MEB Özür Grubu Atamaları Ve Merak Edilen Cevapları (2016 Ocak)

MEB Özür Grubu Atamaları Ve Merak Edilen Cevapları (2016 Ocak)

2016 Ocak Ayı Öğretmenlerin İller Arası ve İl İçi Mazeret Durumu ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusundaki merak edilen soruların cevapları

Soru 1) 2016 Ocak Ayı Öğretmenlerin İller Arası ve İl İçi Mazeret Durumu ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvuruları;
a)Hangi tarihler arasında alınacak,
b)Sonuçlar ne zaman açıklanacak,
c) Öğretmenler görev yerlerinden İlişiklerini ne zaman keselebilecekler?
 
 
                 ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ
 
 
 
Mazeret Durumuna  Bağlı Yer Değiştirmeler
 
1. Aşama Başvuruların Alınması 7-13 OCAK 2016
2. Aşama Başvuruların Alınması 18-21 OCAK 2016
 
Atamaların Sonuçlandırılması 25 OCAK 2016 (pazartesi)
Not:http://atama.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilinecek
 
Ataması yapılanların ilişikleri26 OCAK 2016’dan itibaren tarihinden itibaren yapılacak ve görevlerine başlayabilecekler)
 
Soru 2: Birinci aşama ve ikinci aşama başvuruları  ne anlama geliyor, bu süreçleri birbirinden ayıran özellik nedir?
  Cevap: Başvuruların,Birinci aşama ve ikinci aşama olarak iki kısımdan oluşmasının nedeni öncelikle yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin atamaya esas şartları sağlayıp sağlamadıklarını tespit etmek ama bunun yanı sıra sürecin bu şekilde iki aşamadan yapılması aslında yer değişikliği olasılığını arttırmak olduğu da söylenebilir.Şöyle ki :
   1 Aşama : Bu aşamada mazeret durumu olanların (Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenler) atanmak için belgelerini ispatladığı ve idareye verdikleri süreçtir.Mazeret  durumuna uygun olan belgeler mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.Şartları uygun olan öğretmenlerin  atama isteği onaylanmış olur.Böylelikle başvuruları onaylanmış öğretmenler ,okulların tercih edileceği ikinci aşamada “tercih yapacak” öğretmenler sistemine katılmış olurlar.Yani özür durumundan gitmek isteyen öğretmenin kadrosu sistemde  “muhtemelen boşalacak(N)” norm olarak görülür ve o öğretmenin tayini çıkması ile boşalan kadroya  tercihlerine o okulu yazan kişilerden en yüksek hizmet puanlı olan öğretmenin ataması yapılır.
 2. Aşama : Atama isteklerinin alındığı ve muhtemelen boşalacak okulların sisteme işlendiği birinci aşamadan sonra şartları sağladığı tespit edilen öğretmenlerin okul/eğitim kurumlarını tercih ettiği aşamadır.Kısacası mazeret durumu olan öğretmenlerin okulları seçtiği aşamadır.
Soru 3: Mazeret durumu yer değiştirme işlemler ile atanmak için adaylığın kaldırılmış olma şartı var mı ve  hangi tarih baz alınıyor?
  Cevap : Öğretmenlerden 2016 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun  2. Maddesine göre 28 Şubat 2016 tarihi  baz alınmaktadır . Burada esas olan ise 28 şubat tarihine kadar öğretmenlikte 1 yıllık çalışma süresini tamamlanmış olması Adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 28 Şubat 2016 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar başvuruda bulanabilirler.Bu durumda 2015 şubat ayında atanıp 28 Şubat 2015 tarihine kadar göreve başlamış öğretmenler özür durumu atamalarına başvuru yapabilecekler. Atananaday öğretmenler ise  en geç 15 Şubat 2016 tarihinde atandıkları yerlerde görevlerine başlayarak adaylıklarının kaldırılmasına esas sınava yeni görev yerlerinde katılacaklar.
 
Soru 4: Mazeret durumu atama isteğinde bulunacak öğretmenlerin atamaya esas  hizmet puanlarının hesaplanmasında hangi tarih baz alınıyor?
Cevap:İl içinde atamaya esas, Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınacak.
 
Soru 6: Hangi öğretmenler yine öğretmen olan eşleri ile beraber mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde  bulunabilir ? 
 Cevap : Öğretmen olan eşleri ;
·        Sağlık durumu 
·        can güvenliği mazereti
·        engellilik durumuna
·         diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenler  aile birliği mazeret durumu yer  değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
 
Soru 7: Öğretmenlerin kaç tercih hakkı var ve öğretmenler tüm ildeki açık okulları seçebilecek mi? 
  Cevap : İller Arası ile İl İçi Mazeret Durumu ile Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirme başvurusunda bulunan Öğretmenler 40 tane okulu tercih etme hakkına sahipler.Ayrıca mazereti bulunup iller arası yer değiştirme isteğine bulunan öğretmenlere  mazeretinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları (okulları) başvuru ekranında açılacak. il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler ise özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.
 
Soru 8 : Büyükşehir statüsündeki illerde il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler için esaslar nelerdir ?
 Cevap :  Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin “görev yaptıkları ilçe” ile “Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki” eğitim kurumlarını  tercih edebilecektir. Bilindiği üzere 30 mart seçiminden sonra bazı iller büyükşehir statüsüne kapsamına alınmıştı.Dolayısıyla önceden köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsü kazandığı için aynı ilçenin uzak mesafelerinde olan yerleşim yerlerinde ( eski statüsü köy olan) görev yapan öğretmenler aynı ilçe içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklar.Çünkü Özür grubu atamalarına başvuru hakkı için farklı yerleşim yerlerinde görev yapıyor olunması gerekir.Bu kapsamda il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilmektedir.
 
Soru 9: Büyükşehir olmayan illerde görevli öğretmenler İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurularında sadece özrünün bulunduğu ilçedeki okulları mı seçebilecekler?
  Cevap: özürlerinin bulunduğu ilçedeki açık bulunan ve muhtemelen boşalması beklenen okulları (merkez ilçeler dahil tüm ilçeye bağlı köyler ve beldeler de) tercih edebilecekler. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır. Köyler de ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirildiği için büyükşehir olmayan illerde buna köy okulunda görev yapan bir öğretmen  aynı ilçede olsa mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilir.  
 Örneğin : Muğla ili 30 mart seçimlerinden sonra büyükşehir statüsüne geçti.Büyükşehir statüsüne geçmeden önce  köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsüne geçmiş oldu ki 30 marttan önce köy olarak geçen yerleşim yerinde görevli öğretmen aynı ilçede olsa dahi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilirken  30 Mart seçimlerinden sonra aynı yerleşim yerinin köy olmaktan çıkıp mahalle olması ile öğretmen aynı ilçede özür durumuna bağlı yer değişikliği isteğinde bulunamamaktadır. İl dışından özür durumundan başvuracak öğretmenler  zaten tüm ili tercih edebilecekleri için bu ayrım söz konusu değil.
Soru 10 : Görevli olduğu okulun il/ ilçenin  dışında bulunan öğretmenlerin  başvurularını yapmaları için okula gelmeleri zorunlu mu ?
  Cevap: Başvurularını yapmaları için illa da okullarına gitmelerine gerek yok.Özürleri için istenen gerekli evrakları tedarik ettikten sonra başvuruların ilk aşamasında  ulaştırdıktan sonra okula uğramalarına gerek yok.Evraklar ilgili okul yöneticisi mebbis ortamına işleyecek ,öğretmen ise http://mebbis.meb.gov.tr veyahttp://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formunu kendi durumuna göre internet ortamından dolduracak.Onaylanan başvurunun çıktısı okul yöneticisi tarafından çıktısı alınacak ve öğretmenin ilişiğini kesmeye geldiği zaman imzası alınacak.
SORU 11: Ücretsiz izinde bulunanlar da Mazeret Durumuna Bağlı  Yer Değiştirme isteğinde bulunabilecekler mi ? Eğer bulunabiliyorsa da şartları nelerdir?
Cevap : 2016 Ocak Ayı Öğretmenlerin İller Arası ve İl İçi Mazeret Durumu ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvurularında ;
·        Aylıksız izinli öğretmenler ( askerde olan öğretmenler dahil )
·        Yurt dışında görevlendirilmiş öğretmenler
 
 28 Şubat 2016 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan edenler ile yurt dışı görev süresinin veya aylıksız izinlerinin sona ereceğini belgelendirenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.Fakat en geç 29 Şubat 2016 tarihine kadar atandığı okulda görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek. Unutmadan askerde bulunan öğretmen de özür durumuna başvurabilir çünkü askerde bulunan öğretmende aylıksız izinde bulunduğu için aynı durum onlar içinde geçerli yani 28 Şubat 2016 tarihine kadar askerliği bitecek ve göreve başlayacak olanlar bu durumlarını diğer şartlar ile beraber belgelendirirse özür durumuna başvurabilir.
 
 
Soru 12 : Mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunup mebbiste kaydettikten sonra öğretmen hata yaptığını fark ederse başvurusunu düzelttirebilir mi yada isteğiyle başvurusundan vazgeçebilir mi? 
  Cevap : Evet,eğer öğretmen başvurusunu yaptıktan sonra hata yaptığını fark ederse başvurusunu düzelttirebilir ! Fakat Öğretmenler ,başvurular onaylanmadan önce yani 13 ocak 2015 tarihinden önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde(7-13 OCAK 2016 ) bilgi düzeltme talebinde bulunanların onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacak.Aynı zamanda öğretmenler başvurusundan vazgeçebilir.Bunun için öğretmenler başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da  il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vererek yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecekler ki elektronik ortamda da iptal edilir.
 
Soru 13 : Eşi asker de olan öğretmen özür durumu yer değiştirme isteğinde bulunabilir mi ?
  Cevap : Eşi askerde olan öğretmenin özür durumuna başvurabilmesi için askerdeki eşinin öğretmen veya devlet memuru olması gerekir fakat eşi özel sektörde  çalışanlar askerde bulunan eşlerinin yanına özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
 
  Soru 14 : Kimler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulanabilir,şartları nelerdir ?
   Cevap : Sağlık mazereti başvurusunda bulunabilme şartı için ;
1.     Kendisi
2.     Eşi
3.     Çocukları
4.     Anne veya babası
5.     Yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının
 
·        Öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı
·        Görev yaptığı yerin  kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini “eğitim ve araştırma hastanesi” veya “üniversite hastanelerinden” alacakları son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekir.
   Diğer bir yandan , anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınan sağlık kurulu raporlarında  “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin “Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere” yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.  
  Soru 14 : Aile mazeretine bağlı yer değiştirme başvurularında hangi öğretmenlerden sadece görev yeri belgesi istenir ?
   Cevap : Aile mazeretine bağlı yer değiştirme başvurularında eşleri ;
·        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar
·        Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı çalışanlar
·        506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi çalışanlar
·        TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar
·        Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar
·        Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar
·        2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar
·        926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar
·        2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar
·        2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar
·        399 sayılı KHK kapsamında 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsündekiler dâhil; çalışanlar;
·        özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan
eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi istenir.
  
Soru 14 : Eşleri başvurular esnasında başka bir ile ataması yapılmış öğretmenler, aile birliği mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilir mi ?
   Cevap : Öğretmen eşlerinden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar birinci aşama başvurularının son günü 13 Ocak 2016  itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendirirlerse, görev yeri belgesi aranmadan sadece “atama kararları”(kararname) yeterli kabul edilecek.

Soru 15: Eşleri sigortalı çalışan öğretmenlerden hangi belgeler istenecek?
Cevap : Eşleri sigortalı çalışan öğretmenlerden ;
·        Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
·        Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
·        Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge
 Ayrıca eşi,Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve  merkezi bir il/ilçede olan fakat bu il/ilçeden farklı yerde çalışan öğretmen eşinden beklenen belgeler ekstradan atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenmektedir.
 Soru 16 :Başvuruların son günü itibari ile 360 gün sigortalı olma koşulunu sağlayan fakat sigortalılığı devam etmeyen öğretmen eşlerin başvuruları kabul edilir mi ?
Cevap : Hayır sigortalı çalışanlardan beklenen birinci aşama başvurularının son günü itibari ile son iki yıl içinde 360 gün sigortanın yatırlmasının yanı sıra o zamanda halen sigortalılığında devam etmesidir ve bunu yine sgk dan alacakları belgede yazıyor olması gerekir.Aksi takdirde başvuru red edilir.


 Soru 17:360 Gün Sigortalı çalışılan sürenin tamamı sadece bir iş yerinde mi geçmiş olması gerekir?
 Cevap : 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.Yani illa bir işyerinde çalışılması gerekmez.Önemli olan 360 gün sigortalılığın doldurulmuş olmasıdır ve başvuru esnasında halen sigortalı çalışıldığına dair belgenin ispatıdır.Kişi isterse kısa süre önce farklı bir işyerinde başlamış olsun,burada önemli olan o işyerinin yatırdığı sigortanın sistemde yatırılıyor olarak görülmesi ve 360 gün şartının sağlanmasıdır.


Soru 18: Sigortalı çalışan ve 360 gün sigortalı eksik olan öğretmenler eşleri aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmesi için borçlanabilir mi ve hangi süreleri borçlanabilir ?
 
Cevap : Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla;
·        askerlikte geçen süreler
·         ücretsiz doğum
·         analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilmektedir.


Soru 19: Kimler aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz ?
Cevap : Öğretmenlerden eşleri ;
·        Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar (28 şubata kadar göreve başlayacakalar hariç )
·        Eşleri geçici görevli olanlar
·        Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,
aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz.


Soru 20 : Hangi öğretmenler can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilir ?
Cevap : Can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusuna ;
·        Kendisinin
·        Eşinin
·        bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin
  görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veyamülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,
·        haklarında adli makamlarca 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar,
Başvurabilirler.


Soru 21 : Hangi öğretmenler engellilik durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilir ?
Cevap : Bir öğretmenin engellilik durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için ;
·        Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu
·        Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu
sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.


Soru 22 : Duyuruya göre hangi öğretmenler diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunma hakkına sahip ?
Cevap : Bu kapsamda ;
·        Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,( Eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge)
·        Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren “bir yıl içinde” eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge (emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.) ile eşlerinin ikamet ettiği yere
·        Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,( Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge)
·        Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel  eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere, (Çocuğu veya kardeşi özel eğitim alması gerekenlerden, sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge)
  yer değiştirme başvurusunda bulunabilmektedirler.
 
 
Saygılar
Sedat DEGER

www.mebpersonel.com

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.