Memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan hatalar

Memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan hatalar

Kamu kurumlarınca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan hatalar. Ahmet Ünlü'nün yazısı...

Yenişafak Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Ünlü, bugünkü yazısında , kamu kurumlarınca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan hatalara değindi.

Ünlü yazısında:

Sözleşmeli statüde geçen süreler kademe ilerlemesinde dikkate alınır mı?

657 sayılı Kanun'un 4-B maddesine göre sözleşmeli statüde geçen sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı olumsuz görüş vermişti.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sormuş olduğu benzer bir soruya Maliye Bakanlığı aşağıdaki görüşü vererek öğretmenler özelinde kamuda çalışan sözleşmeli personelin tamamına ümit ışığı olmuştur. Verilen görüşte özetle; 657 sayılı Kanun'un 4'üncü ve 237'nci maddenin (e) fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli olarak geçen sürenin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak değerlendirilmesi kabul edilmiş burada kullanılan "memuriyete geçirilme" halleri için kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hükme ise yer verilmemiştir.

Söz konusu "memuriyete geçirilmeleri halinde" ibaresinin 12.2.1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanun'un Geçici 9'ncu maddesi ile 26.6.1984 tarihli ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 15'nci maddesi ile getirilen geçiş hükümlerine istinaden Devlet memurluğuna geçirilenlerin yanı sıra sınavla ilk defa devlet memuru olarak atanmış olanları da kapsaması gerektiği düşünülmektedir. Benzer görüş, Soysal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması ve İşlemler Dairesi Başkanlığı tarafından da verilmiş olup, personelin sözleşmeli statüde geçen sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine imkan bulunmadığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak Maliye Bakanlığı'nın vermiş olduğu görüşe göre; sınavla ilk defa devlet memuru olarak atanmış olanların sözleşmeli statüde geçen sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Görüş her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeli öğretmenler için verilmiş olsa da diğer kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin de sınavla memur olarak atanması halinde sözleşmeli statüde geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilecektir.

657 sayılı Kanun'un 36/A-5 ve 36/A-7/b fıkrasının uygulanması

Şef unvanı ile görev yapan personele biyoloji bölümünden mezun olması sebebiyle bir derece verilip verilemeyeceği ile İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan personelin mezkür kanununun 36/A maddesinin 7/b fıkrası gereğince bir dereceden yararlandırılması mümkün müdür?

657 sayılı Kanun'un 36/A maddesinin 5 numaralı alt bendinde; "Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü, aynı maddenin 7/b fıkrasında; "Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığı'nca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz)" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlere göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A maddesinin 5'inci fıkrası hükmünden yararlanabilmek için söz konusu unvanların ihraz edilmesinin yeterli olması sebebiyle biyoloji bölümünden mezun olan ve Şef unvanı ile görev yapan personele bir derece verilebilmesi gerekir. Yine 657 sayılı Kanun'un 36/A maddesinin 7/b fıkrasında bir derece yükselmesinden yararlanabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli bulunmak veya yeniden göreve atanmak şartının aranması sebebiyle ilgilinin mezkur madde hükmünden Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapmakta iken yararlandığı, kurumunuzda intibak işlemleri yapılırken daha önce almış olduğu derecenin de dikkate alınması gerekir.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 657 sayılı Kanun'un 36/A-8-a maddesi karşısındaki durumu

Yardımcı hizmetler sınıfından, emniyet hizmetleri sınıfına geçirilen çarşı ve mahalle bekçileri 657 sayılı Kanun'un 36/A-8-a maddesi hükümlerinden faydalandırılabilir mi?

Danıştay 5'inci Dairesi'nin 27/12/1989 tarihli ve E:1987/1075; K:1989/2557 sayılı Kararı'nda, 657 sayılı Kanun'un memuriyete giriş derece ve kademelerini belirleyen hükümlerinin yalnız memurluğa ilk girişte uygulanacağını kabul etmenin, belirli niteliği girişte taşıyanlarla bu niteliği sonradan kazanalar arasında bir eşitsizlik ve haksız uygulamaya yol açacağı ve böyle bir uygulamanın hukuk sistemimizin temel ilkelerinden olan kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırı olacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve Danıştay Kararı çerçevesinde; yardımcı hizmetler sınıfından, emniyet hizmetleri sınıfına aktarılan çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 657 sayılı Kanun'un 36/A-8-a maddesi hükümleri uygulanarak Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden; İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece, Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe, Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece . ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

Birden fazla yüksek lisans yapanlara kademe ilerlemesi verilir mi?

Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında birden fazla yüksek lisans derecesi almış olanlar, kaç kademe ilerlemesi alırlar?

Bu konuyla ilgili olarak, DPB'nin vermiş olduğu görüşe göre; 657 sayılı Kanun'un 36/A-9'uncu maddesine göre, lisans üstü öğrenimin düzeyi, alanı veya dalıyla bağlı olmaksızın her durumda ilgili devlet memuruna bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmekte olup, bu haktan bir defa yararlandıktan sonra aynı veya farklı dallarda ve farklı düzeylerde lisans üstü eğitim alınması durumunda yeni bir kademe ilerlemesi uygulaması mümkün değildir.

Asaleti tasdik edilemeyen aday memurlara ilave derece uygulaması yapılır mı?

Açıktan aday memur olarak atanan ve göreve başladıktan sonra, adaylık dönemi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri gereğince bunlar hakkında kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulanır mı?

Bazı kurumlar adaylık döneminde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yapmamaktadır. Ancak, aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64'üncü maddesi hükümlerine göre kademe ilerlemesi yapılamamakla birlikte, adaylık süresi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9'uncu bentleri gereğince kademe ilerlemesi yapılmasının mümkün olduğu, buna göre, aday memur olarak atananların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde bahsi geçen maddeler uyarınca yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulamasının ilgililerin söz konusu öğrenim durumlarına ilişkin belgeleri kurumlarına ibraz etmek suretiyle intibak talebinde bulundukları tarih itibariyle yapılması gerekmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.