1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

A+A-

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

NKU. Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECESİ

İLAN ŞARTI

Güzel San. Tas. ve Mim. Fak.

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Prof.

1

Biyoiklimsel konfor alanlarının belirlenmesi ve Biyosfer rezerv alanlarının planlanması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Çorlu Müh. Fak.

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

Prof.

1

Lüks lifler ve dendrimer teknolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Prof.

1

Çağdaş Fransız Edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Nükleer Fizik

Prof.

1

Çevresel Radyoaktivite ve Radyasyon koruma konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Prof.

1

Bağ yetiştirme ve ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Prof.

1

Bitki bakteri hastalıkları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Biyosistem Mühendisliği

Tarımsal Yapılar

Prof.

1

Tarımsal inşaat, malzeme üretimi ve deneyleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Biyosistem Mühendisliği

Tarımsal Yapılar

Prof.

1

Hayvan barınakları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Tarla Bitkileri

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Prof.

1

Çayır mera vejetasyonu ve ekolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller

Prof.

1

Tahıl ıslahı ve genetiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Prof.

1

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fak.

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Veterinerlik Viroloji

Prof.

1

Antikor üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bil.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doç.Dr.

1

Aort anevrizması cerrahi ve endovasküler tedavi alanında deneyimli olmak.

Çorlu Müh. Fak.

İnşaat Müh.

Hidrolik

Doç.Dr.

1

Atmosferik nem akısı üzerine çalışma yapmış olmak.

Çorlu Müh. Fak.

İnşaat Müh.

Yapı

Doç.Dr.

1

Ön gerilmeli çelik yapılar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doç.Dr.

1

Yüksek enerji ve plazma fiziği alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Kütle çekim teorileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doç.Dr.

3

19. yüzyıl İngiliz edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doç.Dr.

3

Çağdaş İngiliz edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Yrd.Doç.Dr.

1

Tarım Ekonomisi alanında Doktora yapmış, küçük ve orta ölçekli gıda işletmeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yrd.Doç.Dr.

1

Cebir ve sayılar teorisi alanında Doktora yapmış, cebirsel yapıların kafesleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Biyokimya

Yrd.Doç.Dr.

3

Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak.

Çorlu Müh.

İnşaat Müh.

Yapı Malzemesi

Yrd.Doç.Dr.

4

İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış, ısı yalıtımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fak.

Temel Tıp Bil.

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora yapmış; kök hücre ekspresyonu ve mast hücreleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.Dr.

1

Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal ihtisası yapmış, troid kanserlerinin cerrahisi üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bil.

Patoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

Patoloji alanında uzmanlık yapmış olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Radyasyon Onkolojisi

Yrd.Doç.Dr.

1

Radyasyon onkolojisi alanında uzmanlık yapmış olmak. Gastro- intestinal ve genital tümörler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Nükleer Tıp

Yrd.Doç.Dr.

1

Nükleer tıp alanında uzmanlık yapmış olmak. PET-CT konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Acil Tıp

Yrd.Doç.Dr.

1

Acil tıp uzmanı olmak. Acil servis travma hastalarında atlanan tanılarla ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

Çocuk sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Neonatoloji yan dal uzmanlığına sahip olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

Çocuk Endokrinolojisi üzerine yan dal ihtisası yapmış olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

2

Çocuk Kardiyolojisi üzerine yan dal ihtisası yapmış olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

Gastroenteroloji yan dal ihtisasına sahip olmak. ERCP konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Yrd.Doç.Dr.

1

Tıp doktoru olmak. Tıbbi biyokimya alanında uzmanlık yapmış olmak.

İ.İ.B.F

Maliye

Maliye

Yrd.Doç.Dr.

1

Maliye alanında doktora yapmış, bütçeler ve yerel yönetim maliyesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.

Sinema ve Televizyon

Sinema-Televizyon Anasanat Dalı

Yrd.Doç.Dr.

1

Gazetecilik alanında Doktora yapmış, medyada psikolojik savaş kullanımı üzerine çalışma yapmış olmak

Veteriner Fak.

Gıda Hijyeni ve teknolojisi

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Yrd.Doç.Dr.

3

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi veya Gıda Mühendisliği alanında Doktora yapmış; Gıda Mikrobiyolojisi ve Yağ Teknolojisi konularında endüstriyel deneyim sahibi olmak.

Sağlık Hizmetleri M.Y.O

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi laboratuvar Teknikleri Pr.

Yrd.Doç.Dr.

4

Analitik kimya alanında Doktora yapmış olmak. Metabolizma Hastalıklarının tanısı ve tedavisinde elektroforetik yöntemlerin kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler M.Y.O

Elektronik ve Otomasyon

Biyomedikal Cihaz teknolojisi Pr.

Yrd.Doç.Dr.

3

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, bilgisayar bellekleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.