1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylarınwww.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

7) Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DRC.

AD.

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe

Profesör

1

1

Ahlak Felsefesi üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

3

1

Alımlama Estetiği Kuramı ve 

Hüsn ü Aşk üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

4

1

Yapısalcı Metin Şerhi ve Na'ili 

üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

5

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora

yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim İş Eğitimi

Profesör

1

1

Resim İş Öğretmenliği Alanında doktora

yapmış olmak; Plastik Sanatlar Bilim

alanında doçent olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Alman Dili Edebiyatı alanında

doçent olmak; Kültürlerarası Eğitim

Alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

2

1

Alman Dili Eğitimi alanında doçent

olmak; Uygulamalı dil bilimi ve

yabancı dil öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğ.Yön.Teftişi ve Plan.

Doçent

2

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması

 ve Ekonomisi alanında doçent olmak;

 Örgütsel Davranış ve Eleştirel

 Pedagoji alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğ.Yön.Teftişi ve Plan.

Yrd.Doç.

2

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması

ve Ekonomisi alanında doktora

 yapmış olmak; Eğitimde kaos; Yıldırma

Davranışları ve Nedenleri konusunda

çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog.ve Öğretimi

Doçent

2

1

Eğitim Programları ve Öğretimi

alanında doçent olmak; Yaratıcı

Drama alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog.ve Öğretimi

Doçent

3

1

Eğitim Programları ve Öğretimi

ana bilim dalı, Eğitim Tarihi ve

Sosyal Temelleri bilim alanında

çalışmaları olmak. Eğitim Tarihi

alanında Doçent olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog.ve Öğretimi

Yrd.Doç.

2

1

Eğitim Programları ve Öğretimi

Bilim dalı Bellek destekleyici

 stratejiklerden anahtar sözcük

 yöntemi konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik.Dan.

Yrd.Doç.

1

1

Doktorasını Eğitimde Psikolojik

 Hizmetler alanında yapmış olmak;

Ergenlerde performans kaygısı üzerine

 çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış

olmak; Gitar eğitimi ve üstbiliş

alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğit.

Yrd.Doç.

5

1

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında

 doktora yapmış olmak; Kavramsal

değişim stratejileri ve zihin haritaları

konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğit.

Yrd.Doç.

4

1

Matematik Eğitimi Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak; performans ölçümü-gelişimi ve ilköğretim öğrencilerinin problem çözme yaklaşım ve becerileri üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğit.

Doçent

2

1

Yakınçağ Tarihi alanında doçent olmak; Misyonerlik ve II. Abdülhamit Kurumları üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yrd.Doç.

1

1

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Akıcı konuşma problemlerinin giderilmesi, oyun ilepsikomotor becerilerin geliştirilmesi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Biyoloji

Profesör

1

1

Bitki Fizyolojisi, Bitki Stres Fizyolojisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanlarında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doçent

2

1

Yarı Parametrik Tek İndeks Modeller üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doçent

2

1

Sıralı nitel verili Çapraz Tablolar ile İlgili Simülasyon Çalışmaları yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Matematik

Doçent

2

1

Adi, Kısmi ve İntegral Denklemlerin nümerik çözümleri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Matematik

Doçent

3

1

Steenrod Cebiri ve Esnek Topoloji üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Matematik

Yrd.Doç.

3

1

Graflarda Ortalama Ayrıt Baskınlık, Ortalama Ayrıt Uzaklık ve Zedelenebilirlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biy.ve Genetik

 

Yrd.Doç.

1

1

Bacillusizolatlarının moleküler karakterizasyonu ve incir zararlıları üzerindeki biyoaktivitelerinin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biy.ve Genetik

 

Yrd.Doç.

2

1

Moleküler belirteçler ile genetik kararlılığın belirlenmesi, kriyoprezervasyon, TIS biyoreaktör sistemi ile sıvıkültürleme ve sentetik tohum teknolojileri konularında çalışmaları olmak.

Fethiye İşletme Fak.

İşletme

 

Doçent

3

1

Muhasebe Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Hileli Finansal Raporlama ve Muhasebe Teorisi konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fak.

Temel Eğitim

Temel Eğitim

Profesör

1

1

Türk Sanat Tarihinde Temel Sanat Bilgileri ile Mitolojide Mezar Anlayışı konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bil.Fak.

Çalışma Ekon.ve End.İliş.

Çalışma Ekon.ve End.İliş.

Doçent

2

1

Sosyal politika alanında doçent unvanı almış olmak ve İş-Aile Yaşamı Etkileşimi ve İşyeri Şiddeti konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Yrd.Doç.

3

1

Türkiye’de mimari miras yönetimi ve Batı Anadolu tarihi kaplıca alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Müh.

Maden Müh.

Yrd.Doç.

2

1

Maden Mühendisliği lisans mezunu olmak. Huntit veHidromanyezit Minerallerinin alev geciktirici olarak kullanılması konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Met. Ve Malzeme Müh.

Met. ve Malzeme Müh.

Yrd.Doç.

5

1

Metalurji veya Malzeme Mühendisliği dalında lisans eğitiminden mezun olmak ve yüksek lisans ve doktorasını yine aynı dallardan birinde yapmış olmak.

Su Ürünleri Fak.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Doçent

2

1

Balık kuluçkahane yönetimi alanında uzmanlaşmış, genetik ve su ürünleri yetiştiricilik biyoteknolojisi konularında yayın ve projeler (çalışmalar) yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Ergen ve Ruh Sağ.

Yrd.Doç.

5

1

Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Ergenlerde Psikopatoloji ile ilgili çalışma yapmış olmak.'Suicidality in Youth: RiskFactors, Screening, Assessment and Intervention' adlı kursa katılmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yrd.Doç.

5

1

Erken evre Parkinson Hastalığı olan hastalarda Pergolid vepribedil’in Parkinson tremoru üzerindeki etkilerinin klinik ve elektrofizyolojik araştırılması ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hast.ve Doğum

Doçent

3

1

Ürojinekoloji konusunda eğitim almış olmak. T.C. Sağlık Bakanlığı ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim) Sertifikası sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hast.ve Doğum

Yrd.Doç.

4

1

Endometriozis rat modelinde metformin ve letrozolünetkisi üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar

Cerrahisi

Doçent

3

1

Kalp Damar Cerrahisi alanında Doçentliğini almış olmak. Pediatrik Kalp Cerrahisi alanında ve SCI-expandedkapsamında yayınları olmak. Kardiyo-Torasik Kalp Cerrahisi Eğitimi Belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar

Cerrahisi

Yrd.Doç.

5

1

Mitral kapak operasyonlarında uygulanan ultrafiltrasyonunetkileri ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Trav.

Yrd.Doç.

2

1

Trokanterik femur kırığının tedavisi ve acilde BT ninkullanımı ile ilgili çalışmış olmak. Diabetik ayak ülserleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cer.

Yrd.Doç.

4

1

Yüksek Grade'li Glial Tümörlerde Temodal Kullanımı Etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi

Has.

Yrd.Doç.

5

1

Dermatofitoz tanılı hastalarda dermatofit etkenlerinin araştırılması alanında uzmanlık yapmış olmak. Behçet hastalığı ve allerji konularında çalışmaları olmak. Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalarda Etik yaklaşım belgesi ve Hayvan deneyleri etik kurul sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

3

1

Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanlık belgesi olmak.Epilepsi ve uzun süreli video-EEG konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Yrd.Doç.

4

1

Biyofizik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Turizm İşl.ve Otel.Y.O.

Seyahat İşl.

 

Yrd.Doç.

3

1

Turizm konusunda tez çalışması yapmış olmak ve turizm alanında bilimsel çalışmaları olmak.

Beden Eğ.ve Spor YO.

Beden Eğ.ve Spor Öğr.

 

Doçent

2

1

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor alanında Doçentliğini almış olmak. Spor Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

Beden Eğ.ve Spor YO.

Rekreasyon

 

Doçent

2

1

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak.Yükseklisans ve doktora tezlerini spor psikolojisi konularında yapmış olmak.

Beden Eğ.ve Spor YO.

Antrenörlük Eğ.

 

Yrd.Doç.

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak.Doktorasını sporda yetenek seçimi ve yönlendirme konusunda yapmak, müsabaka analizi, fizyoloji ve antrenman bilimi alanında çalışmaları olmak.

Beden Eğ. Ve Spor YO.

Beden Eğ. Ve Spor Öğr.

 

Yrd.Doç.

5

1

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Bilim dalında doktora yapmış olmak. Okulöncesi Dönemde Motor Gelişimi Araştırılması,Psikomotor ve beceri öğrenimi konularında çalışmaları olmak.

Beden Eğ. Ve Spor YO.

Spor Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

1

1

Spor Yönetimi konusunda doktora yapmış olmak. GSGM taşra teşkilatı spor yöneticilerinin iş tatmini ve insan kaynakları yönetimi analizi konusunda çalışmaları olmak.

Muğla Sağlık YO.

Hemşirelik

 

Doçent

3

1

İç Hastalıkları Hemşireliğinde doktorasını yapmış olmak ve Akut miyokard infarktüsünde sekonder koruma ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Muğla Sağlık YO.

Sağlık Yönetimi

 

Yrd.Doç.

5

1

Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış ve alanında yayınları olmak.

Ula Ali Koçman MYO

Gıda İşleme

Gıda Kalite Kont. ve Anal.

Doçent

2

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak. Süt, süt ürünleri ve yağ asitleri üzerine çalışmaları olmak.

Fethiye ASMKMYO

Bitkisel ve Hayvansal Ür.

Organik Tarım

Doçent

2

1

Yemeklik tane baklagiller konusunda doktora yapmış ve Organik Tarıma yönelik çalışmaları olmak.

Fethiye ASMKMYO

Bitkisel ve Hayvansal Ür.

Organik Tarım

Doçent

3

1

Tahıllarda organik tarım üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Köyceğiz Meslek YO

Bitkisel ve Hayvansal Ür.

Tıbbi ve Aromatik Bitk.

Yrd.Doç.

5

1

Bitki ve Ağaç türlerindeki genetik çeşitliliğin bazı markörler yardımı ile araştırılması üzerine çalışmaları olmak.

Milas Sıtkı Koçman MYO

El Sanatları

Geleneksel El Sanatları

Yrd.Doç.

4

1

Sanat Tarihi alanında doktora yapmış olmak. El Sanatları ve işlemeler konusunda çalışmaları olmak.

 

.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.