Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.) , tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

3-Yardımcı Doçent adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:

1-Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesin” de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak ( 1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ : Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ : Profesör ve Doçent adayları ilanın Resmi Gazetede ve Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır), Yardımcı Doçent adayları ise Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde müracaatlarını yapmalıdır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav tarihini ve yerini ilgili birimlerden öğrenebileceklerdir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM/ ANASANAT DALI

PROF.

AÇIKLAMA

DOÇENT

AÇIKLAMA

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

1

İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

 

 

Tıbbi Biyoloji

1

İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

 

 

Çocuk Sağ. veHastalıkları

 

 

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak. İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

Çocuk Sağ. veHastalıkları

1

Hematoloji uzmanı olmak

 

 

 

 

Histoloji ve Embriyoloji

 

 

 

 

1

Tıp doktoru olmak ve stereolojikyöntemler konusunda çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere

Tıp Eğitimi

 

 

 

 

1

İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Edebiyatı

1

 

 

 

 

 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

 

 

1

 

 

 

Diş Hekim. Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

1

 

 

 

 

 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

 

 

1

 

 

 

Periodontoloji

1

 

 

 

 

 

Periodontoloji

 

 

1

 

 

 

Ortodonti

 

 

 

 

1

 

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

 

 

1

Bina Bilgisi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

 

 

Mimarlık Bölümü

 

 

1

Yapı Bilgisi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

 

 

Mimarlık Bölümü

 

 

 

 

1

Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olup Bina Bilgisi Alanında Doktora Yapmış Olmak

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olup doktorasını bu alanda yapmış olmak

 

 

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

 

 

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olup doktorasını bu alanda yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

 

 

1

 

 

 

Biyoloji Eğitimi

 

 

1

 

 

 

Kimya Eğitimi

 

 

 

 

1

Mikrodalga ışıma ile sülfenamitlerinsentezi konusunda çalışmalar yapmış olmak

İşitme Engelliler Eğitimi

 

 

 

 

1

Doktorasını dil ve konuşma bozukluklarında yapmış olmak

İşitme Engelliler Eğitimi

 

 

 

 

1

 

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

 

 

1

 

İlahiyat Fakültesi

İslam Mezhepleri Tarihi

1

 

 

 

 

 

Kelam

1

 

 

 

 

 

İslam Hukuku

 

 

 

 

1

İslam hukukunda Taberi fıkhı konusunda çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Kimyasal Teknolojiler

 

 

1

 

 

 

Temel İşlemler

 

 

 

 

1

Lisans ve yüksek lisans derecesini Kimya Mühendisliği bölümünden almış olmak, İşgüvenliği A sınıfı uzmanlık belgesi sahibi olmak.

Çevre Mühendisliği

 

 

1

 

 

 

Termodinamik ve Enerji Teknolojisi

 

 

 

 

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini kimya mühendisliği bölümünden almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

1

Tarımsal Drenaj ve Matematiksel Modeller Alanında araştırmalar yapmış olmak

 

 

 

 

Toprak Bilimi

1

Toprak etüt ve haritalama alanında araştırmalar yapmış olmak

 

 

 

 

Yemler ve Hayvan Besleme

 

 

 

 

1

Sığla eterik yağların etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Enzim ve MikrobiyelBiy.

 

 

 

 

1

Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

1

Lisans ve lisans üstüdüzeyde Endüstriyel Tasarım dersleri vermişolmak, Endüstriyel Tasarımve Tekno-Endüstriyel Tasarım alanlarında çalışmalar yapmış olmak

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

 

 

 

 

1

Lisans düzeyinde Endüstriyel Tasarım dersleri vermiş olmak, Sanat Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak ve Uzay Mühendisliği

1

 

 

 

 

 

Uçak ve Uzay Mühendisliği

 

 

1

Lisans eğitimini Havacılık Mühendisliğinde yapıp, bilişim teknolojileri vegüvenlik yönetimi alanlarındaçalışmalar yapmış olmak

 

 

Uçak ve Uzay Mühendisliği

 

 

 

 

1

Lisans üstü eğitimini Uçak Havacılık ve Uzay, Uzay Mühendisliği alanlarının birinde yapmış ve İngilizce ders verecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak

Veterinerlik Fakültesi

Zootekni

 

 

1

 

 

 

Veterinerlik Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji

 

 

 

 

1

 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

 

 

 

 

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teori

 

 

1

Doçentliğini mikro iktisat alanında almış olup bilgi ekonomisi ve inovasyonkonularında çalışma yapmış olmak

 

 

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

 

 

 

 

1

 

Turizm Rehberliği

 

 

 

 

1

Turizm rehberliği lisans mezunu olmak

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Kurumları Yönetimi

 

 

 

 

1

Doktorasını sağlık kurumları yönetimi alanında yapmak

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği

 

 

 

 

1

İngilizce ders verecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

 

 

 

 

1

Yabancı dilde yazma öğretiminde harmanlanmış öğrenme modeli konusunda çalışma yapmış olmak

Bafra Meslek Yüksekokulu

Organik Tarım

1

 

 

 

 

 

Tıbbi Aromatik Bitkiler

 

 

1

 

 

 

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

 

 

 

 

1

 

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.