Öğretmenlerin Toplu Sözleşme Talebi 44 Madde

Öğretmenlerin Toplu Sözleşme Talebi 44 Madde

Eğitim-Bir-Sen, 3. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini Devlet Personel Başkanlığı’na iletti.

Eğitim-Bir-Sen, 3. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini Devlet Personel Başkanlığı’na iletti. Genel Başkan Ali Yalçın, Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum ile birlikte, 2016-2017 yıllarına ilişkin eğitim hizmet kolu çalışanlarının taleplerini içeren dosyayı Devlet Personel Başkanlığı’na teslim etti.

 

Eğitim-Bir-Sen’in talepleri özetle şu şekilde:

 

1-2. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin hizmet koluna ilişkin ve hizmet kolunu ilgilendiren genel hükümlerinin uygulanmasına aynen devam edilmesi.

 

 

2-Ek gösterge artışı  

 

-Hizmet kolu kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşlarda; Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na dâhil il milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürü, sayman, döner sermaye saymanı ve fon saymanı kadrolarında bulunanların ek göstergelerinin 3600’e çıkartılması,

 

-Şube müdürü haricinde kalanların mevcut ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılması,

 

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı’na dâhil kadrolarda bulunanlara ek gösterge uygulanması.

 


 

3-Özel hizmet tazminatı

 

-Genel İdare Hizmetleri, Denetim Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının özel hizmet tazminatlarının 20 puan (157,85.-TL) artırılması,

 

-Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve şef kadrolarında bulunanların özel hizmet tazminatlarının ilaveten 15 puan (118,40.-TL) artırılması.

 

 

4-Görevlendirilen personele giyim yardımı ödenmesi.

 

 

5-İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfının GİH olarak değiştirilerek emeklilik işlemleri ile emeklilikle ilgili hakları dâhil personel mevzuatına dair bütün iş ve işlemlerinin GİH sınıfı personeli kapsamında gerçekleştirilmesi.

 

 

6-Aşçı kadrosunda çalışanların hizmet sınıfının Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmesi.

 

 

7-Öğretmen kadrolarında bulunanların ek göstergesinin 600 puan artırılması.

 

 

8-Öğretmenlerin eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 50 puan (394,65.-TL) artırılması.

 

9-Öğretmenlerden doktora programlarından mezun olanların, eğitim-öğretim tazminatlarının yüzde 100 artırımlı ödenmesi.

 

 

10-2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvelde yer alan kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atanan öğretmenlere; bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. bölgede görev yapanlara yüzde 10’u; 2. bölgede görev yapanlara yüzde 30’u; 3. bölgede görev yapanlara yüzde 40’ı; 4. bölgede görev yapanlara yüzde 50’si; 5. bölgede görev yapanlara yüzde 60’ı; 6. bölgede görev yapanlara yüzde 75’i; 7. bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmesi.

 

 

11-Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine, her yılın 15 Eylül tarihinde ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 165’i oranında (1302,34.-TL) öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi.

 

 

12-Sınav görev ücretleri

Ek Ders Usul ve Esasları’nın 12. maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlarda görev alanlara, ek ders ücreti yerine (ÖSYM sınavlarında uygulanan) 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav görev ücreti ödenmesi.

 

 

13-Nöbet ücreti ödenmesi

Nöbet tutulan eğitim kurumlarında görevli müdür ve müdür başyardımcıları ile ilgili mevzuatına göre nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcısı ve öğretmenlere nöbet tuttukları her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi.

  

 

14-Ek ders ücretleri

 

-Ek ders ücretlerinin gündüz öğretimi için 20,35.-TL, gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için 23,26.-TL’ye çıkartılması,

 

-Eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlar ile bu görevleri vekâleten yürütenlerin haftada 6 saate kadar ders okutmakla yükümlü tutulması,

 

-Öğretmenlere aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 6 ders saatine karşılık 1 saat ders dışı hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti ödenmesi,

 

-Ek ders ücretlerinin, fiilen girilen ders saati sınırlaması olmaksızın yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 40 oranında fazlasıyla ödenmesi,

 

-2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenen genel tatil günlerinde yerine getirilemeyen ders görevlerinin yapılmış sayılması,

 

-İkili öğretim yapılan eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına yönetim görevi karşılığında haftada 10 saat ek ders ücreti ayrıca ödenmesi,

 

-Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılan yabancı dil sınavlarında yazılı ve sözlü sınav komisyonlarında görev alan komisyon üyelerine, her bir komisyon üyeliği ücretinin ayrı ayrı ödenmesi,

 

-Kurumlarınca, hafta içi normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan yönetici, öğretmen ve diğer personele, her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenmesi,

 

-Okulların türlerine bakılmaksızın ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı olmak üzere,  eğitim kurumu müdürlerine haftada 25 saat, müdür başyardımcılarına haftada 23 saat, müdür yardımcılarına haftada 20 saat, müdür yetkili öğretmenlere haftada 5 saat ek ders ücreti ödenmesi; bu ücretlerin, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, özel eğitim kurumları, güzel sanatlar ve spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ve fen liseleri yöneticilerine haftada 5 saat; yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumları yöneticilerine haftada 8 saat; tam gün tam yıl eğitim yapılan eğitim kurumları yöneticilerine ise haftada 10 saat fazla ödenmesi,

 

-Sınıf öğretmenleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görev yapanlara, sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi veya danışman öğretmen görevi verilebilmesi ve bu görevleri karşılığında haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesi,

 

-Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilmesi ve fiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenmesi,

 

-Anasınıflarında görevli öğretmenlere, fiilen görev yapılan her gün için ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesi,

 

-Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde ve diğer günlerde saat 18.00’dan sonra yapılan yüz yüze eğitim veya yüz yüze eğitim kapsamında düzenlenen kurslarda görev alan yönetici ve öğretmenler ile açıköğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde gördükleri yüz yüze eğitim kapsamında ders okutmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin, söz konusu sürelerde yüzde 100 artırımlı ödenmesi,

 

-Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesinin birinci fıkrası kapsamında, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada aylık karşılığı 15 saat ders okutmakla yükümlü tutulması,

 

-Proje kapsamında yurt dışında görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde aylık karşılığı ve varsa ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılmaları,

 

 

15-Kurs merkezlerinde görevli personelin ücretlerinin fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında ödenmesi,

 

 

16-İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli öğretmen haricindeki fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında ödenmesi,

 

 

17-İkramiye

Hizmet sınıfına bakılmaksızın eğitim kurumlarında görev yapan personele, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 250’si tutarında (1.973,25.-TL) ikramiye ödenmesi,

 

 

18-Öğretmenlik kariyer basamakları

 

-Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan en az beş yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olan yüksek lisans mezunlarına uzman öğretmen, doktora mezunlarına başöğretmen unvanı verilmesi,

 

-Toplu sözleşmenin imza tarihini müteakip bir yıl içinde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları yapılması; mezkûr sınavın iki yılı geçmeyecek dönemlerle yinelenmesi,

 

-Uzman öğretmenlik için en az beş yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olanların; başöğretmenlik için ise en az üç yıl süreyle fiilen uzman öğretmenlik yapmış olanların sınava katılmak üzere müracaat edebilmesi,

 

 

19-İLKSAN üyeliği

 

01.06.2012 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan 13.01.1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında bulunanlar bakımından İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı kılınması.

 

 

20-Maarif müfettişlerinin tümüne Görev, Makam ve Özel Hizmet Tazminatı ödenmesi.

 

 

21-Yurt dışında geçici görevlendirilen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerine, 657 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personel için ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda öngörülen usul ve esaslara göre kira bedeli ödenmesi.

 

 

22-Üniversite ödeneğinde 50 puan artış gerçekleştirilmesi.

 

 

23-Üniversitelerde 657 sayılı Kanun’a tabi olarak çalışan personele geliştirme ödeneği ödenmesi.

 

 

24-Üniversitelerde çalışan 657 sayılı Kanun’a tabi personele Yükseköğretim Tazminatı ödenmesi.

 

 

25-Geliştirme Ödeneği ödenmesine 15.12.2015 tarihinden sonra da devam edilmesi.

 

 

26-Geliştirme ödeneğinin artırımlı ödenmesi

Profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanlarına, geliştirme ödeneği miktarının yüzde 50’sinin değil, 2/3’ünün ödenmesi.  

 

 

27-Üniversitelerde fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanlar ile genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanun’un 43. maddesi kapsamında ek göstergelerinin 3600 olarak uygulanması.

 

 

28-Öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinin artırılması  

Profesör kadrosunda bulunanlar için 34,55.-TL, doçent kadrosunda bulunanlar için 28,79.-TL, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 23,03.-TL ve öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 18,42.-TL birim saat brüt ek ders ücreti ödenmesi.

 

 

29-Kadrolara atanamayan doçentlerin özlük hakları

Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent kadrolarına atanamayan doçentlere, 2914 sayılı Kanun’un 5. maddesi ve kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde “doçentler” için öngörülen ek gösterge oranlarının uygulanması.

 

 

30-Üniversitelerde görevli 657 sayılı Kanun’a tabi personele döner sermaye ödenmesi

Bünyesinde Ziraat ve Veteriner fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları; ulusal düzeyde açık ve uzaktan öğretim yapan yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı olan 657 sayılı Kanun’a tabi olarak istihdam edilen personele döner sermaye katkı payı ödenmesi.

 

 

31-Üniversitelerde görevli genel sekreter yardımcıları ile daire başkanlarına, (2000) gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı ödenmesi.

 

 

32-Üniversitelerde görev yapan fakülte sekreterleri, yüksekokul sekreterleri ve enstitü sekreterlerine, üniversite genel sekreterleri için öngörülen makam tazminatı ödenmesi.

 

 

33-Araştırma görevlilerinin derece yükseltilmesi

2914 sayılı Kanun’a tabi araştırma görevlilerinin, 2914 sayılı Kanun’un 7. maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar inebilmeleri.

 

 

34-Öğretim elemanları hakkında sicil uygulamasının kaldırılması.

 

 

35-Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)) kapsamında 2914 sayılı Kanun’a tabi olarak üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarında bulunan personelden, YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavından 65 puanın altında puan alanların kadroları ile ilişiklerinin kesilmemesi.

 

 

36-2547 sayılı Kanun’un 50/D maddesi kapsamındaki personelin, 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesinin (a) bendi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları.

 

 

37-2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi kapsamındaki görevlendirmelerde mecburi hizmet yükümlülüğüne tabi tutulmanın ve taahhüt-kefalet senedi alınmasının kaldırılması.

 

 

38-Teknik Hizmetler Sınıfı’na dâhil edilen personelin özel hizmet tazminatı

Yükseköğretim kurumlarında Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personele, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümü’nün 1/c maddesinde öngörülen oranlarda söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde özel hizmet tazminatı ödenmesi. 

 

 

39-Üniversitelerin ikinci öğretim yapılan birimlerinde fazla çalışma ücreti yönünden fazla çalışma ücreti ödenecek azami süreyi “ayda elli saatle”; fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısını ise ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının yüzde 30’u, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının yüzde 10’u ile sınırlayan hükümlerin kaldırılması.

 

 

40-KYK yurt personelinin nöbet ücreti

Yurtlarda görev yapan personelin özel ve gece hizmetlerinde geçen çalışma sürelerine karşılık, Yılı Bütçe Kanunu’na ekli K Cetvelinde kuruma bağlı yurtlarda görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi.

 

 

41-KYK yurtlarında çalışanlardan, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvelde yer alan kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. bölgede görev yapanlara yüzde 10’u; 2. bölgede görev yapanlara yüzde 30’u; 3. bölgede görev yapanlara yüzde 40’ı; 4. bölgede görev yapanlara yüzde 50’si; 5. bölgede görev yapanlara yüzde 60’ı; 6. bölgede görev yapanlara yüzde 75’i; 7. bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmesi.

 

 

42-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, Personel Yönetmeliği’nin 13. maddesine istinaden iki aylık brüt ücretleri tutarında ikramiye ödenmesi.

 

 

43-Koruma ve güvenlik görevlilerinin yurt yönetim memurluğu kadrolarına atanması.

 

 

44-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin çocuklarının yurt hizmetlerinden indirimli faydalandırılmaları. 

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum