1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Okulların Mühür Sorunları
Okulların Mühür Sorunları

Okulların Mühür Sorunları

Okulların Mühür Sorunları

A+A-

Bilindiği üzere; kuruluş kanunları ve bunlara dayanılarak çıkarılan kararnameler gereği kendilerine kamu görevi verilmiş Kurum ve Kuruluşların kullandığı Mühür ve Soğuk Damgalar 12.09.1984 tarih ve 18513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi Mühür Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz tarafından üretilmektedir.

 
Bu kurum ve kuruluşların Mühür veya Soğuk Damga yapımına ilişkin taleplerinde gerekli şartların yerine getirilmemesi veya eksik getirilmesi gereksiz yazışmalarla siparişin karşılanmasında gecikmelere neden olmaktadır.
 
Buna göre; Resmi Mühür taleplerinde aşağıda belirtilen şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.
 
A – İLK DEFA MÜHÜR VEYA SOĞUK DAMGA YAPTIRILMASI HALİNDE:
 
Mühür veya Soğuk Damga yapımına ilişkin sipariş yazısı ekinde;
 
1- Kuruluş veya açılışa ilişkin;
 
a)- Cumhurbaşkanlığı’nda Genel Sekreter,
b)- T.B.M Meclisinde Genel Sekreter,
c)- Başbakanlık, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında ilgili Bakan veya Bakanın yetki verdiği hallerde Vali,
d)- Bağımsız Yargı organlarında Başkan,
e)- Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı,
f)- Üniversiteler ve Bağlı Kuruluşlarında YÖK Başkanı,
g)- Mahalli İdarelerde Vali,
h)- Mahkemeler, İcra Daireleri ve Noterlerde Adalet Bakanlığı onayının,
 
2- Mühürlerde yer alacak ibarelerin:
 
Tek satırlı mühürlerde : Azami 26 harf,
İki satırlı mühürlerde : Dış satır 26, İç satır21 harf,
Üç satırlı mühürlerde : Dış satır 35, orta satır 35 ve iç satır 21 harf olacak şekilde düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.
(Belirtilen harf sayıları azami olup, verilen ölçülere özellikle uyulması gerekmektedir. Ayrıca ibareleri oluşturan harf sayıları belirlenirken kelimeler arasındaki boşluklar ve kısaltmalarda kullanılan noktalarında dikkate alınması gerekmektedir.)
 
3- Siparişin cinsine göre fiyat listesinde belirtilen sipariş bedelinin Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi'ne (IBAN No: TR120001500158007295524441) veya Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi'ne (IBAN No: TR050001000529017965875001) yatırılarak dekont aslının gönderilmesi gerekmektedir.
 
4- Yeni Mühürün veya Soğuk Damganın teslim alınmasını takiben “Resmi Mühür Berat Kağıdı’nın” alt kısmında bulunan “Teslim Alma Belgesi” nin ilgili kısımları mühürü kullanacak birim yetkilisince doldurulup imzalandıktan sonra Genel Müdürlüğümüze iade edilmesi gerekmektedir.
 
B – ESKİYEN MÜHÜRLERİN VEYA SOĞUK DAMGALARIN YENİLENMESİNİN TALEP EDİLMESİ HALİNDE:
 
Eskimesi sebebiyle mühürün yenilenmesine ilişkin sipariş yazısı ekinde;
 
1- Eskiyen Mühüre ait Berat Kağıdı aslının,
2- Eğer Berat Kağıdı kaybedilmiş ise; Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen Makamlardan Beratın kaybedilmesine ilişkin alınacak kayıp onayının,
3- Siparişin cinsine göre fiyat listesinde belirtilen sipariş bedelinin Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi'ne (IBAN No: TR120001500158007295524441) veya Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi'ne (IBAN No: TR050001000529017965875001) yatırılarak dekont aslının gönderilmesi gerekmektedir.
4- Yeni mühürün veya Soğuk Damganın teslim alınmasını takiben “Resmi Mühür Berat Kağıdı’nın” alt kısmında bulunan “Teslim Alma Belgesi” nin ilgili kısımları mühürü kullanacak birim yetkilisince doldurulup imzalandıktan sonra eski mühürle birlikte en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğümüze iade edilmesi gerekmektedir.
 
