1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. MEB Mesleki Eğitim Kurulu Kararları
MEB Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

MEB Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden:

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden:

 

 

Türkiye Mesleki Eğitim Kurulu

 

27. Toplantısı Kararları

 

Toplantı No            :  27

Yer                         :  MEB Merkez Bina Tevfik İleri Salonu

Tarih                       :  27 Ağustos 2015

Saat                         :  14.00-17.00

 

 

Meslekî Eğitim Kurulu 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 4. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

 

KARARLAR

 

27/1

:

İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurullarının iş ve işlemlerinin izleme ve değerlendirilmesi için web portalı kurulması.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: ÇSGB, İŞKUR.

27/2

:

Çıraklık Eğitimi ile ilgili politika ve strateji geliştirmek için ilgili strateji belgelerinin incelenmesi amacıyla ihtisas komisyonu kurulması.

Sorumlu kurum: MEB HBÖGM İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı, MEB MTEGM, ÇSGB, İŞKUR, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TESK, TOBB.

27/3

:

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamı dışındaki mesleklerde eğitim ve belgelendirmeye yönelik mevzuat ve uygulamalar ile Meslekî Eğitim Merkezlerinden mezun olan öğrencilerin ustalık belgesi ile birlikte Meslekî Yeterlilik Belgesi almasının da sağlanmasına ilişkin ihtisas komisyonunun kurulması ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra çıkarılacak eğitim akreditasyon yönetmeliğine ilişkin görüş oluşturulması.

Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, MYK, TOBB, TİSK.

27/4

:

Örgün Mesleki ve Teknik Eğitimde EK-1’de yer alan tablodaki meslek alan ve dalların 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına.

27/5

:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesi (b) bendi uygulamasında MEB işveren kabul edilmektedir. Bu sebeple 5510 sayılı Kanunun işverenlere getirdiği yükümlülükler (işyeri ve işe giriş bildirgeleri verme, aylık prim ve hizmet belgesi verme, iş kazasını bildirme vb. yükümlülüklerin bu kanunda belirtilen sürelerde yerine getirilmesi) MEB için de geçerli olmaktadır. 5510/5-b bendinde yapılacak değişiklik ile MEB’ in de tıpkı İŞKUR gibi “işveren” ve “işyeri” olarak değil sadece “prim ödeme yükümlüsü” olarak tanımlanması, böylece SGK’ya yapılacak bildirimlerin usul ve esasların da SGK ve MEB arasında yapılacak protokolle belirlenmesi.

Sorumlu kurum: ÇSGB (SGK) İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, TESK.

27/6

:

19 yaşından küçükler için çıraklık eğitimi süresince çırak ve kalfaların uzun vadeli sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması ile çıraklık eğitimi süresince ödenen SGK primlerinin borçlanma yoluyla uzun vadeli sigorta primlerinin kişiler tarafından yatırılarak emekliliğe sayılması konusunda maliyet ortaya çıkarılarak bir sonraki toplantıda görüşülmesi.

Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, ÇSGB, SGK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.

27/7

:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen çıraklar adına çıraklık süresince MEB tarafından ödenen iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası prim ödeme süresinin belirlenecek bir yaşa kadar kalfalıkta öngörülecek süreyi de kapsaması.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: ÇSGB (SGK).

27/8

:

Meslekî eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla; aşağıdaki konularda ihtisas komisyonları kurulmasına,

a. Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim sistemi içerisinde işleyişine ilişkin düzenlemeler yapılması ve aynı zamanda üçüncü dört yıllık eğitimin çıraklık yoluyla da yapılabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmesi,

b. Çıraklık eğitiminde öğrencileri finansal açıdan desteklemeye yönelik çalışmaların yapılması,

c. Çıraklık eğitim sistemi ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılarak hedef kitleye yönelik tanıtımların yapılması,

Meslekî ve teknik eğitim istatistiki veri altyapısının geliştirilmesi.

Sorumlu kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı, MEB, ÇSGB, İŞKUR, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TESK, TOBB.

27/9

:

Çıraklık eğitim programlarının ulusal meslek standartları ve yeterliliklere göre düzenlenmesi.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MYK, TOBB, TESK.

27/10

:

3308 sayılı Kanuna göre, çıraklık eğitimi kapsamındaki; “et ve et ürünleri işlemeciliği” meslek dalı ile pazarlama ve perakende meslek alanının satış elemanlığı meslek dalında, kantin işletmeciliği hariç, 14 uzmanlığın kapsamdan çıkarılması ile ilgili İhtisas Komisyonu kurulması.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TOBB, TESK, TİSK.

27/11

:

3308 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi çerçevesinde; anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1. maddedeki şartlara sahip oldukları halde MEB tarafından ilan edilen tarihlerde belge almak için müracaat edemeyenlere Türkiye Meslekî Eğitim Kurulu 27. Toplantısı kararının Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle bir ek müracaat süresi verilmesi.

27/12

:

3308 sayılı Kanun kapsamında yürütülen çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin birleştirilerek toplam eğitim sürelerinin en az 6 ay ve en fazla 3 yıl olarak yeniden düzenlenmesi ilgili olarak ihtisas komisyonu kurulması.

Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, TOBB.

 

 

BAŞKAN

Doç. Dr. Yusuf TEKİN

Millî Eğitim Bakanlığı

Müsteşar

 

ÜYE

Doç. Dr. M. Hilmi ÇOLAKOĞLU

Milli Eğitim Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı V.

ÜYE

Aziz YILDIRIM

İçişleri Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Maliye Bakanlığı

(Katılmadı)

ÜYE

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Sağlık Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Cemal DERELİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Doç. Dr. Sefer YILMAZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Mehmet Latif ÇİÇEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

ÜYE

Ahmet Alper EĞE

Kalkınma Bakanlığı

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon

Genel Müdürü

ÜYE

Osman YILDIRIM

MEB Meslekî ve Teknik Eğitim

Genel Müdür V.

ÜYE

Şaban CENGİZ

MEB Hayat Boyu Öğrenme

Genel Müdür V.

ÜYE

F. Yasemin ERTEKİN

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

Genel Sekreter Yardımcısı

ÜYE

Ahmet Saygın BABAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı

Proje Sorumlusu

ÜYE

Ferhat İLTER

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Genel Sekreter Yardımcısı

ÜYE

Hülya UZUNER DURANSOY

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

Eğitim Uzmanı

ÜYE

Türkiye Bankalar Birliği

(Katılmadı)

ÜYE

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Yüksek Öğretim Kurulu Bşk.

Hacettepe Ünv. Müh. Fak. Fizik Müh. Bölümü Öğretim Üyesi

ÜYE

Ali Rıza EREN

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir Odaları Birliği Temel Eğitim ve Staj Merkezi Müdür Yardımcısı

ÜYE

Bayram AKBAŞ

Meslekî Yeterlilik Kurumu

Başkanı

 

 

Ek: 1

 

27. MESLEKÎ EĞİTİM KURULU KARARI İLE 3308 SAYILI MESLEKÎ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINA ALINAN

MESLEKÎ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ALAN VE DAL LİSTESİ

(12 ALAN 38 DAL)

S.

NO

ALAN ADI

DAL ADI

S.

NO

ALAN ADI

DAL ADI

1

TARIM

1

Süs Bitkileri

7

HAYVAN YETİŞTİRİLCİLİĞİ VE SAĞLIĞI

1

Veteriner Sağlık

2

Peyzaj

2

Hayvan Yetiştiriciliği

3

Bahçe Bitkileri

8

LABORATUVAR HİZMETLERİ

1

Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı

4

Tarla Bitkileri

9

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

1

İplik Üretim Teknolojisi

5

Tarım Alet ve Makineleri

2

Dokuma Desinatörlüğü

2

BÜRO YÖNETİMİ

1

Yönetici Sekreterliği

3

Dokuma Operatörlüğü

2

Ticaret Sekreterliği

4

Tekstil Boyacılığı

3

Hukuk Sekreterliği

5

Tekstil Baskı ve Desenciliği

3

DENİZCİLİK

1

Gemi Makineleri İşletme

6

Tekstil Bitim İşlemleri (Apre)

2

Gemi Elektroniği ve Haberleşme

7

Tekstil Laborantlığı

3

Güverte İşletme

8

Endüstriyel Düz Örme

4

Balıkçılık ve Su Ürünleri

9

Endüstriyel Yuvarlak Örme

4

GEMİ YAPIMI

1

Gemi İnşa

10

Endüstriyel Çorap Örme

2

Gemi Donatım

11

Dokusuz Yüzeyler

3

Yat İnşa

10

TASARIM TEKNOLOJİLERİ

1

Endüstriyel Ürünler Tasarımı

5

GIDA TEKNOLOJİSİ

1

Gıda Kalite Kontrol

11

SAĞLIK HİZMETLERİ

1

Ebe Yardımcılığı

2

Gıda İşleme

2

Hemşire Yardımcılığı

6

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

1

Hasta Bakımı

3

Sağlık Bakım Teknisyenliği

2

Yaşlı Bakımı

12

SİVİL HAVACILIK

1

Yer Hizmetleri

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.