İnşaat Müdürü,

-Emlak Müdürü,

-İnşaat ve Proje Müdürü,

-Emlak İşleri Müdürü,

-Otomasyon Müdürü,

-Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Özel tarımsal Krediler Müdürü, Proje Değerlendirme Müdürü, Sistem Servisleri Müdürü, Bankacılık Hizmetleri Müdürü, Fon Yönetimi Müdürü, Eğitim Müdürü, Haberleşme ve Arşiv Müdürü, Planlama, Bütçe ve Kontrol Müdürü, Sosyal Hizmetler Müdürü, Sağlık Hizmetleri Müdürü, İştirakler Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü, Kurumsal Bankacılık Müdürü, Sermaye Piyasaları Müdürü, G.A.P. Kredileri Müdürü, Krediler Kanuni Takip Müdürü, Bireysel Bankacılık Müdürü, Bankacılık Kartları Müdürü, Elektronik Fon Transferi Müdürü, Matbaa Müdürü, Araştırma ve Geliştirme Müdürü,

Kredi ve Risk İzleme Müdürü, İstihbarat ve Kredi Değerlendirme Müdürü, Emlak İşleri Müdürü, Merkez Muhasebe Müdürü, İstihbarat ve Proje Değerlendirme Müdürü, Bireysel ve Özel Bankacılık Müdürü, Mevduat ve Banka Hizmetleri Müdürü, İnşaat ve Emlak Müdürü, Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürü, Kredi Pazarlama Müdürü, Dış İlişkiler Operasyon Müdürü, Dış Muhabir İlişkiler Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Büro Müdürü ve Disiplin Kurulu Başkanı olanlar, Sosyal Güvenlik İl Müdürü, Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı  Müdürleri

 

1

3000

3800

 

6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA

 

Daire Başkanı, Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri, Belediye Başkan Yardımcısı, Boğaziçi İmar Müdürü,  İl Afet ve Acil Durum Müdürü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı,

1

3000

3800

 

Ziyarette geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına da değinen Genel Başkan İsmail Koncuk, üzerinde anlaşılan konuların bir an önce hayata geçirilmesi konusuna vurgu yaptı.

Genel Başkan İsmail Koncuk, Görevde Yükselme Yönetmeliğinin hakkaniyetten uzak olduğunu, sözlü sınava dayalı başarı sıralaması yapılmasının kamuda devlete karşı büyük bir güvensizlik oluşturduğunu söyleyerek, bu anlayışın değiştirilmesini aksi takdirde bu anlayışın ülkeye zarar vereceğini, liyakat ve kabiliyetten uzak insanların yönetim kademelerine geleceğini, adamı olmayanların atanma şansı bulamayacağını ifade etti.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk, İl Özel idareleri ile sendikalar arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmelerinden AFAD çalışanlarının da faydalandırılması konusunda alınan yargı kararlarının artık hukuki bir zemine oturtulması gerektiğini belirterek, Sosyal Denge Sözleşmesinden AFAD çalışanlarının da başka bir işleme gerek kalmaksızın yararlandırılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Faruk Çelik ise, Türkiye Kamu-Sen’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek çalışma hayatında yapılan düzenlemelerde Türkiye Kamu-Sen’in fikir ve önerilerinin kendileri için son derece büyük önem arz ettiğini söyledi. Bakan Çelik, Devlet Personel Başkanlığı yetkililerine, yargı kararlarına uygun olarak sosyal denge sözleşmelerinden AFAD çalışanlarının da faydalandırılması için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi.  

Çelik ayrıca, Kamu Personeli Danışma Kurulunda üzerinde mutabakata varılan

 • 4/C’lilere kadro,

 • 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi

 • Disiplin cezalarının affı gibi tüm başlıkları hayata geçirmek için gayret sarf ettiklerini ifade ederek, yapılan çalışmaların her safhasında Konfederasyonlarla iletişim halinde olacaklarını ve görüşlerine başvuracaklarını söyledi. Akademik zam konusunda ise YÖK’ün bir çalışması olduğun, Hükümetin bu çalışmaya göre bir değerlendirme yapacağını ifade etti.

4/C’lilerin kadroya geçirilmesi konusunda ise, Bakan Çelik, konuyla ilgili olarak çalıştıklarını, sendikalarla mutabakata varılan bütün konuları içeren bir kanun tasarısı hazırlayacaklarını, 4/C’lilerin de belli bir maaş skalasında, iş güvencesine kavuşturulmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Genel Başkan İsmail Koncuk’un bu konularla ilgili belli bir takvim oluştu mu? Sendikalarla tekrar bir araya gelinecek mi? sorusu üzerine ise, Bakan Çelik, sendikaları konu hakkında bilgilendireceklerini, söz konusu çalışmaların kanunlaşması için gayret sarf edeceklerini söyledi

 

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

 1. 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi.
 2. Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi
 3. Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi
 4. Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi
 5. Kit sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi
 6. Özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
 7. 4046 sayılı Kanuna göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözümlenmesi
 8. Adaylıkta uyarma veya kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılması uygulamasına son verilmesi
 9. 4/B’li ve 4/C’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi
 10. Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi.
 11. Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlanması
 12. Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası kesilmemesi
 13. 4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi
 14. Kitler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin kitlerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi
 15. Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması
 16. Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi
 17. Kadın istihdamının artırılmasına yönelik altı konu başlığı
 18. Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması
 19. İş ve meslek danışmanlarının kadroya geçirilmesi nedeniyle oluşan ücret düşüklüğünün giderilmesi
 20. Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi
 21. Haklarında uygulanan devlet memurluğundan çıkarılma cezaları disiplin cezalarının affına ilişkin Kanunla affedilen ve kendilerine 5510 sayılı kanunun geçici 4 ncü maddesiyle açıkta geçen sürelere ilişkin primleri borçlanma imkânı verilenlerden söz konusu ödemeyi yapanlara aynı kanunun geçici 43 ncü maddesi kapsamından yararlanma imkanı verilerek ödedikleri tutarın kendilerine iadesi, bu kapsamda olup haklarında istekleri doğrultusunda emeklilik işlemleri yapılanların emekli maaşı/ikramiyesi mağduriyetinin giderilmesi, geçici 44 ncü madde kapsamında primleri ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı kapsamında değerlendirilmesi
 22. Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi

 

 

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum