1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. MEB'de 2 yönetmelik daha değişti
MEB'de 2 yönetmelik daha değişti

MEB'de 2 yönetmelik daha değişti

10 Ekim 2012 Tarihli ve 28437 Sayılı Resmî Gazete

A+A-

Değişen Yönetmelikler;

1-

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI
 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
 
DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 15/8/1983 tarihli ve 83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 
a) Okul: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve örgün ortaokul, imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim kurumlarını,
 
b) Pansiyon: Resmî ve örgün ortaokul, imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim kurumlarında parasız veya paralı yatılı okuyan öğrencilerin barınma, yatma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,
 
c) Belletici: Resmî ve örgün ortaokul, imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim kurumlarında okuyan parasız veya paralı yatılı öğrencilerin, ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer idarî hususları yürütmekle görevli kişileri,
 
ifade eder.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Pansiyonlarda indirime tabi çocuğu bulunan bu memurlardan vefat edenlerle emekli olanların çocukları bulundukları okullarını tamamlayıncaya kadar indirimden faydalanırlar.”
 
MADDE 3 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
2-
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILILIK, BURS
 
VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim ve” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim ve” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“b) Burslu öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında burslu okumayı sınavla hak eden öğrenciyi,”
 
“ç) Kurum: Bakanlığa bağlı resmî ve örgün eğitim-öğretim yapılan ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile ortaöğretim okullarını,”
 
“e) Parasız yatılı öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda sınavsız, ortaöğretimde ise sınavla veya sınavsız olarak parasız yatılı okumayı hak eden öğrenciyi,”
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlköğretim ve özel eğitim ilköğretim okullarında” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokullarında” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim okulu” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretimin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Okul bulunmayan yerleşim birimlerinde bulunan zorunlu öğrenim çağındaki çocuklar, sınavsız olarak yatılı bölge ortaokullarına alınır ve öğrenimlerini bu okullarda tamamlar. Bu okulları tamamlayan parasız yatılı öğrencilerden, başarı derecesine göre Bakanlıkça tespit edilecek kontenjan kadarı,
 
b) Zihinsel engelliler dışındaki özel eğitim gerektiren öğrencilerden öğrenim gördükleri ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokulunu tamamlayan, başarı derecesine göre engellerine uygun,”
 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İlköğretim okullarının 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarına” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna” şeklinde ve üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“b) Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul veya imam-hatip ortaokulu bulunmayanlar için, bu okulların bulunmadığına dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,”
 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokulunu parasız yatılı olarak tamamladığına dair öğrenim belgesi,”
 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlköğretim okullarında burslu ve” ibaresi “Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile” şeklinde ve ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İlköğretim okullarında” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “İlköğretim” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “ilköğretimi” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu” şeklinde değiştirilmiştir.
 
“(1) Son sınıf öğrencilerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayan öğrencilerin bursları, resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarında da devam eder. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar burslu olduklarını bu kurum müdürlüklerine beyan ederler. Bu öğrencilerin burs nakilleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren bu kurum müdürlüklerince ödenir.”
 
MADDE 13 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.