MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

MEB, Ek Ders Ücreti ve Uzaktan Eğitim Konularında Genelge Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı canlı ders ve etkinlikler yoluyla ders görevlerini uzaktan yerine getiren öğretmenlerin ek ders ücretine dair Genelge yayımladı.

Genelgeye göre; 

Covid -19 hastası veya temaslısı olduğu için tedavi yada karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin eğitim öğretimlerine yönelik açıklamaların yapıldığı ilgi (c) yazının 2'nci maddesinde yer alan; "Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr partalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacaktır." ifadesi kapsamında işlem yapan öğretmenler ile bu sınıflara dersi olan öğretmenlerden gerek EBA canlı ders, gerekse uzaktan canlı ders uygulamaları ile ders görevi verilenlere bu görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi (a, b) yazılar ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiş olup; öğretmenlere, öğrencilerin çeşitli nedenlerle okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik velilere ve öğrencilere yaptıkları rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmelerini sağlama görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaklarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bakanlığımızın 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 17’nci maddesinin dördüncü paragrafında da; "... Ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin Kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerekmektedir. Bu nedenle, Kararda belirlenmemiş görevler için, bu yönde alman onaylara bağlı olarak ek ders ücreti adı altında herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır." denilmek suretiyle, anılan Kararda belirlenmemiş olan hiçbir etkinliğe bağlı olarak ek ders ücreti ödenemeyeceği vurgulanmıştır.

Bu itibarla öğretmenlerin, rutin müfredat kapsamında işlenmesi gereken derslerden öğrencilerin çeşitli nedenlerle okula devam edemedikleri günlere rastlayan derslere yönelik velilere ve öğrencilere yaptıkları rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmelerini sağlama görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan anılan Kararın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde; "Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını, .. ifade eder” hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği gibi "yüz yüze eğitim", derslerin eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılmasını ifade etmektedir. Burada geçen "yüz yüze" ifadesi, öğretmen ile öğrencinin etkileşimli olarak ders yapıyor olmasıdır. Nitekim hükümde yer alan "...gibi eğitim ortamlarında..." ifadesinden de anlaşılacağı üzere öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılacak ders ortamlarının sınırlandırılması mümkün olmamakla birlikte 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren rutin müfredat kapsamında yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri çoğunlukla, Bakanlığımızın çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) başta olmak üzere açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılan canlı ders ve etkinliklerden oluşmaktadır.

Olağanüstü koşulların geçerli olduğu bu geçici durumda yapılan uzaktan eğitim uygulamasına bağlı olarak yapılacak ek ders ücretli ödemelerinde, mevcut düzenlemelerin dikkate alınarak uzaktan eğitimle en fazla örtüşen düzenlemeye göre işlem yapılması gerektiği kuşkusuzdur. Dolayısıyla ek ders ücreti ödemeleri bakımından uzaktan eğitimin, en yakın nitelikleri içeren yüz yüze eğitim ile aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Çünkü her iki durumda da rutin müfredatın öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yüz yüze uygulanması söz konusudur.

Benzer eğitim uygulamalarının yapıldığı 2020-2021 öğretim yılında yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretinden ne şekilde yararlandırılacakları, daha önce birer örneği teşkilatımıza gönderilen ilgi (ç, d, e) yazılarda belirtilmiş; bu yazılarda, yönetici ve öğretmenlerin yalnızca fiilen yürüttükleri görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılabilecekleri de ayrıca vurgulanmıştır.

Bu itibarla, Covid-19 salgını nedeniyle karantinada bulunan sınıf/öğrenci/öğretmenler İle kronik rahatsızlığı bulunan Öğrencilerin rutin müfredat kapsamındaki derslerinin EBA ve/veya açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılan canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine getirilmesi hâlinde, bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerin fiilen yerine getirdikleri bu görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün olabilecektir.

Öte yandan, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında Covid-19 salgım nedeniyle karantinada bulunan sınıf öğrenci/öğretmenler ile kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin bu süreçte eğitim faaliyetlerini ne şekilde sürdürmeleri gerektiği ile uzaktan eğitim kapsamında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı canlı ders yapılıp yapılmayacağı hususunda yaşanan tereddütlerin ve yapılan farklı uygulamaların oluşturduğu karmaşanın giderilerek uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından, bu kapsamda bulunan derslerin öğretmenler tarafından EBA ve/veya açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılan canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine getirilmesi yönünde genel bir açıklama yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.