1. HABERLER

  2. İLAN

  3. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

 

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğit.Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Dişhekimliği Fak.:Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı/Şişli/İSTANBUL

M.Ü.Eczacılık Fak.:Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.Fen Edeb.Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Güzel San.Fak.:Acıbadem Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Hukuk Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.:Mahir İz Cad.Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL

M.Ü.İletişim Fak.: Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı/Şişli/İSTANBUL

M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Sağ.Bil.Fak.: Kartal Devlet Hast.yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Ortöğ. Sos. Al. Eğit.-Türk Dili ve Edebiyatı Eğit.

Profesör

1

Türk Dili Bilim dalından Doçent olmak.

İlköğretim-Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

Doçentlik Unvanını Türkçe Öğretimi alanında almış olmak.

Eğit. Bil.-Eğit. YönetimiTeftişi Plan. ve Eko.

Doçent

1

Doçentlik Unvanını Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak..

 

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Profesör

1

-

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Biyokimya

Profesör

1

Biyokimya alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

Farmakoloji

Profesör

1

Farmakoloji alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

Farmasötik Kimya

Profesör

1

Farmasötik Kimya alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

Farmakoloji

Doçent

2

Klinik Eczacılık alanında Doktora yapmış olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Coğrafya-Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Profesör

1

Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında çalışmaları olmak.

Bil. ve Bel. Yön.-Tarihi Devlet Arşivleri

Doçent

1

Tarihi Devlet Arşivleri Alanında çalışmaları olmak.

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ANASANAT DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Tekstil

Profesör

1

Tekstil Sanatı ve Tasarımı alanında çalışmaları ve Araştırmaları olmak.Baskı Tasarımı konusunda eğitim deneyimine sahip olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İslam Hukuku

Profesör

1

İslam Hukuku alanında Doçent olmak.

İslam Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

İslam Tarihi

Doçent

1

Alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

Türk Din Musikisi

Doçent

1

Müzik branşında Doçent Unvanına sahip olmak.

Din Psikolojisi

Doçent

1

Alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

İslam Felsefesi

Doçent

1

Alanında Doçent Unvanına sahip olmak

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Basın Yayın Tekniği

Yardımcı Doçent

1

Görsel ve basılı yayıncılık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Basın Yayın Tekniği

Yardımcı Doçent

1

Basın Yayın ve Avrupa Birliği mevzuatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Bilişim

Yardımcı Doçent

1

Siber Toplum ve Bilişim Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Bilişim

Yardımcı Doçent

1

Bilişim teknolojileri ve bilgi yönetim Sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Elek. Elektr. Müh.-Telekomünikasyon

Doçent

1

Görüntü restorasyonu ve süper çözünürlük konularında çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.

Elek. Elektr. Müh.-Elektronik

Yardımcı Doçent

1

VLSI tasarımı konusunda çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.

Çevre Müh.-Çevre Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Nanoteknoloji ile Kirletici Giderimi konusunda çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.

Bilg. Müh.-Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

Lisans veya doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış olmak.

Mak. Müh.-Mekanik

Yardımcı Doçent

1

Mekanikte hesaplamalı metotlar konusunda uygulamalı çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.

Biyomüh.-Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

1

Lisans derecesini BiokimyaMühendisliği alanında almış olmak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Hastane İşletmeciliği

Profesör

1

-

Ebelik

Yardımcı Doçent

3

Yüksek Lisans ve Doktorasını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinde yapmış ve Ebelik alanında deneyimli olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu ve Alanında Doktora yapmış olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Tercihen Pulmonertromboendarterektomi  konusunda en az 2 yıl deneyimi olan

Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. veHast.

Profesör

1

Epidemiyolojik uyku-davranış araştırmaları konusunda SCI ve SSCI yayınları olmak.

Halk Sağlığı

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Uzmanlığını Halk Sağlığından almış olmak.

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

-

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

2

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.