C – MÜHÜRÜN, MÜHÜR BERATININ VEYA HER İKİSİNİN BİRDEN KAYBEDİLMESİ HALİNDE MÜHÜRÜN YENİLENMESİ
 
Mühürün, Mühür Beratının veya Mühürün Beratı ile birlikte kaybedilmesi sebebiyle yeniden mühür yapımına ilişkin sipariş yazısı ekinde;
 
1- Mühürün, Mühür Beratının veya her ikisinin birden kaybedilmesi halinde; mühürü kullanan birim tarafından Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen Makamlardan Mühürün, Mühür Beratının veya Mühürün Beratı ile birlikte kaybedilmesine ilişkin alınacak kayıp onayının,
2- Sadece Mühürün kaybedilmesi halinde; Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen Makamlardan Mühürün kaybına ilişkin alınacak onay ile birlikte kaybedilen Mühüre ait Berat Kağıdı Aslının,
3- Siparişin cinsine göre fiyat listesinde belirtilen sipariş bedelinin Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi'ne (IBAN No: TR120001500158007295524441) veya Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi'ne (IBAN No: TR050001000529017965875001) yatırılarak dekont aslının gönderilmesi gerekmektedir.
4- Yeni mühürün veya Soğuk Damganın teslim alınmasını takiben “Resmi Mühür Berat Kağıdı’nın” alt kısmında bulunan “Teslim Alma Belgesi” nin ilgili kısımları Mühürü kullanacak birim yetkilisince doldurulup imzalandıktan sonra eski Mühürle birlikte (mühür kayıpları hariç) en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğümüze iade edilmesi gerekmektedir.
( Resmi Mühür Yönetmeliği Madde: 9 Resmi mühürler mühür beratı ile birlikte birimin yetkili memurlarınca muhafaza edilir. Herhangi bir şekilde kaybedilen beratlara ait mühürler kullanılamaz.)
Not: Beratı kaybedilen mühürlere yeni berat düzenlenmemekte olup, Berat kaybı sebebiyle Yeni Mühür imal edilmesi gerekir.
 
D – İSİM VEYA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE MÜHÜRÜN YENİLENMESİ
 
İsim veya Ünvan değişikliği sebebiyle yeniden Mühür yapımına ilişkin sipariş yazısı ekinde;
 
1- İsim veya Ünvan değişikliğine ilişkin;
 
a)- Cumhurbaşkanlığı’nda Genel Sekreter,
b)- T.B.M Meclisinde Genel Sekreter,
c)- Başbakanlık, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında ilgili Bakan veya Bakanın yetki verdiği hallerde Vali,
d)- Bağımsız Yargı organlarında Başkan,
e)- Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı,
f)- Üniversiteler ve Bağlı Kuruluşlarında YÖK Başkanı,
g)- Mahalli İdarelerde Vali,
h)- Mahkemeler, İcra Daireleri ve Noterlerde Adalet Bakanlığı onayının,
 
2- İsim veya Ünvan değişikliği olmadan önce birimin kullandığı Mühüre ait Berat Kağıdı aslının,
 
3- İsim veya Ünvan değişikliklerinde Mühür, Mühür Beratı veya her ikisi birden kaybedilmiş ise; İsim veya Ünvan değişikliği onayı ile birlikte yukarıda belirtilen Makamlardan Mühürün, Mühür Beratının veya Mühürün Beratı ile birlikte kaybedilmesine ilişkin alınacak kayıp onayının,
 
4- Siparişin cinsine göre fiyat listesinde belirtilen sipariş bedelinin Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi'ne (IBAN No: TR120001500158007295524441) veya Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi'ne (IBAN No: TR050001000529017965875001) yatırılarak dekont aslının gönderilmesi gerekmektedir.
 
5- Yeni Mühürün veya Soğuk Damganın teslim alınmasını takiben “Resmi Mühür Berat Kağıdı’nın” alt kısmında bulunan “Teslim Alma Belgesi” nin ilgili kısımları mühürü kullanacak birim yetkilisince doldurulup imzalandıktan sonra eski mühürle birlikte (mühür kayıpları hariç) en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğümüze iade edilmesi gerekmektedir.
 
