MEB'de yönetmelik değişikliği

MEB'de yönetmelik değişikliği

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 6ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (ğ) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak.”

“3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.”

“k) Teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, terzi ve kaloriferci kadroları için atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda belge sahibi olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “avukat,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “alanlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (d) ve (e) bentlerinde yer alan “bir ortaöğretim kurumundan” ibareleri “en az ortaöğretim düzeyindeki bir eğitim kurumundan” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan görevlere geçişler hariç olmak üzere, unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.”

“(4) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atama yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlçe millî eğitim müdürlüğü kadrosuna atama

MADDE 23 – (1) İlçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlardan birisi aranır:

a) Okul müdürü olarak ikinci görev kapsamında en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak.

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, hukuk müşaviri, şube müdürü, tesis müdürü, basımevi müdürü kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl olmak üzere asaleten görev yapmış olmak.

(2) İlçe millî eğitim müdürü ve daha üstü unvanlı Bakanlık kadroları ile millî eğitim uzmanı ve maarif müfettişi kadrolarında asaleten görev yapmış olanlardan ilçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda ise, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bölgesinin dışındaki” ibaresi “bölgesindeki diğer iller dahil” olarak ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları hâlen bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere, diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2013

28793

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/1/2014

28878

2-

10/12/2014

29201

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.