Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilamı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,  İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,  Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent  ve  Yardımcı Doçent  alınacaktır.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

" Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Ezcacılık İşletmeciği

Yardımcı Doçent

1

Toplam Kalite Yönetimi konusunda deneyimli olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış olmak. Blok kopolimer sistemler ile AFM alanında deneyimli olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Botanik

Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Botanik alanında Doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

Likenlerin Sistematiği ve Ekolojisi üzerinde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

1

Hidrojen Gazı ve Uçucu Organik Bileşiklerin Buharlarını Algılayan Sensörler ile Kompozitlerin ve Organik Moleküllerin Elektriksel Özellikleri Üzerine SCI Makaleleri olmak, Güneş Pili ve Biyosensör konularında lisansüstü tez yaptırmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

q-Analiz ve İntegral Dönüşümleri ile ilgili yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

Akustik Saçılma Problemleri, Non Selfadjoint Sturm-Liouville Operatörü alanlarında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

Sosyoloji alanında Doktora derecesine sahip; Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Kültürel Çalışmalar ve İletişim Sosyolojisi alanında yayın yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

Yeniçağ Tarihi alanında Doktora yapmış olmak ve Kent Tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müessese Arşivleri

Yardımcı Doçent

1

Belge Yönetimi ve Arşivcilik alanında uluslararası deneyime sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Fizik Coğrafya

Yardımcı Doçent

1

Jeomorfoloji ve Hidrografya alanlarında çalışma yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik

-

Yardımcı Doçent

1

İstatistik, Matematik veya Endüstri Mühendisliği Lisans Programından mezun olup, İstatistik konuları ile ilgili SCI (ya da SCIE) kapsamında taranan dergilerde en az bir yayını olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yardımcı Doçent

1

Cebirsel Goppa Kodlarının minumum mesafeleri üzerinde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

İnsan Hakları alanında Yüksek Lisans, Eğitim Sosyolojisi alanında Doktora yapmış olmak ve bu alanlarda yayınları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Grafik

Doçent

1

Grafik Tasarım alanında, Sanatta Yeterlik düzeyinde,Postmodern Alıntı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Doçent

1

Heykel Alanında ekolojik sanat araştırmaları ve sanatsal çalışmalarının bulunması.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Yardımcı Doçent

1

Heykelde çeşitli malzeme uygulamaları ve biçimlendirme yöntemleri üzerine çalışmalarda bulunmak ve ders vermiş olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

Hadis alanında Doçent olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Doçent

1

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

Tefsir alanında Doçent olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doçent

1

Medya, Siyaset ve Avrupa Birliği Hukuku konularında akademik çalışma yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doçent

1

-

İletişim Fakültesi

İletişim Enformatiği

Bilişim

Doçent

1

Sistem Kuramı, Avrupa Birliği ve İletişim konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Muhasebe Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Muhasebe Denetimi ve ve Hileli Finansal Raporlama konularında yayın yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon Doktorasına sahip olmak. Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetimi konusunda uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent ünvanıalmış olmak. Kimyasal ve İleri Oksidasyon Teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler Teorisi

Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Doçentünvanı almış olmak. İşaret işleme ve optik konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doçenti olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

Halk Sağlığı Hemşireliği Doçenti olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Doçent

1

Psikiyatri Hemşireliği Doçenti olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler

Doçent

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kent Kültürü, Kent Estetiği, Kentleşme ve Yerel Yönetimler Konularında Yayımlanmış Bilimsel Çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

-

Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından Doçenlikbelgesine sahip, model öngörülü kontrol vebiyomekatronik konularında uzman olmak ve bu alanlarda ders vermiş olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

-

Doçent

1

Tekstil Malzemelerinin elektromanyetik kalkanlamaözellikleri, tekstil malzemesi takviyeli kompozitmalzemeler, nanolif tabanlı biyomalzemeler konularında uzman olmak ve Örme Teknolojisi alanında ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Pankreas ve Endokrin Patolojisi alanlarında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik Gastroenteroloji Uzmanı olmak, terapötik ve tanısal çocuk endoskopi deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Uzmanı olmak ve alerjenspesifik immünoterapi ve primer immün yetmezlikler konusunda yayın ve araştırmaları olması 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

İntrauterin dermatolojik deneysel çalışma modellerinde deneyimli olmak.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

-

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

Türk Dil Bilimi, Türkiye Türkçesi Teorik Dil Bilgisi konularında ihtisas ve yayın sahibi olmak, bu alanlardaki çalışmaları yürütecek seviyede Rusça ve Çağdaş Türk Lehçelerini biliyor olmak.

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.