ÖZEL MÜHÜR VE SOĞUK DAMGALAR
 
Genel Müdürlüğümüz tarafından, Resmi Mühür statüsünün dışında kalan KİT, Vakıf, Dernek, Bankalar ve her türlü özel sektör kuruluşlarının Mühür ve Soğuk Damga talepleri teknik imkanlar dahilinde karşılanmaktadır.
 
İLETİŞİM
 
Adres: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk No: 55 34349 Beşiktaş-İstanbul
Telefon: (0212) 370 90 00 Dahili : 361-364-368
Faks: (0212) 370 90 99
Web: http://www.darphane.gov.tr
e-posta: ahmet.tuncel@darphane.gov.tr; muhurservisi@darphane.gov.tr
 
FİYATLAR
Resmi MühürlerElden TeslimPosta ile Teslim
Mühür60 TL70 TL
Soğuk Damga (Pressiz)210 TL230TL
Soğuk Damga (Presli)600 TL640 TL
Elektrikli Presli Soğuk Damga645 TL685 TL
Plaka Mühür100 TL110 TL
Trafik Motor Şase Zımbası340 TL365 TL
 
Özel MühürlerElden TeslimPosta ile Teslim 
Mühür110 TL125 TL 
Kaşe60 TL70 TL 
Soğuk Damga (Pressiz)515 TL550 TL 
Soğuk Damga (Presli)875 TL925 TL 
Elektrikli Presli Soğuk Damga920 TL980 TL 
 
Tamir bedeli (Bütün ürünler için)75 TL115 TL 
 
AÇIKLAMALAR

1) Bedeli ödenmeyen siparişler imalat programına alınmaz.
2) Sipariş bedelleri Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi (IBAN NO: TR120001500158007295524441) veya Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi'ne (IBAN NO: TR 050001000529017965875001) yatırılarak, dekontun sipariş yazısı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.
3) Sipariş bedelleri Kurum veznemize de yatırılabilir.
4) Kurumumuz Damga Vergisinden muaf olup (DVK 2 sayılı tablo) sipariş bedelleri net olarak yatırılacaktır.
5) Vergi No : Mecidiyeköy VD. 2700050901

İLETİŞİM

Adres : Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk No: 55 34349 Beşiktaş-İstanbul
Telefon : (0212) 370 90 00 Dahili : 361-362-364
Faks : (0212) 370 90 99
Web : http://www.darphane.gov.tr
e-posta : ahmet.tuncel@darphane.gov.tr - muhurservisi@darphane.gov.tr
 
 


 

 
RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ
 
Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 08/08/1984 - 84/8422
İlgili KHK Tarihi - No: 08/06/1984 - 234
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 12/09/1984 - 18513
 
AMAÇ VE KAPSAM:
Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan resmi mühürlerin hangi birim ve kişilerce kullanılacağını, bunların yazı, karakter ve standardının tesbit edilmesini ve yaptırılmasında ve kaybolmasında uygulanacak esasları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.
 
RESMİ MÜHÜRÜN TANIMI:
Madde 2 - Resmi mühür; yapımına 3 üncü maddede belirtilen mercilerce karar verilip, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce imal ve tescil edilen ve resmi mühür beratı ile birlikte kullanılma imkanı olan bir araçtır.
 
RESMİ MÜHÜRLERİN KULLANILACAĞI BİRİMLER:
Madde 3 - Resmi Mühürler yalnızca kuruluş kanunları ve bunlara dayanılarak çıkarılan kararnameler gereği kendilerine kamu görevi verilmiş kurum veya kuruluşlarca kullanılabilir.
Bu kurum ve kuruluşların hangi birimlerinin mühür kullanacağı
a) Cumhurbaşkanlığında Genel Sekreter,
b) T.B.M. Meclisinde Genel Sekreter,
c) (Değişik bend: 15/06/2004 - 2004/7543 S.Yön/1.mad) *1* Başbakanlık, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında ilgili bakan veya bakanın yetki verdiği hallerde valilikler,
d) Bağımsız yargı organlarında Başkan,
e) Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve jandarma Genel Komutanı,
f) Üniversiteler ve bağlı kuruluşlarında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı,
g) (Değişik bend: 15/06/2004 - 2004/7543 S.Yön/1.mad) *1* Mahalli idarelerde vali,
h) (Değişik bend: 15/06/2004 - 2004/7543 S.Yön/1.mad) *1* Mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde Adalet Bakanlığı,
onayı ile tesbit edilir.
 
