Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı Nasıl? Geçmiş Dönem Müdür Yardımcılığı Sınavı Soruları - Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları 2016

Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı Nasıl? Geçmiş Dönem Müdür Yardımcılığı Sınavı Soruları - Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları 2016

Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı Nasıl? Geçmiş Dönem Müdür Yardımcılığı Sınavı Soruları - Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları 2016 Haberi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler ve detaylar en son dakika bilgileri

Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı Nasıl? Geçmiş Dönem Müdür Yardımcılığı Sınavı Soruları - Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları 2016 Haberi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler ve detaylar en son dakika bilgileri www.turkiyeegitim.com haberimizde

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2016 yılı içerisinde, 20 Mart 2016 Pazar günü saat 14.00'de yapacağı Müdür Yardımcılığı sınavı duyuru yayınlandı. 

 
Bakanlığın yayınlamış olduğu duyuruya göre müdür yardımcısı olmak isteyen öğretmenlere 20 Mart 2016 Pazar günü saat 14.00'da 100 soru yöneltilecek. Bu 100 soru 20 ayrı bölüme ayrılarak çeşitli yüzdelerle dağıtıldı. En çok soru çıkacak iki kısım Türkçe Dilbilgisi ve Genel Kültür kısımları olacak. Bu bölümlerden her birinden 10'ar soru sorulacak.
 
Sınava başvurular 25 Ocak 2016 tarihinde başlayacak ve 17 Şubat 2016 tarihinde sona erecek. Başvurular meb.gov.tr üzerinden elektronik başvuru formu ile alınacak. Adaylar Vakıf, Halk ve Ziraat bankalarından herhangi birine TC kimlik numaralarını belirterek MEB 2016 Müdür Yardımcılığı sınav ücreti olarak 80.00 TL yatıracak. 
 
MEB Müdür yardımcılığı görevde yükselme sınavındaki sınav konuları ve soru dağılımı şu şekilde belirlendi:
Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı
 

Sınav merkezi olarak ise 20 il belirlendi. Bu iller şöyle:
 
ADANA, ANKARA, ANTALYA, BURSA, DİYARBAKIR, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, İÇEL, İSTANBUL, İZMİR, KAYSERİ, KOCAELİ, KONYA, SAMSUN, SAKARYA, ŞANLIURFA, HATAY, MANİSA, BALIKESİR, KAHRAMANMARAŞ, VAN, AYDIN, DENİZLİ, TEKİRDAĞ, MARDİN, MALATYA, TRABZON, ORDU, ZONGULDAK, ELAZIĞ VE ÇORUM
 
Başvuru sırasında MEBBİS sisteminde, adayın bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. İşlemler, başvuru bitim tarihinde var olan bilgiler üzerinden yapılacağı için bu tarihe kadar aday, bilgilerini güncelletmekle yükümlüdür. Bu durumla ilgili sorumluluk, "adayın kendisi"ne ait olacaktır.(Güncelleme işlemi zaman alabileceğinden güncelleme işlemleri son güne bırakılmamalıdır.)
 
MEBBİS sistemindeki aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 
Başvurusu kabul edilip, yazılı sınavda başarılı olanlardan görevlendirme koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, görevlendirilmesi yapılmış olsa bile iptal edilecektir.
 
 
 
butik.she
 
BAŞVURU ŞARTLARI
 
Yazılı sınava, müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile başvurunun son günü itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik' in 5 ve 7'nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilirler.
 
Bu Yönetmelik'in 7/c maddesinde; "Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak," hükmü yer almaktadır.
 
Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilir. Dört yıllık sürenin hesabında; sınava başvuru tarihinin son günü olan 17/02/2016 tarihi esas alınacaktır. Söz konusu sınava; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik' te belirtilen şartları taşımak kaydı ile yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar da başvuruda bulunabilirler.
 
BAŞVURU İŞLEMLERİ
 
a) Yazılı sınav başvuruları, 25 Ocak 2016 tarihinde başlayıp, 17 Şubat 2016 tarihi saat: 17.00' de sona erecektir. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
 
b) Aday, http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ile "Elektronik Başvuru Formu"na girerek başvuru işlemini yapabilecektir.
 
c. Aday, kimlik ve başvuru bilgilerini "Elektronik Başvuru Formu"na girerek MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecektir.
 
ç. Adaya ait bilgilerde bir hata yoksa, adaya ait "Elektronik Başvuru Formu" ilgili birimler tarafından başvuru süresi bitimine kadar sistemde onaylanacaktır. Aday tarafından da onay işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilecektir.
 
d. Adaya ait "Elektronik Başvuru Formu"nun bir çıktısı, bağlı bulunduğu kurum tarafından onaylanacaktır.
 
e. Elektronik Başvuru formunun bir sureti adayda kalacak, bir sureti de aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar özlük dosyasının bulunduğu birimlerde saklanacaktır.
 
Başvuruda bulunacak adayın sınava ilişkin bilgileri, MEBBİS kayıtlarından alınacağından, MEBBİS kayıtlarında personele ilişkin öğrenim durumu, hizmet süresi vb. bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenerek sorumlu birimlerce güncellenmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenmemiş olması durumunda başvuruda bulunan bazı adaylar açısından başvurunun kabul edilmemesi gibi sonuçlar doğurabileceğinden, sorumlu birimlerin adayların bilgilerini güncellemesi ile ilgili gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Adaylar tarafından bilgilerin elektronik ortamda verilerin hatasız, eksiksiz, başvuru kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile özlük dosyalarının tutulduğu birime ait olacaktır.
 
Sınava başvuran adaylar arasında, sınav öncesinde ve sınav anında, ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise bunlar sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve "elektronik başvuru formu"nda "engel durumlarını" ve "almak istediği hizmet" kutucuğunu işaretleyeceklerdir. Beyan edilen engel
durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı
 
SINAV ÜCRETİ
 
a. Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 80 TL'yi (seksen TL KDV dahil), (25 Ocak - 17 Şubat 2016) tarihleri arasında MEB. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla yatıracaktır.
 
b. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
 
c. Banka dekontu/ATM işlem fişinde adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (2016 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavı) bulunacaktır. ç. Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak; mektup, elden veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.
 
d. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır
 
Ücretler hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.
 
Buna göre; adaylar herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden TC nüfus cüzdanı ile başvurmaları halinde iade işlemi gerçekleştirilebilir.
 
Aday, hangi sebeple olursa olsun sınava girmemişse ücret iade talebinde bulunamaz. Sadece idare tarafından sınavın iptal edildiği durumlarda adaya ücret iadesi yapılır.
 
FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ
 
ÖDSGM tarafından adayların sınava girecekleri yerler ile kimlik bilgilerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgeleri http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgesi adaylar tarafından internet ortamından alınacak ve bağlı bulundukları Eğitim Kurumu/Birimi tarafından onaylanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.

İlgili Haberler
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.