1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Öğretmenler mesai saatleri dışında toplantıya çağrılamaz-2
Öğretmenler mesai saatleri dışında toplantıya çağrılamaz-2

Öğretmenler mesai saatleri dışında toplantıya çağrılamaz-2

Ortaöğretimde öğretmenler mesai saatleri dışında toplantıya çağrılamaz

A+A-

Ortaöğretim Kurumlarında Öğretmenlerin toplantıları ile ilgili olarak;

07.09.2013 Tarihli ve28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğretmenler kurulu" başlıklı 109. maddesindeki; hükümlerinde göre Öğretmenler kurulu toplantıları ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

İşte o hüküm;

"Öğretmenler kurulu

MADDE 109 - (1) Öğretmenler kurulu, kurumun öğretmen, uzman ve eğitici personelinden oluşur. Okulun özelliğine göre gerektiğinde ilgili sektör temsilcileri, eğitici/öğretici personel, usta öğretici, proje uzmanı, proje koordinatörü, atölye teknisyeni, öğrenci temsilcisiyle okul-aile birliği başkanı da kurul toplantısına çağrılır.

(2) Öğretmenler kurulunun başkanı okul müdürüdür. Öğretmenler kurulu, müdürün bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekalet edenin başkanlığında toplanır.

(3) Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

(4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra uygulamaya konulur.

(5) Öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hallerde okul müdürünün önerisi, milli eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mahalli mülki idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir.

(6) Öğretmenler kurulunda; ...

(7) Kurul toplantısına başlamadan önce gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

(8)Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; yapılacak proje, tasarım, üretim ve hizmet çalışmaları, hayat boyu eğitimle ilgili konular, tanıtım, yönlendirme, mesleki rehberlik çalışmaları, istihdama yönelik mesleki eğitim hizmetleri, sağlık ve güvenlik gibi konulardan, toplantının yapıldığı döneme göre gerekli olanlar görüşülür."

Bu hükümlere göre Ortaöğretim Kurumlarında öğretmenler kurulu toplantıları;

 

1- Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır.

2- Okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da toplanır.

3- Toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur.

4- Öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hallerde okul müdürünün önerisi, milli eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mahalli mülki idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılır.

Burada yönetmelik öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılması gerektiğine bunun mümkün olmaması halinde ise onay alınarak ders saatleri içerisinde yapılması gerektiğine açıkça ifade etmektedir. Günlük 10 saat ders yapan okullarda mesai saati boşluğu olamayacağından bir öğleden sonranın yada tam gün onay alınarak gerekli toplantı ve diğer faaliyetlerin yapılması gerekmektedir.

Dolayısıyla, Ortaöğretim Kurumlarında;

Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına öğretmenler kurulu toplantıları veya herhangi bir toplantı yapılamaz.

Yine; yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına, veli toplantısı, okul aile birliği toplantısı, seminerler veya eğitim-öğretim faaliyetlerine öğretmenlerin resen katılımı istenemez. Bu tür faaliyetler mesai saatleri içerisinde genellikle ters devre olacak şekilde planlanmalıdır. Bu mümkün değilse izin alınarak yarım gün öğretim yapılır ve kalan zamanda toplantı gerçekleştirilir. Veya tam gün izin alınarak toplantı gerçekleştirilir.

Konusu eğitim ve öğretim faaliyetlerini içeren toplantılar mesai saatleri içerisinde ters devre olacak şekilde planlanmalıdır. Konusu eğitim ve öğretim faaliyetleri olmayan toplantılara da mesai saatleri içerisinde olsa bile öğretmenlerin resen katılımı istenemez ve bu toplantılara katılımda gönüllülük esas alınır.

09.02.2012 Tarihli ve 28199 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nin "Genel kurul" başlıklı 9. maddesinde yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına okul aile birliği toplantısı yapılabileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verdiğimiz yönetmeliklerde yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına, toplantı ve faaliyet yapılabileceğine ve bu toplantı ve faaliyetlere öğretmenlerin resen katılıma zorlanacağına dair zaten bir hüküm yer alamaz.

Çünkü; yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde toplantı ve faaliyet yapılabileceğine ve bu toplantı ve faaliyetlere öğretmenlerin resen katılıma zorlanması yürürlükteki mevzuatlara aykırılık oluşturmaktadır.

Şöyle ki;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Çalışma Saatleri" başlıklı 99. maddesindeki; "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti" başlıklı 100. maddesindeki;"Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur." hükümleri ile de Günlük Çalışma Saatlerinin illerde valiler tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103. maddesindeki; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri ile de öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.

Kaldı ki yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre; yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde toplantı ve faaliyet yapılabileceğine ve bu toplantı ve faaliyetlere öğretmenlerin resen katılıma zorlanması, yasal ve hukuki değildir ayrıca Anayasa'mızın 18.maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.