RESMİ MÜHÜRLERİ KULLANACAK BİRİMLERİN TESBİTİNDE UYULACAK ESASLAR:
Madde 4 - Resmi mühürleri kullanacak birimlerin tesbitinde kuruluş kanunlarında yazılı hiyerarşik kademelerden müdürlük ve daha üst kademeler esas alınır. Bir birim oluşturmayan alt kuruluşlar ile birimlere bağlı yardımcılıklar için ayrıca mühür yapılmaz.
Mahkemeler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine dahil kuruluşlarda kademelerin tesbiti özel hükümlerine tabidir.
Aynı birim içinde birden fazla kişi ile görevleri gereği tek başına bir birim gibi düşünülmesi gereken (Müfettiş, Tapu Kadastro memuru, icra memuru gibi) kişilerin mühür kullanması gerektiğinde bu ihtiyacı belirleyen onay ile bu birim için 1 numaradan başlamak üzere ve sıra takip eden numaralı birden fazla mühür yapılabilir.
 
MÜHÜR STANDARDININ TESBİTİ:
Madde 5 - Yapımına 3 üncü maddede belirtilen mercilerce karar verilen mühürler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce imal edilir. Mühürlerde kullanılacak yazı karakteri teknik imkanlar gözönüne alınarak bu Genel Müdürlükçe incelenip standart olarak belirlenir ve Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı onayı ile yürürlüğe konulur.
Yapımda uygulanacak şekil ve ölçüler (Ek - 1)'de gösterilmiştir.
 
RESMİ MÜHÜRLERİN YAPIMI:
Madde 6 - Yapılması kararlaştırılan mühürler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilir.
Bu Genel Müdürlükçe imal edilmemiş resmi mühürler kullanılmaz.
 
RESMİ MÜHÜR SİCİLİ:
Madde 7 - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bir resmi mühür kütüğü oluşturulur. İmal olunan her mühür için bir sicil numarası verilir ve resmi mühür beratı düzenlenir. (Ek:2)
 
TESLİM ALMA:
Madde 8 - İmal edilen resmi mühürler mühür beratı ile birlikte mahalline gönderilir. Bunları teslim alan birim mühür beratına ekli teslim alma formunun ay'ını mühür ile mühürleyip imzaladıktan sonra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne iade eder. Bu form sicil kayıtları ile birleştirilir.
 
RESMİ MÜHÜRLERİN SAKLANMASI VE DEVRİ:
Madde 9 - Resmi mühürler mühür beratı ile birlikte birimin yetkili memurlarınca muhafaza edilir. Herhangi bir şekilde kayıp edilen beratlara ait mühürler kullanılamaz.
 
Resmi mühür kullanılmasına yetki verilen memurlar yetkililer tarafından istendiğinde resmi mühür ve beratını ibraz etmek zorundadırlar.
Madde 10 - Görev değişikliği nedeni ile resmi mühürünü devretmesi gereken memurlar mühürü beratı ile birlikte devrederler. Devir anında devir teslim tutanağı tanzim edilerek bir örneği bağlı bulunulan bakanlık veya kuruluş başkanlığına gönderilir.
 
RESMİ MÜHÜRÜN İADESİ, YENİLENMESİ VE KAYBI:
Madde 11 - Resmi mühür kullanan birimin unvanının değişmesi veya kaldırılması nedeniyle mührün iptali gerektiğinde, mühür beratı ile birlikte iptal edilmek üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gönderme sırasında beratın arka bölümü doldurularak yetkilisince imzalanır.
 
Madde 12 - Resmi mühürlerin yazılarının okunmayacak kadar silikleşmesi halinde, yenisi yapılmak üzere durum Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yeni mühürün gönderilmesi ile birlikte eski mühür beratı ile birlikte Darphane ve Damga Matbaası Genel Mudürlüğüne iade edilir. Yeni mühür alınmasından itibaren 1 ay içinde eski mühürünü iade etmeyen sorumlular hakkında, Başbakanlığın talebi üzerine ilgililerce idari soruşturma açılması zorunludur.
 
