1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

A+A-

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlan olunur.

A-İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM

DALI/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ADEDİ

KADRO

DERECE

ALES

YABANCI

DİL

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU YERİ

2019.02.06

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim

Dalı

Araştırma

Görevlisi

1

6

70

50

Alman Dili Eğitimi lisans mezunu olmak. Alman Dili Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

2019.02.07

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Tasarımı Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

1

6

70

50

Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak. Peyzaj Mimarlığı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

2019.02.08

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Bölümü

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

1

5

70

50

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. İslam Tarihi alanında tezli yüksek lisans

yapıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

2019.02.09

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

1

5

70

50

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Kelam Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

2019.02.10

Rektörlük

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim )

1

3

Muaf

50

(Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere) Jeofizik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Jeofizik

Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

Personel Daire Başkanlığı

2019.02.11

Kozaklı Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Programı

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

1

3

70

---

Seyahat İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans

yapmış olmak.

Kozaklı Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

2019.02.12

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim Dalı

Öğretim

Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders)

1

3

70

80

Alman Dili Eğitimi veya Almanca Öğretmenliği Bölümlerinin herhangi

birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

Yabancı Diller

Yüksekokulu

Müdürlüğü

2019.02.13

Hacıbektaş Meslek

Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Programı

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

1

4

70

----

Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası matematik alanında en az 10 (on) yıl

ders verme deneyimine sahip olmak.

Hacıbektaş Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

B-SINAV TAKVİMİ

İlanımız Resmi Gazete'de 28.05.2019 tarihinde yayımlanmış olup başvuru ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir.

Başvuru Başlangıç Tarihi

 

28.05.2019

Son Başvuru Tarihi

 

18.06.2019 (Salı günü mesai bitimine kadar)

Ön Değerlendirme Tarihi

 

21.06.2019

Giriş Sınavı Tarihi

 

25.06.2019

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

 

27.06.2019 (Sonuçlar başvuru yapılan birimlerin internet adreslerinde yayımlanacaktır.)

C-BAŞVURU VE SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI BİRİMLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADI

ADRES

TELEFON

NUMARASI

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ

Eğitim Fakültesi

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir Üniversitesi Yerleşkesi Eğitim Fakültesi 50300 Nevşehir

0384 228 10 00

https://egitim.nevsehir.edu.tr/tr

Mühendislik Mimarlık

Fakültesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 2000 Evler

Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 - Nevşehir

0384 228 10 00

https://muh.nevsehir.edu.tr/tr

İlahiyat Fakültesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 -Nevşehir

0384 228 10 00

https://ilahiyat.nevsehir.edu.tr/tr

Rektörlük Personel Daire

Başkanlığı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 50300 Nevşehir

0384 228 10 53

https://personel.nevsehir.edu.tr/tr

Kozaklı Meslek

Yüksekokulu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kozaklı Meslek Yüksekokulu

Bağlıca Mah. 825. Sokak No:14d Kozaklı / Nevşehir

0384 471 45 75

https://kozaklimyo.nevsehir.edu.tr/tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 -Nevşehir

0384 228 10 00

https://ydyo.nevsehir.edu.tr/tr

Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu

Zir Mahallesi Prof. Dr. Rıza Ayhan Cad. 50800 Hacıbektaş/ Nevşehir

0384 441 34 32

https://hbmyo.nevsehir.edu.tr/tr

Ç-GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

D- ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

E- MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

F- İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

1) Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Dilekçe. ( Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.)

2- Başvuru formu. (Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka

belirtilecektir.)

3- Özgeçmiş.

4- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel şartlarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya

geçici mezuniyet belgesi.

(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır ancak atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir..

6- Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de

kabul edilecektir.)

7- Lisansüstü (İlana göre yüksek lisans ve/veya doktora ) Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibariyle alınmış öğrenci belgeleri başvuru aşamasında kabul edilecektir. E-devlet harici öğrenci belgeleri, mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olmalıdır.)

8- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

9- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

10 -Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi

11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.)

2) Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Dilekçe. ( Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.)

2- Başvuru formu. (Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka

belirtilecektir.)

3- Özgeçmiş.

4- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora) diploması veya geçici mezuniyet belgesi.

(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır ancak atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edilecektir.

6- Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

8- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

9- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu değildir.)

10- Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.

Önemli Notlar:

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

4- Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7- Yurt dışından alınan diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

8- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansütü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran

ancak 2016-2017 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler