1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Okul Sütü Programı Uygulama Esasları
Okul Sütü Programı Uygulama Esasları

Okul Sütü Programı Uygulama Esasları

2012/3741 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

A+A-

 

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR
 
Amaç ve kapsam
 
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve 2012-2013 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yürütülecek olan Okul Sütü Programı (Program) kapsamında, ana sınıfı dahil olmak üzere ilkokul öğrencilerine, süt içme alışkanlığını kazandırmak ve dengeli beslenme suretiyle gelişme oranlarını artırmak amacıyla UHT içme sütü ambalajlı, UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.
 
Miktar, takvim, üretim ve sevkiyat
 
MADDE 2 – (1) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek olan okullarda her öğrenciye, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde haftada 3 gün, 200 ml sade UHT içme sütü dağıtılır.
 
(2) Program doğrultusunda dağıtılacak sütün temini ve dağıtım takvimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenir.
 
(3) Program süresince yapılacak okul sütü sevkiyatları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek kriterlere uygun olarak yapılır.
 
(4) Okul sütü sevkiyatları, il içinde il milli eğitim müdürlüklerinin organizasyonu ve kontrolünde yüklenici tarafından yapılır.
 
(5) UHT içme sütü; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde temin edilir.
 
Görev, sorumluluk ve organizasyon
 
MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında; Programın koordinasyonu ile okul sütünün tedariki ve illere dağıtımından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Okul Sütü Komisyonu tarafından kabul edilen sütün muhafaza edilmesi ve/veya ettirilmesi, okullara ulaştırılması, dağıtılması ve uygun şartlarda tüketimlerinin sağlanmasından Milli Eğitim Bakanlığı; Program uygulama döneminde öğrencilerin gelişme oranlarının ve süt tüketimi alışkanlıklarındaki değişikliklerin tespitine ilişkin çalışmalardan Sağlık Bakanlığı sorumludur.
 
(2) Aile hekimleri, öğretmenler ve/veya veliler tarafından süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler okul yönetimleri tarafından Program dışında tutulur.
 
(3) Dağıtılacak UHT içme sütü Türk gıda mevzuatına uygun olur.
 
(4) İllerde; vali yardımcısı başkanlığında il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il sağlık müdürlüğü temsilcilerinden oluşan ve Programın yürütülmesinden sorumlu Okul Sütü Komisyonu kurulur. Okul Sütü Komisyonu, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapar.
 
Eğitim ve tanıtım
 
MADDE 4 – (1) Programın tanıtımı ve Programda yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının katılımıyla Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.
 
Finansman ve ödemeler
 
MADDE 5 – (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanır.
 
(2) Okul Sütü Komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilen sütlere ilişkin olarak 7 nci madde kapsamında çıkarılacak tebliğde belirtilecek süreler içinde Valiliklerce düzenlenecek muayene ve kabul tutanağı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilir. Ödemeler, söz konusu tebliğde belirtilecek esaslar çerçevesinde, muayene ve kabul tutanaklarına istinaden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanacak icmallere göre yapılır.
 
Denetim ve cezai hükümler
 
MADDE 6 – (1) Programla ilgili ödemeler ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, Programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alır.
 
(2) Haksız ödemelerin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.
 
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
 
MADDE 7 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.
 
Yürürlük
 
MADDE 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.