KAYBETME:
Madde 13 - (Değişik madde:27/9/2004 - 2004/7928 S.Yön/1.mad) *2* Mühür veya mühür beratı ya da ikisi birden kaybedildiğinde durum 3 üncü maddede belirtilen merci tarafından usulüne uygun olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yeni mühür yapımının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden istenmesi halinde mühür kütüğüne gerekli kayıt konularak yeni mühür yapılması sağlanır.
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
Madde 14 - Mührün kabartmalı şekli olan resmi soğuk damgalar du bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
 
Madde 15 - Resmi mühürlerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı kullanıldığını, taklit edildiğini veya Darphane ve Damga Matbaası dışında imal edildiğini öğrenen kamu görevlileri durumu en yakın mülki amire bildirmek zorundadırlar.
 
GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen birimlerin amirleri, resmi mühürü kullanacak olanlara ait düzenleyecekleri listeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderirler.
Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre belirlenen ve 5 inci maddesine göre incelenerek sonuçlandırılan bu listeler resmi mühür sicilinin esasını oluşturur.
 
Geçici Madde 2 - Yönetmeliğin 4 ve 5 inci maddelerine göre kesinleşen bu listelerden mühür yapılmasına gerek görülen birimlere daha önce uygun görüldüğü şekilde mühür yapılıp gönderilmiş ise beratı alan birim yetkilisi özel bölümdeki mühür ay'ını mühür ile mühürleyip teslim formunu imzalar ve formu Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderir.
 
Mühür yapılması uygun bulunan birimlerden daha önce uygun görüldüğü şekilde mühür yaptırılmamış olanlara yeni mühür yapılarak 12 nci maddedeki esaslara göre eskisi ile değiştirilir.
 
Bu işlemler iki yıl içinde tamamlanır.
 
Geçici Madde 3 - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar resmi mühür kullanmakta iken mühür kullanmasına gerek görülmeyen birim amirleri ellerindeki mühürleri iptal edilmek üzere en geç 6 ay ve her halde iadenin istendiği yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne iade etmek zorundadırlar.
 
YÜRÜRLÜK :
Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME:
Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
EK : 1
TEK SATIRLI MÜHÜR ÖLÇÜLERİ DÖKÜMÜ
 
Dıştan İçe Doğru
1 - Dış arsata toplam kalınlığı : 1.4 mm.
2 - Birinci boşluk : 3.8 mm.
3 - Birinci satır : 2 mm.
4 - İkinci boşluk : 3.8 mm.
5 - Ay-Yıldızlı çap : 14 mm.
6 - Toplam çap : 36 mm.
7 - En çok 26 harf
 
İKİ SATIRLI MÜHÜR ÖLÇÜLERİ DÖKÜMÜ
 
Dıştan İçe Doğru
1 - Dış arsata toplam kalınlığı : 1.4 mm.
2 - Birinci boşluk : 1.85 mm.
3 - Birinci satır : 2 mm.
4 - İkinci boşluk : 1.875mm.
5 - İkinci satır : 2 mm.
6 - Üçüncü boşluk : 1.875mm.
7 - Ay-Yıldızlı çap : 14 mm.
8 - Toplam çap : 36 mm.
9 - Dış satır en çok 26 harf
10 - İç satır en çok 21 harf
 
ÜÇ SATIRLI MÜHÜR ÖLÇÜLERİ DÖKÜMÜ
 
Dıştan İçe Doğru
1 - Dış arsata toplam kalınlığı : 1.4 mm.
2 - Birinci boşluk : 1 mm.
3 - Birinci satır : 2 mm.
4 - İkinci boşluk : 1 mm.
5 - İkinci satır : 1.6 mm.
6 - Üçüncü boşluk : 1 mm.
7 - Üçüncü satır : 2 mm.
8 - Dördüncü boşluk : 1 mm.
9 - Ay - Yıldızlı çap : 14 mm.
10 - Toplam çap : 36 mm.
11 - Dış satır en çok 35 harf
12 - Orta satır en çok 35 harf
13 - İç satır en çok 21 harf
 

Ali YÜZER (Ankara-Yenimahalle Necdet Seçkinöz Ortaokulu Müdürü)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.