Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.Profesör ve Doçent kadrolarına yapılacak alımlar için 15 gün başvuru süresi verildi

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.

Profesör ve doçent kadroları için ilana çıkan üniversite 30'ün üzerinde akademisyen alacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ilanan göre başvuruların 15 gün içinde yapılması gerekiyor

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı,

 

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar

Müzik Eğitimi

Profesör

1

Müzik Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme alanında çalışmalarının olması, Uluslararası İndeksli Dergide yayının bulunması.

Atatürk Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

Tarih Eğitimi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Kimya Eğitimi

Profesör

1

Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış ve süreç aşamalı resimler ile kavram karikatürleriyle ilgili yayın yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

2

Türkçe Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

-

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Temel Bilimler

Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri

Profesör

1

Oral Biokimya konusunda deneyimli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri

Doçent

1

Oral Biyoloji ve Genetik konusunda deneyimli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

-

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Profesör

1

Balık patojen genom ve proteomu, akuatiktoksikoloji ve biyouyum alanında yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müessese Arşivleri

Doçent

1

Bilgi ve Belge Yönetiminde Doçent unvanı almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Profesör

1

Heykel Sanatı ve Güncel Takı Tasarımları alanında çalışmalarının bulunması ve ders vermiş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil

Tekstil

Profesör

1

Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tekstil Bölümlerinde tamamlamış olmak. Baskı tasarımı alanında ders veriyor olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı alanında Doçent unvanı almış olmak, ödemeler dengesi ve küresel politik iktisat alanında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

Hadis alanında Doçent unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

İletişim Bilimleri

Profesör

1

Görsel kültür ve yeni medya alanlarında çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Doçent

1

Türk sinemasında göç, bilimkurgu sineması ve küreselleşme alanlarında çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Örgütsel Davrannış

Profesör

1

İş yerinde Psikolojik Danışmanlık konusunda yayın yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

-

Profesör

1

Elektrik akımları ve darbeli elektrik alanları ile farklı mikroorganizmaların sterilizasyonları konularında bilimsel araştırmalar ile deneyimlere sahip olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

-

Profesör

1

Gaz yakıtlar ile faz değiştiren malzemelerin motorlara uygulanması ve motor çevrimlerinin termodinamik analizleri konularında uzman olmak ve  bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

-

Profesör

1

Titanyum alaşımları, süper alaşımlar ve metalik biyomalzemelerin toz metalurjisi ile üretimi konusunda uzman olmak ve bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

-

Profesör

1

TOPSİS metodolojisi, güç tutuşur tekstiller, SF elektrospun nano lifler konusunda uzman olmak ve bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak,

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Endoskopik kafa tabanı cerrahisi, endoskopik hipofiz cerrahisi, beyin sapı implantı, koklearimplant konularında cerrahi tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Tümör cerrahisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

Genetik Konusunda yurtdışı tecrübesi bulunmak.

Büyüme Hormonu Eksikliği, Laron,Piknodizostozis ve İnflamasyon konularında çalışmış olmak.
Moleküler Genetik ve Hücre kültüründe tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

Klinik Beceri Laboratuvarı uygulamalarında ve tıp eğitiminde müfredat geliştirme alanlarında deneyimli olmak; epidemiyolojik, klinik ve niteliksel araştırma alanlarında deneyimli bir Aile Hekimliği Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

Fototerapi alanında yurtdışında sertifikalı eğitim almış olması ve bu alanda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmışarştırmalarının olması.
Psoriasis alanında deneyimli olması, bu alanda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış araştırmalarının olması.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji Uzmanı olmak. Nefroloji-Epidemiyolojisi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Elektrodiagnostik Nöroloji konusunda yüksek lisans yapmış Klinik Nörofizyoloji yandaluzmanı olmak. Klinik Nörofizyoloji,Nöromusküler Hastalıklar, İntraepidermalSinir Lif Analizi ve Nöropatik ağrı konularında çalışmış olmak. Mezuniyet sonrası Tıp Eğitiminde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Elektrofizyoloji ve epileptoloji konusunda yüksek lisans yapmış olmak, epilepsi ve epilepsi cerrrahisi konusunda çalışıyor olmak, Avrupa Nöroloji Board sınavını almış olmak, uyku tıbbi hekimliği sertifikası bulunmak, Klinik Nörofizyoloji Yan Dal uzmanlığı bulunmak, Multiple skleroz konusunda çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

Nükleer onkoloji ve radyasyon güvenliği konularında tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik Nefroloji; Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.

Avrupa Birliği Enstitüsü

-

Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Türkiye-AB Siyasi İlişkileri, Türkiye'nin Demokratikleşmesi, Türkiye-AB Ekonomik İlişkileri ve Gümrük Birliği, AB'nin Genişleme Politikası, AB'nin Dış Ekonomik İlişkileri, Uluslararası Siyasal İktisat alanlarını kapsayacak çalışmalarının olması.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sermaye Piyasası

-

Doçent

1

Finans Doçenti olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Profesör

1

Spor Pazarlama, Spor İletişimi Pazarlaması, Spor Yönetimi ve/veya Sporda Sporsorlukalanlarında çalışmaları bulunmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

Sualtında solunum ile ilgili çalışmaları bulunmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

Engelliler sporu, kas yorgunluğu veelektromiyografik değerlendirme ile ilgili çalışmaları bulunmak.

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.